Кобзарство, як феномен української культури

210 переглядів

09.12.2016


9 грудня 2016 р. для студентів першого курсу факультету філології та соціальних комунікацій був проведений кінолекторій. Розмова супроводжувалась переглядом фрагментів фільму О. Саніна «Поводир».

 

В часи суспільно – політичних випробувань  в культурі гостро стоїть вічне питання співвідношення традицій та новаторства, болісно відчуваються розірвані зв’язки, чорніють провали втрат. Феномен кобзарства, як носій історичної пам’яті народу, вивчався дослідниками продовж століть. Традиції творців і виконавців народного епосу трагічно перервані у 30 – х роках ХХ ст. відроджуються на сучасному рівні в нових творчих формах. Про все це йшла мова під час кінолекторію «Кобзарство як феномен української культури». Фахівець бібліотеки Філон І.М. розповідала про нові розвідки з історії кобзарства. Виставку «Героїчний епос народу» підготували Куторга А.В. та Парапанова О.Є.

 

 

Список літератури:

1. Багнюк Анатолій. Символи Українства : художньо–інформаційний довідник / Анатолій Багнюк. – Тернопіль : Новий колір, 2008. – 826 с.

2. Григор’єв–Наш. Історія України в народних думах та піснях : для серед. та ст. шк. віку / Григор’єв–Наш. – К. : Веселка, 1993. – 271 с. – (Укр. відродження).

3. Губяк Василь. Кобзарство на теренах Галичини / Василь Губяк // Народна творчість та етнографія. – 1998. – № 4. – С. 33–39.

4. Думи / упоряд., підготовка текстів, вступне слово та примітки М.П. Стельмаха. – К. : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 186 с.

5. Думи : історико–героїчний цикл / упоряд. та примітки О.І. Дея; вступ. слово М.П. Стельмаха. – К. : Дніпро, 1982. – 159 с.

6. Конквест Роберт. Жнива скорботи : радянська колективізація і голодомор / Роберт Конквест; переклад з англ. Н. Волошинович, З. Корабліної, В. Новак; літ. опрацювання А. Криштальського. – Луцьк : ВМА «Терен», 2007. – 456 с.

7. Костомаров М.І. Твори : в 2т. Т. 1. Поезії ; Драми ; Оповідання / М.І. Костомаров. – К. : Дніпро, 1990. – 538 с.

8. Куліш Пантелеймон. Чорна рада : роман / Пантелеймон Куліш. – К. : Велес, 2009. – 176 с. – (Класика української літератури).

9. Лицарі волі : книга перша / упоряд. П.О. Будівський, М.К. Дмитренко; передм. М.К. Дмитренко. – К. : Знання, 1992. – 240 с.

10. Плачинда В.П. Павло Гнатович Житецький / В.П. Плачинда. – К. : Наук. думка, 1987. – 208 с. – (Наук.-попул. літ.).

11. Соболь Валентина. До джерел : історія української літератури ІХ-ХVІІІ ст.: для І класу загальноосвітнього ліцею / Валентина Соболь. – Warszawa, 2005. – 364 с.

12. Українська культура : лекції /за редакцією Дмитра Антоновича   . – К. : Либідь, 1993. – 592 с. – («Памятки історичної думки України»). 

13. Українські народні думи та історичні пісні / упоряд. П.Д. Павлій, М.С. Родіна, М.П. Стельмах. – К. : Видавництво Академії наук Української РСР, 1955. – 659 с.

14. Українські народні думи та пісні : збірник : для сер. та ст. шк. віку / упоряд., приміт. О.М. Таланчук; передм. Б.П. Кирдана. – К. : Веселка, 1990. – 239 с. – (Шк. б–ка).

15. Українські поети-романтики : поетичні твори / упоряд. і приміт. М.Л. Гончарука ; вступ. ст. М.Т. Яценка ; ред. тому М.Т. Яценко. – К. : Наук. думка, 1987. – 592 с. – (Б-ка укр. дожовт. укр. літ.).

16. Український фольклор : критичні матеріали / упоряд. С.К. Бисикало, Ф.М. Борщевський. – К. : Вища школа, 1978. – 287 с.

17. Чабада Микола. Кобзарі та лірники / Микола Чабада // Дивослово. – 1998. – № 6. – С. 25–29.

18. Шевченко Т.Г. Кобзар / Т.Г. Шевченко. – К. : АНУРСР, 1962. – 123 с. – фототипне перевид. унікального позацензурного примірника 1840 р., що зберігається у наук. б-ці ім. М. Горького ЛДУ ім. А.О. Жданова.

19. Я син свого народу : наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200–річчя з дня народження вченого) / відп. ред. М. Корпанюк. – К. : Просвіта, 2006. – 412 с.