Загальна інформація

1 254 переглядів

Правила користування бібліотекою    


1. Правила користування бібліотекою закладу вищої освіти розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», затвердженого постановою Верховної Ради України від 27.01.1995р.

2. Користування бібліотекою БДПУ безкоштовне.

3. Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів університету. Користувачі інших навчальних закладів обслуговуються, як правило, лише в читальних залах.

4. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах та в читальних залах.

5. Для користування бібліотекою треба мати читацький квиток дійсний в поточному році.

6. Навчальна література видається на абонементах бібліотеки відповідних інститутів та факультетів на поточний семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

7. Наукова література видається професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам у кількості 10-15 примірників строком на 1 місяць, студентам –10 примірників, іншим категоріям читачів – до 5 примірників на той же термін

8. Художня література та періодичні видання поточного року видаються у кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів.

9. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники книжок підвищеного попиту видаються лише в читальнях залах.

10. Бібліотекар має право продовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів.

11. Для одержання літератури читач подає читацький квиток, розписується у читацькому формулярі за кожний одержаний примірник. Повернення літератури засвідчується підписом бібліотекаря у читацькому формулярі

12. Користувачі бібліотеки повинні:

а) дбайливо ставитись до книжок та інших документів друку, одержаних з фондів бібліотеки;

б) повертати їх у встановлені терміни;

в) не виносити з приміщення бібліотеки літературу, якщо вона не записана в одному з облікових документів;

г) не робити в ній ніяких позначок – не виривати і не загинати сторінки;

д) не виймати картки з каталогу та картотек.

13. При отриманні документів користувач має ретельно передивитись і, якщо виявить якісь дефекти, – повідомити бібліотекарю.

14. Відповідність за зіпсовану книгу несе читач, який користувався нею останнім.

15. Читач, що втратив книгу чи зіпсував її, повинен замінити рівноцінною. Грошова компенсація встановлюється по ринкових цінах (аналогіях), що діють на день розрахунку.

16. Студенти-читачі, які закінчили термін навчання, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.

17. Читачі повинні додержуватись тиші, культури поведінки в читальних залах та в інших приміщеннях бібліотеки.

18. За порушення Правил читач може бути позбавлений права користування бібліотекою на термін, що визначається адміністрацією.

19. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані документи.

20. На початку кожного навчального року читач повинен продовжити термін користування читацьким квитком.

Запис читача до бібліотеки


Запис читачів до бібліотеки відбувається за документами, що засвідчують належність до університету, на основі Правил користування бібліотекою БДПУ:

  • студенти – за студентськими квитками, дійсними в поточному році, та списками з деканатів;
  • викладачі, співробітники, аспіранти, докторанти – за списками з відділу кадрів;

В період масової видачі літератури студентів І курсів знайомлять з правилами користування бібліотекою. Особистий підпис на картці реєстрації (читацькому формулярі) засвідчує згоду читача дотримуватися правил користування бібліотекою.

Читачі – студенти обслуговуються за читацькими та студентськими квитками.

Категорично забороняється передача читацького або студентського квитка.

Втрачений читацький квиток замінюється дублікатом. За більш детальнішою інформацією звертатися на абонемент.

Щорічно з 1 вересня нового навчального року проходить перереєстрація читачів: уточнюються данні про читача, ставиться дата перереєстрації у читацькому формулярі, визначається новий термін користування літературою.

Для вибуття з бібліотеки необхідно повернути всю літературу і підписати обхідний лист в читальному залі та на абонементі.

Якщо загубив книгу


Якщо Ви загубили книгу, Ви можете:

  • самостійно знайти (придбати) ідентичне видання і повернути замість загубленого;
  • принести книгу (визнану бібліотекою рівнозначною), цінової вартості, що діє на момент втрати. 

Більш детальнішу інформацію можна отримати на абонементі.