Структура бібліотеки

1 593 переглядів

18.05.2023


БІЛОКІНЬ Світлана Володимирівна

Завідувачка бібліотеки

Зав. бібліотеки підпорядковуються три стуктурні підрозділи:

  1. Довідково-інформаційний відділ
  2. Відділ обслуговування
  3. Відділ комплектування і наукової обробки документів

 

 


Відділ обслуговування:

ФІЛОН Ірина Михайлівна. Завідувачка відділу обслуговування
ФІЛОН Ірина Михайлівна. Завідувачка відділу обслуговування

Відділ обслуговування є самостійним структурним підрозділом бібліотеки який підпорядковується завідувачці бібліотеки.  Основною ціллю відділу є забезпечення бібліотечно-інформаційного обслуговування навчальної, наукової та виховної роботи університету.

Культурно-просвітницька діяльність відділу скоординована з факультетами університету та передбачає популяризацію кращих зразків української та світової наукової і художньої літератури. Вона спрямована на виховання духовності, культури, патріотизму та соціальної активності молоді.

Популярність Інтернету відкрила для відділу обслуговування нове поле діяльності – віртуальний сервіс – обслуговування на відстані. Спектр віртуальних послуг зростає відповідно до потреб і можливостей різних категорій користувачів. Це – віртуальні виставки, презентації нових надходжень, літературно-художні та інформаційні огляди, слайд-полиці, віртуальні екскурсії та кінолекторії. Відділ є ініціатором впровадження таких програм,   як «Підвищення інформаційної компетентності користувачів бібліотеки», «Просування читання у сучасному інформаційному просторі», «Медіаресурси на допомогу навчальному процесу», «Бібліотечна освіта», «Літературна вітальня».

У своїй роботі відділ обслуговування керується офіційними документами з бібліотечної справи, наказами і розпорядженнями по університету та бібліотеці, регламентуючою і технологічною документацією бібліотеки і відділу, правилами внутрішнього трудового розпорядку та положенням про відділ обслуговування бібліотеки БДПУ.

РОМАНОВА Наталя Валентинівна. Зав. сектором читальних залів
КУТОРГА Алла Володимирівна. Провідна бібліотекарка
ПОТАПЕНКО Галина Володимирівна. Провідна бібліотекарка