Репозитарії України

1 073 переглядів

Оновлено: 05.02.2024


Пропонуємо Вашій увазі інституційні репозитарії  ЗВО України.

Рейтинг створений Національним репозитарієм академічних текстів

Корисні ресурси

 

Вінницька область 

 1. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського — https://library.vspu.edu.ua/repozitarij/repozit/html/repozit_danni.htm
 2. Вінницький національний аграрний університет  —  http://repository.vsau.org/
 3. Вінницький національний технічний університет   —  https://ir.lib.vntu.edu.ua/

Волинська область

 1. Волинський національний університет імені Лесі Українки —  https://library.vnu.edu.ua/resource/e-resources-vnu/evnuir/
 2. Луцький національний технічний університет —  http://lib.lntu.edu.ua/

Дніпропетровська область

 1. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара   — http://repository.dnu.dp.ua:1100/
 2. Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України —  http://repo.dma.dp.ua/
 3. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ —  http://er.dduvs.in.ua/
 4. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна —  http://eadnurt.diit.edu.ua
 5. Криворізький національний університет  — http://ds.knu.edu.ua/
 6. Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» —  http://ir.nmu.org.ua/
 7. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури  —  http://srd.pgasa.dp.ua:8080/
 8. Університет митної справи та фінансів   — http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/?fbclid=IwAR0jUZXMkGJAU5TotAJLPuXr5IAcLfAIe02EZs961tiHLPf5d1xuESjh_Kw

Донецька область

 1. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського  —  http://elibrary.donnuet.edu.ua/
 2. Донецький національний технічний університет   — http://ea.donntu.edu.ua/
 3. Маріупольський державний університет — http://repository.mdu.in.ua/

Житомирська область 

 1. Державний університет «Житомирська політехніка»  —  http://eztuir.ztu.edu.ua
 2. Житомирський державний університет імені Івана Франка  — http://eprints.zu.edu.ua/

Закарпатська область 

 1. Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці II  — https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/
 2. Ужгородський національний університет   — https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/

Запорізька область 

 1. Бердянський державний педагогічний університет – https://dspace.bdpu.org.ua/home
 2. Запорізький державний медичний університет   — http://dspace.zsmu.edu.ua
 3. Запорізький національний університет —  https://dspace.znu.edu.ua/xmlui/?locale-attribute=uk
 4. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького — http://eprints.mdpu.org.ua
 5. Національний університет “Запорізька політехніка” — http://eir.zp.edu.ua/
 6. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного — http://elar.tsatu.edu.ua/?locale=uk

Івано-Франківська область 

 1. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу   — http://elar.nung.edu.ua/
 2. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника   —http://lib.pnu.edu.ua:8080/        

Київська область 

 1. Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів   — https://repository.kristti.com.ua/
 2. Університет Григорія Сковороди в Переяславі   — https://library.uhsp.edu.ua/home/repozytarij/
 3. Державний податковий університет — https://ir.dpu.edu.ua

Кіровоградська область 

 1. Льотна академія Національного авіаційного університету  https://dspace.sfa.org.ua/
 2. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка  —  https://dspace.cusu.edu.ua/home
 3. Центральноукраїнський національний технічний університет —  http://dspace.kntu.kr.ua/

Луганська область 

 1. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка   —  http://dspace.luguniv.edu.ua
 2. Східноукраїнський національний університет імені В. Даля (Київ) — https://dspace.snu.edu.ua/home

Львівська область 

 1. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка http://www.ir.dspu.edu.ua/jspui/
 2. Львівський національний університет ім. Франка http://dspace.lnulibrary.lviv.ua/home.jsp?locale=uk
 3. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності  —  https://sci.ldubgd.edu.ua/
 4. Львівський державний університет внутрішніх справ   —  https://dspace.lvduvs.edu.ua/
 5. Львівський державний університет фізичної культури —  http://repository.ldufk.edu.ua/
 6. Львівський національний аграрний університет —  http://repository.lnau.edu.ua/
 7. Національний університет «Львівська політехніка»  — http://oai.org.ua/index.php/browse/index/13
 8. Український католицький університет  —  http://er.ucu.edu.ua

Миколаївська область

 1. Миколаївський національний аграрний університет — http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/
 2. Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова — http://eir.nuos.edu.ua/
 3. Чорноморський національний університет імені Петра Могили — http://dspace.chmnu.edu.ua/

Одеська область 

 1. Національний університет «Одеська політехніка»  —    http://dspace.opu.ua/jspui/
 2. Національний університет «Одеська юридична академія» —  http://dspace.onua.edu.ua
 3. Одеська державна академія будівництва та архітектури  —  http://mx.ogasa.org.ua/ 
 4. Одеський державний аграрний університет  —  http://lib.osau.edu.ua/jspui/
 5. Одеський державний екологічний університет  —  http://eprints.library.odeku.edu.ua/
 6. Одеський державний університет внутрішніх справ  —  http://dspace.oduvs.edu.ua
 7. Одеський національний економічний університет   — http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/home.jsp?locale=uk
 8. Одеський національний медичний університет  —  http://repo.odmu.edu.ua/xmlui/
 9. Одеський національний технологічний університет  —  https://card-file.ontu.edu.ua
 10. Одеський національний університет імені  І. І. Мечникова   — http://dspace.onu.edu.ua:8080
 11. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського   — http://dspace.pdpu.edu.ua/

Полтавська область 

 1. Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка  — http://reposit.nupp.edu.ua/
 2. Полтавський державний аграрний університет  —  http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/
 3. Полтавський державний медичний університет  — http://repository.pdmu.edu.ua/
 4. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка —
  http://dspace.pnpu.edu.ua/
 5. Полтавський університет економіки і торгівлі   —  http://dspace.puet.edu.ua/?locale=uk

Рівненська область

 1. Національний університет водного господарства та природокористування   — https://ep3.nuwm.edu.ua/
 2. Національний університет «Острозька академія» —  http://eprints.oa.edu.ua

Сумська область 

 1. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка   — https://repository.sspu.edu.ua/
 2. Сумський державний університет  —  https://essuir.sumdu.edu.ua/
 3. Сумський національний аграрний університет  http://repo.snau.edu.ua/

Тернопільська область 

 1. Західноукраїнський національний університет — http://dspace.wunu.edu.ua/
 2. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка   — http://dspace.tnpu.edu.ua/
 3. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя   — http://elartu.tntu.edu.ua

Харківська область

 1. Державний біотехнологічний університет  — https://repo.btu.kharkov.ua
 2. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»  —  http://dspace.library.khai.edu 
 3. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» —  http://repository.kpi.kharkov.ua/
 4. Національний університет цивільного захисту України   — http://repositsc.nuczu.edu.ua/?locale=uk
 5. Національний фармацевтичний університет  —  https://dspace.nuph.edu.ua/
 6. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого  —  http://dspace.nlu.edu.ua
 7. Українська інженерно-педагогічна академія  —  http://repo.uipa.edu.ua/jspui
 8. Український державний університет залізничного транспорту  —  http://lib.kart.edu.ua/
 9. Харківська гуманітарно-педагогічна академія  Харківської обласної ради   — http://repository.khpa.edu.ua:8080/jspui/
 10. Харківська державна академія культури   — http://195.20.96.242:5028/khkdak-xmlui/
 11. Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»  — http://dspace.nua.kharkov.ua
 12. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця   — http://repository.hneu.edu.ua
 13. Харківський національний медичний університет  —  http://repo.knmu.edu.ua/
 14. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди   — http://dspace.hnpu.edu.ua/         
 15. Харківський національний університет внутрішніх справ  —  https://dspace.univd.edu.ua/home
 16. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна   — https://ekhnuir.karazin.ua/home
 17. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова   —https://eprints.kname.edu.ua/
 18. Харківський національний університет радіоелектроніки   — http://openarchive.nure.ua

Херсонська область 

 1. Херсонський державний університет   — http://ekhsuir.kspu.edu/
 2. Херсонський національний технічний університет — https://eir.kntu.net.ua/jspui/

Хмельницька область 

 1. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка   — http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/
 2. Хмельницький національний університет   — https://elar.khmnu.edu.ua/home

Черкаська область 

 1. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини   — http://dspace.udpu.edu.ua/jspui/
 2. Уманський національний університет садівництва  —  http://lib.udau.edu.ua
 3. Черкаський державний технологічний університет  —  https://er.chdtu.edu.ua/
 4. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького   — http://eprints.cdu.edu.ua/

Чернівецька область 

 1. Буковинський державний медичний університет   — http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmluihttp://dspace.bsmu.edu.ua/
 2. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича  — https://archer.chnu.edu.ua/

Чернігівська область 

 1. Національний університет «Чернігівська політехніка»  —  http://ir.stu.cn.ua/
 2. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя  —  http://lib.ndu.edu.ua/dspace

м. Київ 

 1. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана — https://ir.kneu.edu.ua/home
 2. Київський національний лінгвістичний університет  —  http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/
 3. Київський національний університет будівництва і архітектури   — http://repositary.knuba.edu.ua/
 4. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка   — https://ir.library.knu.ua/home
 5. Київський національний університет технологій та дизайну  —  http://er.knutd.com.ua
 6. Київський університет імені Бориса Грінченка  —  https://elibrary.kubg.edu.ua/
 7. Національна академія внутрішніх справ  — http://elar.naiau.kiev.ua/
 8. Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика — http://ir.nuozu.edu.ua:8080/jspui/
 9. Національний авіаційний університет — https://er.nau.edu.ua/
 10. Національний медичний університет Імені О. О. Богомольця  — http://ir.librarynmu.com/ 
 11. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова   — http://enpuir.npu.edu.ua/?locale=uk_UA&locale-attribute=uk_UA
 12. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» — https://ela.kpi.ua/home
 13. Національний університет «Києво-Могилянська академія» —  http://ekmair.ukma.edu.ua
 14. Національний університет біоресурсів і природокористування України  — https://dglib.nubip.edu.ua/home
 15. Національний університет фізичного виховання і спорту України  — https://reposit.uni-sport.edu.ua/
 16. Національний університет харчових технологій — https://dspace.nuft.edu.ua/home
 17. Університет менеджменту освіти  —  http://umo.edu.ua/scientific-library/depozitary

 

Прозорий рейтинг: Інституційні репозиторії від Google Scholar (лютий 2023 р.)