Положення про фонд

1 329 переглядів

Положення про фонд рідкісної і цінної  книги (ФРЦК) 


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 ФРЦК – підрозділ бібліотеки університету, який вивчає, накопичує, зберігає цінні книжкові пам’ятки.

1.2 Робота фонду регламентується:

  • Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;
  • Законом України «Про культуру»;
  • Наказом Міністерства культури і мистецтв «Інструкція про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання» (2001);
  • Правилами, інструкціями, розпорядженнями та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, галузевих міністерств з питань організації роботи бібліотек.

2.СКЛАД І ФОРМУВАННЯ ФРЦК

2.1 Фонд формується на принципах історичної, художньої, музейної цінності видань, які мають великі духовні, естетичні та документацій ні властивості і становлять особливий науковий, пізнавальний та історико-культурний інтерес.

2.2 ФРЦК охоплює зібрання вітчизняних і переклади іноземних видань кінця ХІХ ст. –  40-х рр. ХХ ст. українською, російською, англійською та італійською мовами.

2.3 Фонд складається з різних видів і типів видань – наукової, довідникової, науково-популярної літератури.

2.4 Основні групи документів розподілені у фонді за такими ознаками:

ВМ – видавнича марка найбільш популярних видавництв і видань.

Д – подаровані видання.

К – краєзнавчі видання.

КП – класики природознавства.

ПВ – прижиттєві видання класиків художньої літератури, авторів-науковців, редакторів.

Р – репринтні видання.

Ук – пам’ятки, видані в Україні, або українською мовою.

УЧ – підручники, учбові, методичні видання часів існування чоловічої гімназії.

2.5 Зміст фонду розкривається в загальній системі каталогів бібліотеки  (алфавітний, систематичний, електронний), а також в картотеці ФРЦК та списку літератури, опублікованому на сайті бібліотеки.

3.ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ФРЦК

3.1 Фонд виявляє, вивчає, формує та забезпечує зберігання рідкісних, особливо цінних документів і створює умови для наближення їх до користувачів, беручи до уваги профіль університету і основні завдання учбового закладу, краєзнавчий аспект.

3.2 Фонд надає послуги науковцям, викладачам, аспірантам і студентам вузу для науково-дослідної діяльності та забезпечення учбового процесу шляхом підбору конкретних видань, або надання тематичних довідок.

3.3 Інформаційно-пропагандистська діяльність полягає в проведенні екскурсій, організації книжкових виставок, розміщенні інформації на сайті, згідно загального плану роботи бібліотеки університету при взаємодії з підрозділами.

3.4 Поповнення фонду відбувається через основний книжковий фонд бібліотеки, а також за рахунок дарування книг з приватних зібрань викладачів, студентів, мешканців міста.

Завідувач бібліотеки  С. В. Білокінь


ДИВИТИСЬ ТАКОЖ: