Підручники і навчальні посібники з відкритої науки

102 переглядів

13.06.2024


Як працює відкрита наука? Актуальна інформація. Корисний інструментарій. До вашої уваги підручники, посібники, презентації.

Open Science Training Handbook

https://www.fosteropenscience.eu/content/open-science-training-handbook

Research, Collaboration and Scholarly Publishing / ed. by S. Bartling, S. Friesike. Cham, 2014. P. 17–47.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-00026-8_2

Відкриті наукові практики : навчальний посібник. This handbook is the output of the OPTIMA project (Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia) Programme: Erasmus+ Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices Action Type: Capacity building in higher education Project Reference: 618940-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.

Цей посібник є результатом проєкту OPTIMA (Відкриті практики, прозорість та доброчесність для сучасної вищої школи), Програма: Erasmus+. Напрям: Співпраця заради розвитку інновацій та обміну успішними практиками. Тип проєкту: Розбудова потенціалу у сфері вищої освіти.

https://lpnu.ua/sites/default/files/2023/pages/22083/optima-wp3-handbook-redfull12012023v102_0.pdf

Відкрита наука. Вступний посібник / редактори Анна Володко, Зуза Вьорогурська. – Варшава ; Прага, 2023. – 73 с. https://zenodo.org/records/10370739

Навчальні презентаціі. Як реально працює відкрита наука: поширюємо препринти, програмний код та вихідні дані [How open science really works: sharing preprints, programme code and raw data]

DOI:10.13140/RG.2.2.10231.84647
https://www.researchgate.net/publication/380439538_Ak_realno_pracue_vidkrita_nauka_posiruemo_preprinti_programnij_kod_ta_vihidni_dani_How_open_science_really_works_sharing_preprints_programme_code_and_raw_data

Платформи про відкриту науку