Колекції книжкових пам’яток ФРЦК

995 переглядів

Оновлено: 03.09.2022

 


Колекція (власне колекція) – сукупність однорідних документів (книжок,рукописів) чи предметів, систематизованих за однією чи кількома ознаками (предметно–тематичними, хронологічними, видовими, культурологічними).

 

Колекція – книжкова пам’ятка – організоване зібрання одиничних книжкових пам’яток або книжок, які окремо можуть і не становити цінності, але в сукупності мають властивості історико–культурного об’єкта.

Завершеною колекцією є зібрання, поповнення якого було остаточно закінчено або перерване,чи то багато років тому,чи зовсім нещодавно.

Починаючи з давнього середньовіччя поціновувачі книг ретельно збирали їх, дбайливо зберігали, щоб згодом передати у спадок наступним поколінням. Через багато віків такі зібрання перетворювались у власні бібліотеки, віддавались у публічне користування або залишались у приватних колекціях.

Книжкові колекції завжди були невід’ємною частиною життєдіяльності поколінь: вони відтворювали культурне життя і представляли наукові цінності певного періоду, знайомили з видатними особами і популярними авторами, надавали відомості з конкретних подій і питань.

Переглянути колеції фонду рідкісної і цінної книги:

  1. Колекція документів Бердянського повітового земства
  2. «Україніка» у фонді РЦК
  3. Факсиміле та репринтні видання у фонді бібліотеки
  4. Колекції періодичних видань у фонді РЦК
  5. Колекція мініатюр та малоформатних видань
 

ДИВИТИСЬ ТАКОЖ: