Фонд рідкісної і цінної книги

1 750 переглядів

Оновлено: 03.09.2022

Стислий огляд фонду рідкісної та цінної книги


Книга  займає особливе місце серед пам’яток історії та культури, виступає матеріальним носієм духовного надбання людства. Рідкісні і цінні видання є найвагомішою частиною бібліотечного фонду університетської бібліотеки. Вони становлять історично-культурну цінність, тому збереження та забезпечення доступу сучасним та майбутнім поколінням є одним з найважливіших завдань бібліотеки.

Фонд рідкісної і цінної книги (ФРЦК) бібліотеки Бердянського державного педагогічного університет засновано у грудні 2012 року за ініціативи керівництва університету та бібліотеки.

 

Відділ є самостійним структурним підрозділом бібліотеки ФРЦК, має окреме приміщення для збереження фонду. Користувачі фонду обслуговуються згідно чинної інструкції.

Зібрання рідкісних видань нараховує близько 1000 примірників наукових, науково-популярних, довідкових, навчальних документів з багатьох галузей знань та художньої літератури. Але процес комплектування фонду не є сталим, він продовжує поповнюватися завдяки вилученню книг з основного фонду університетської бібліотеки, даруванню з особистих бібліотек викладачів та студентів.  В фонді знаходяться документи надруковані українською та російською мовами. Хронологічні рамки фонду рідкісної і цінної книги – друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття.

Найстаріше видання: «Книги разрядные, по официальным оных спискам, изданныя с Высочайшего соизволения ІІ отделением Его Императорского Величества канцелярии», 2 том 1855 року перевидання. Він охоплює вцілілі з 15 по 24 книги розрядів 1628-1636 років.

Книги розрядные

Особливе місце у фонді відведено документам з історії Бердянська, зокрема, з питань розвитку освіти. Саме з цих стародруків розпочалися дослідження науковців учбового закладу для написання 5-томного літопису «Матеріали з історії Бердянського педагогічного університету».

3
 
В фонді збереглися всі 82 основних та 4 додаткових томи найпершого видання фірми «Брокгауз-Ефрон» – «Энциклопедический Словарь» за редакцією професора І.Є. Андрієвського, в продовженні К.К. Арсеньєва та професора Ф.Ф. Петрушевського (1890-1907).

Наявні також:

не менш відомий «Энциклопедический Словарь Русского Библиографического Института Бр. А. и И. Гранат и К°» (58 томів різних років 7-го і 11-го видань).

«Большая советская энциклопедия» за ред. О.О. Шмідта (1926-1948).

«Педагогическая энциклопедия» за ред. Г. Калашнікова, М.С. Епштейна (1927-1929).

5

У великому обсязі представлені в фонді узагальнені праці передових досліджень фізиків і математиків ХІX століття, які в подальшому стали основою багатьох сучасних наук.​

Наприклад, книги з новітніх розділів математики:

Крилова О.М. (всесвітньо відомого математика і механіка, інженера і винахідника) з питань математичної фізики і прикладної математики.

Лоренц Г. Элементы высшей математики (1901; 1919; 1926).

Дзиобек О. Курс аналитической геометрии: в 2 ч. (1911; 1912).

6  

Бертран Ж. Теоретическая арифметика (1885), (з доповненнями і перекладом Білібіна Н.).

Билибин Н. Теоретическая арифметика. Составленная по Бертрану (1911).

Лобачевский Н.И. Новые начала в геометрии (1912).

Лукьянченко С.И. Пространство Лобачевского-Болье (1914).7

Репринтні видання:

Руссьян Ц.К. Определенные интегралы (1914) [в рукописному варіанті].

Синцов Д.М. Геометрические приложения дифференциального исчисления (1919)[надруковані на печатній машинці].

Прийнятними донині є:

  • праці засновника радянської школи фізиків, академіка АН СРСР Їоффе А.Ф. з молекулярної фізики, з електрики і магнетизму, з теплової фізики (1927; 1931; 1933);
  • видання німецького історика науки фізика Розенберг Ф. История физики: в 3 ч. (1935;1937);
  • російського фізика Ейхенвальд А.А. Акустика и Оптика (1914), Электричество (1911);
  • 3-х томний трактат французького математика, механіка Аппель П. Руководство теоретической (рациональной) механики (1911) та інші.
Фундаментальністю зібраних знань, підбором фактичного матеріалу, різновидами додатків в картах, ілюстраціях, покажчиках та багатим поліграфічним оформленням вражають серії і окремі видання з геології та наук про Землю. Такою є колективна праця видатних німецьких вчених «Вселенная и человечество» за ред. Ганса Крамера (однотомне видання 1900 р.; 4 томи 1905-1908 рр.). В ній розглядаються всі існуючі на початок минулого століття концепції і теорії розвитку Землі і земної цивілізації, організації Всесвіту і будови Космосу, виникнення людства і накопичення наукових знань.

 

Рівнозначними визнані науково-популярна серія в 6-ти томах «Всемирная география» (1903-1908) за ред.. німецького географа країнознавця проф. В. Сіверса, окремі видання з серії «Вся природа: німецького астронома Мейєра М.В. «Мироздание. Астрономия в общепонятном изложении» (1909) та німецького геолога, палеонтолога Неймайра М. «История Земли» в 2-х т. (1903). Останнє вже на той час було «рекомендовано Ученым Комитетом Министерства Просвещения для фундаментальных библиотек всех средних учебных заведений… как одно из капитальнейших и строго научных сочинений по отделу естествознания».

 
Теорія еволюції Ч. Дарвіна завжди викликала суперечливий інтерес в колі вчених. В фонді наявне 4-х томне зібрання творів автора (1898-1901), в перекладі і за редакцією академіка К.А. Тимірязєва. Серед дарвіністів переклади науковця та його біографічне дослідження «Чарльз Дарвин и его учение» (1919-1920) і донині визнаються найкращими. Німецький письменник і дарвініст Е. Краузевиклав подібні погляди в науково-популярній роботі «Эволюция мира » в 3 т., яку видав у 1909-1910 рр. під псевдонімом К. Штерне.
 
Сторінка:< Наступна >

ДИВИТИСЬ ТАКОЖ: