Нормативно-правові документи

641 переглядів

Оновлено: 13.10.2022


1. Закон України    “Про бібліотеки і бібліотечну справу” /  від  27.01.1995 №32 / 95-ВР

2. Закон України   “Про авторське право і суміжні права” / від 23.12.1993 № 3792 – ХІІ із змінами

3. Типові правила користування бібліотеками в Україні. Зареєстрований  в МОН України 8 липня 1999 року за № 449/ 3742 / зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 р.

4. Про затвердження Типових правил користування бібліотекою вищого  закладу освіти Міністерства освіти України Наказом МОН № 321 від 31.08.1998 року

5. Постанова № 177 “Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації” / від 22 березня 2017 р. 

6. Положення про електронні освітні ресурси. Затведжений Наказом МОН України від 01.10.2012 № 1068 / зі змінами, внесеними згідно Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.09.2016 р. №1061

7. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Набув чинності 01.07.2016 згідно з наказом ДП УкрНДНЦ від 04.03.2016 № 65

Цей стандарт є регламентуючим документом для оформлення бібліографічних посилань та бібліографічних списків посилань у наукових роботах. Він установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання й розміщення в документах. Стандарт поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації. “Список використаної літератури” (як частини довідкового апарату) наводять у формі бібліографічного запису згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Повний текст ДСТУ 8302:2015 доступний у локальній мережі університету . У травні 2017 р. опубліковано «Поправки, внесені в Національний нормативний документ ДСТУ 8302:2015», де були виправлені всі попередні неточності. 

8. ДСТУ 3582―2013. Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ).На заміну ДСТУ 3582—97; чинний від 2014—01—01.

9. ДСТУ 7448:2013 «Інформація та документація Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять».

10. ДСТУ ISO5127:2007. Інформація і документація. Словник термінів (ISO 5127:2001, IDT). Прийнятий 24.12.2007. Набув чинності 01.10.2009

11. ДСТУ ГОСТ 7.1.1.2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та складання.

12. Бібліографічний опис документів відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Методичні рекомендації. (Бібліографічний опис документів здійснюється за: ГОСТ 2006, Скорочення слів: ДСТУ 2013)

13. Кодекс етики бібліотекаря  Затверджено конференцією Української бібліотечної асоціації  30 травня 1996 року / у новій редакцій затверджено конференцією УБА 26 листопада 2013 р.

14. Примірне положення про бібліотеку вищого навчального закладу ІІІ-ІV  рівнів акредитації. Затверджений Наказом МОН України від 06.08.2004р. № 641

15.  Маніфест ІФЛА про Інтернет. Прийнятий Сесією Ради ІФЛА 23 серпня 2002 р.