Пошукові системи

Оновлено: 23.01.2019


B

BASE – одна з найпотужніших систем пошуку академічних ресурсів відкритого доступу (OAI-PMH), представлених в Інтернеті, що підтримується бібліотекою університету Білефельда. Більш ніж 28 млн. повнотекстових документів з 1837 джерел з різної тематики, починаючи з 2004 р.

C

CiteSeerx (бета-версія) – потужна пошукова система, електронна бібліотека та репозитарій повних текстів наукових публікацій з комп’ютерних наук та інформатики (понад 750 тис. документів). Містить широкий спектр додаткових можливостей з аналізу автономного індексу цитування (Autonomous Citation Indexing – ACI), пошуку та аналізу статей.

Chemindustry – потужна пошукова ситема в галузі хімічної промисловості та суміжних з нею галузей. Надає доступ до катологу веб-сайтів (близько 45 тис. організацій), бази даних журнальних статей у вільному доступі, матеріалів, звітів та досліджень ринку хімічної промисловості, останніх наукових новин.

E

Europeana – Європейська цифрова бібліотека – інтернет-портал, який надає доступ до більш ніж 14 млн. текстів, аудіо, відео, та інших оцифрованих об’єктів від 1500 європейських бібліотек, музеїв та інших організацій. Започаткований у 2008 році під егідою Єврокомісії на базі Національної бібліотеки Нідерландів.

F

FreePatentsOnline – одна з найпотужніших патентних пошукових систем у відкритому доступі, яка надає доступ до американських, європейських та японських патентів та непатентної наукової літератури.

G

Google Book Search – повнотекстовий пошук у світовій електронній базі книг. Більш ніж 10 млн книг з найбільших бібліотек світу.

Google Scholar – повнотекстовий пошук наукової літератури за різними галузями знань та за різними джерелами, включаючи рецензовані статті, дисертації, книги, реферати і звіти, які опубліковані видавництвами наукової літератури, професійними асоціаціями, вищими навчальними закладами та іншими науковими організаціями.

Google Patents – база повних текстів патентів, надана американською фірмою United States Patent and Trademark Office (USPTO). На листопад 2011 р. доступно біля 8 млн патентів.

I

Ipl2 (Internet Public Library) – пошуковий портал на базі об’єднаної колекції ресурсів Internet Public Library (IPL) та Librarians’ Internet Index (LII), що містить посилання на англомовні сайти, згруповані по різним темам: наука та технологія, соціальні науки, бізнес та економіка, комп’ютер та інтернет, культура та мистецтво та ін.

N

NARCIS – Нідерландський національний портал наукової інформації, що містить понад 600 тис. публікацій (з них понад 240 тис. у відкритому доступі), у тому числі з репозитаріїв усіх голландських університетів та наукових установ.

O

OAIster – колекція цифрових ресурсів з відкритих архівів по всьому світу у рамках проекту всесвітньої бібліотечної організаціїї OCLC. На сьогоднішній день OAIster надає доступ до 25 млн записів від 1157 учасників.

OpenDOAR – (The Directory of Open Access Repositories) – пошук достовірної наукової інформації у відкритих репозитаріях у всьому світі, який підтримується службою SHERPA Університету Ноттінгема. На липень 2011 р. представлено більш ніж 2000 репозитаріїв світу.

R

ROAR – (Registry of Open Access Repositories) – реєстр усіх репозитаріїв та інших джерел відкритої інформації в усьому світі. Проект є розробкою Університету Саутгемтон (Великобританія) та являється частиною мережі EPrints.org.

S

Scirus – одна з найбільших спеціалізованих науково-орієнтованих пошукових систем. Здійснює повнотекстово-реферативний пошук у понад 410 млн. наукових веб-сторінок (латиницею) з різних галузей знань (найновіші звіти, рецензовані статті, патенти, препринти і журнали). Використовує дані з таких загальновідомих БД, як arXiv.org, BioMed Central, IOP, LexisNexis та інші.

W

WorldWideScience.org – глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації (не тільки публікацій) з різної тематики у національних та міжнародних наукових БД та порталах (60 БД з понад 60 країн світу).

Ресурси вільного доступу (Бази даних)

А

Аналітичні матеріали СІАЗ (Ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського) – матеріали, орієнтовані на задоволення інформаційно-аналітичних запитів органів державної влади всіх рівнів, громадських організацій, економічних структур, наукових працівників, які цікавляться суспільствознавчою тематикою.

В

Великий тлумачний словник сучасної української мови – містить понад 207 000 словникових статей та близько 18 000 фразеологізмів. У словнику представлено активну лексику української літературної мови, терміни, номенклатурні та складноскорочені слова, слова історичного фонду, що свого часу належали до широковживаних, найбільш відомі у вжитку слова, пов’язані з релігійними та філософськими поняттями, найуживаніші архаїзми, лексичні діалектизми та найпоширеніші неологізми, що з’явилися протягом останніх років.

Д

Державна служба статистики України – офіційний веб-сайт служби.

Е

Електронна бібліотека авторефератів дисертацій (Ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського) – 55 тис. текстів авторефератів дисертацій, захищених в Україні з 1998 р. Складова Електронного фонду.

Електронні наукові фахові видання (Ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського) – українські наукові періодичні видання, представлені тільки в електронному вигляді (на жовтень 2011 р. – 41 екз.)

Електронна бібліотека – Diasporiana.org.ua (Ресурси бібліотеки відкритого доступа.  Електронна бібліотека орієнтована на широкі кола користувачів.)

З

Законодавство України – БД законодавчих документів, яка підтримується Апаратом ВР України. Містить документи Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, органів вищої судової гілки влади України, міністерств і відомств, що зареєстровані в Міністерстві юстиції, міжнародні документи.

Н

Наукова періодика України (Ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського) – українські наукові періодичні видання, представлені як у друкованому, так і в електронному вигляді (на жовтень 2011 р. – 1690 екз.)

О

Офіційний веб-портал державної служби інтелектуальної власності України – нормативні і правові акти, інформаційні ресурси та інша корисна інформація.

П

Правова система Нормативні акти України (НаУ) – правові системи НаУ об’єднують судові рішення, нормативно-правові акти, консультації, довідники в унікальний аналітичний комплекс. Системи НаУ – невід’ємний інструментом у роботі правника, юрисконсульта, судді, адвоката, керівника підприємства, бухгалтера, менеджера з персоналу та ін. У складі системи функціонує НАУ-Online – це пошукова інтернет-версія правових систем НаУ.

Р

РОСПАТЕНТ- Федеральная служба по интеллектуальной собственности – офіційний сайт Федеральної служби з інтелектуальної власності (Росія).

У

УКРПАТЕНТ-Український інститут інтелектуальної власності  національна та зарубіжна патентна інформація, інформаційні ресурси (12 баз даних) про об’єкти промислової власності та інформаційно-довідкові системи (ІДС) та інші патентно-інформаційні продукти.

Ф

ФИПС – Федеральный институт промышленной собственности – надає доступ до таких інформаційних ресурсів: інформаційно-пошукової системи, відкритих реєстрів, електронних бюлетенів, міжнародних класифікацій та БД російських винаходів.

A

arXiv – найпопулярніший відкритий архів рефератів та повних текстів наукових публікацій, створений на базі бібліотеки Корнельського університету. Містить більше 684 тис. електронних публікацій (станом на червень 2011 р.) з фізики, математики, комп’ютерних наук, біології, фінансів та статистики.

B

BTS – Bureau of Transportation Statistics – містить найповнішу статистичну інформацію, яка стосується усіх видів транспорту в США.

C

CBS Statline – Центральне бюро статистики Нідерландів.

ChemistryCentral – 8 англомовних наукових журналів з хімії у відкритому доступі.

Cogprints – Cognitive Sciences E-Print Archive – відкритий репозитарій з когнітивних наук: психологія, лінгвістика, комп’ютерні науки, філософія, біологія та ін., починаючи з 1950 р. Налічує більш ніж 6 тис. повнотекстових документів у вільному доступі.

D

DOAJ – Directory of Open Access Journals – близько 6100 повнотекстових рецензованих наукових та академічних журналів ( на червень 2011 р.) з усіх галузей знань, представлених різними мовами, видавці яких підтримують принципи відкритого доступу (OA).

E

Espacenet (Європейське патентне відомство) – вільний доступ до більш ніж 70 млн патентів та патентної документації у всьому світі, архів з 1836 року.

Eurostat – Статистичне відомство у рамках Європейської Комісії.

EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek – реферативно-повнотекстова база даних електронних журналів при бібліотеці університету Регенсбурга з різних галузей знань. На червень 2011 р. колекція налічує майже 50 тис. журналів, серед яких понад 29 тис. у відкритому доступі.

F

FreeFullPDF – розробка компанії KnowMade SARL. Надає доступ до більш ніж 80 млн наукових статей, патентів у вільному доступі в галузі медицини, біології, хімії, фізики, матеріалознавства та економіки. Глибина архіву – 10 років.

Free Medical Journals – база даних, що нараховує 2226 медичних англомовних наукових журналів та 365 книг у відкритому доступі.

G

GreenFILE – наукова база даних вільного доступу на платформі EBSCOhost з проблем навколишнього середовища. Загальна кількість статей: приблизно 295 тис., з них більш ніж 4 600 – повнотекстових.

H

HighWire Press – науковий портал бібліотеки Стенфордського університету, що надає доступ до більш ніж 1,5 тис. журналів, книг, конференцій та інших публікацій, 5 млн повнотекстових рецензованих статей, з них біля 2 млн. – у вільному доступі. Тематика: физичні, біологічні, медичні, соціальні та гуманітарні науки.

HINARI – програма досліджень в галузі охорони здоров’я, яка забезпечує доступ до найбільших світових колекцій літератури з біології, медицини, охорони здоров’я та деяким природничим наукам. Більш ніж 8 тис інформаційних джерел від таких видавців, як Blackwell, Elsevier Science, the Harcourt Worldwide STM Group, Wolters Kluwer International Health & Science, Springer Verlag та John Wiley, надаються по підписці, але деякі журнали – у вільному доступі.

Hindawi – пошук серед більш ніж 200 рецензованих наукових журналів відкритого доступу з інженерії, математики, фізики, хімії, комп’ютерних наук, біології, медицини та ін. видавничої корпорації Hindawi.

I

Ingentaconnect – багатогалузева реферативна база даних (хімія, фізика, комп’ютерні науки, математика, біологія, медицина, економіка, соціальні науки та ін.) пропонує доступ до 4,5 млн. статей з 13,5 тис. наукових журналів таких відомих видавців, як Elsevier, Springer, IOP Publishing, Taylor and Francis, NPG та ін.

InTech – видавець наукових книг та журналів відкритого доступу з різних галузей знань (STM – Science, Technology and Medicine: Наука, Технологія та Медицина). На червень 2011 р. – це більш ніж 430 книг та 4 наукових журнали.

J

J-STAGE – Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic – японський портал наукової інформації, який надає доступ до понад 740 наукових журналів, близько 360 тис. статей з різних галузей знань.

L

LISTA – Library, Information Science & Technology Abstracts – професійна база даних на платформі EBSCOhost для бібліотечних та інформаційних працівників, що включає понад 600 повнотекстових журналів, книг, дослідницьких звітів, матеріалів конференцій з усіх проблем бібліотечної справи та інформаційних технологій (ретроспектива з 1960-х рр.).

O

OAPEN – Open Access Publishing in European Networks – міжнародний проект відкритого доступу до монографій в галузі гуманітарних та соціальних наук. Повні тексти майже 1500 примірників.

OSTI – Office of Scientific & Technical Informational – портал, який підтримується U.S. Department of Energy (DOE), що забезпечує доступ до різноманітної наукової інформації: документів, патентів, проектів, конференцій і т.п., переважно в галузі енергетики. Містить біля 5 млн. документів з понад 50 реферативних наукових баз даних, починаючи з 1948 р.

P

PubMed Central – відкритий повнотекстовий архів (репозитарій), що включає 1383 журнали з біомедицини (2,2 млн. статей). Окремі журнали тимчасово недоступні з періодом ембарго від кількох місяців до півроку з моменту появи друкованого видання.

R

RePEc – Research Papers in Economics – відкрита реферативна база даних з економіки, що містить робочі документи, журнальні статті, книги, компоненти програмного забезпечення та ін. Загалом налічує більш ніж 1 млн. одиниць, з яких 925 тис. – в online-доступі.

S

ScientificReport – новий науковий журнал відкритого доступу від видавництва Nature, що охоплює всі галузі природничих наук. Публікації починаючи з 2011 року.

STATS-Statistical Assessment Service – неприбуткова, аполітична статистична служба при Університеті George Mason, що надає універсальні статистичні дані.

T

Theses Canada – колекція канадських авторефератів та дисертацій, надана Бібліотекою та Архівом Канади (Library and Archives Canada).

U

USPC (Національна патентна класифікація США) – доступ наданий Американським офісом патентів та товарних знаків (USPTO).

USPTO – Американський офіс патентів та товарних знаків (USPTO) надає доступ до повнотекстової БД патентів, виданих в США з 1790 р.

W

World Digital Library – Світова Цифрова Бібліотека: міжнародний проект, ініційований Бібліотекою Конгресу США, який надає безкоштовний доступ до різних типів цифрових матеріалів 7 мовами, які представляють культуру різних країн світу. На червень 2011 р. є доступ до 1575 матеріалів.

Worlld Intellectual Property Organization (WIPO) – Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) – доступ до міжнародної нормативної бази інтелектуальної власності (IP), до міжнародної патентної системи (PCT) з пошуковою системою PATENTSCOPE.

Y

YourDictionary – багатомовні онлайн-словники, тезауруси та тисячі інших ресурсів для перекладу.