Сторінка мецената

697 переглядів

Меценати – це завжди ідеалісти, Дон Кіхоти, які рухають культурний прогрес. Для них меценатство є покликом душі, способом надавати благодійну допомогу мистецтву, науці, культурі, можливістю відроджувати, зберігати і примножувати національні традиції України.

Слава Богу, що є ще достатньо людей, які в змозі внести свою частку до розвитку культурного надбання, допомогти збільшити наш книжковий фонд,  вплинути на розвиток і покращення нашої бібліотеки. Нам також зустрілися такі небайдужі люди.

Меценати,які зробили дарунки у Міжнародний день дарування книг:

Викладачі: 

 1. Викладачі кафедри мистецьких дисциплін
 2. Каменський Д. В. – к. юрід. н., доц., зав. кафедри правознавства
 3. Кара С. І. – к. пед. н., доц. кафедри основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології.
 4. Королевська Ю. Ю. – ст. викладач кафедри історії та філософії.
 5. Кушнірюк С. Г. – к. н. з фізичного виховання та спорту, проф. кафедри теорії та методики фізичного виховання, декан ФФВ
 6. Лола В. Г. – к. пед. н., доц., голова профспілки БДПУ.
 7. Мухіна Т.– ст. викладач кафедри початкової освіти.
 8. Нагай І. Д. – ст. викладач кафедри іноземних мов, заступник декана ГЕФ з виховної роботи.
 9. Новик О. П. – д. філол. н., проф. кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства
 10. Пшенична Н. С. – ст. викладач кафедри основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології.
 11. Харлан О. Д.  – д. філол. н., проф. завідувач кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства
 12. Школа В. М. – к. філол. н., доц. кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

 Співробітники бібліотеки та університету:

 1. Бєлєвцева Т. М. – провідний бібліотекар
 2. Золотар Л. М. – провідний бібліотекар.
 3. Кудліна І. Л. – бібліограф.
 4. Піщальнікова О. Б. – бібліотекар І категорії.
 5. Площенко Н. М. –  провідний бібліотекар
 6. Потапенко Г. В. – бібліотекар І категорії
 7. Філон І. М. – завідувач відділу обслуговування.
 8. Харитонова М. М. – завідувач довідково-інформаційного відділу
 9. Шилова Т. Л. – бібліотекар І категорії.

Колектив бібліотеки щиро дякує нашим меценатам за змогу прислужитися суспільному благу:

 1. Крижку В.В., к.пед.н., проф., завідувачу кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін соціально-гуманітарного факультету;
 2. Захарченку П.В., акад.. Академії економічних наук України, д.е.н., проф., завідуючому кафедри економічної кібернетики і фінансів факультету економіки та управління;
 3. Лиману І.І., д.і.н., проф., завідувачу кафедри історії України, заслуж. працівнику освіти України;
 4. Коваль Л.В., д.пед.н., проф. директору Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв;
 5. Черезовій І.О., к.психол.н., доц. кафедри психології Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв;
 6. Нагай І.Д., заступн. декана з виховної роботи факультету економіки та управління;
 7. Колективу співробітників Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв;
 8. Студентам 4-го курсу денної форми навчання та студентам 3-го курсу заочного відділення Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти;
 9. Студентам 4 курсу спеціальності «Дошкільна освіта» Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти;
 10. Ляшко С.М. к.і.н., провідному науковому співробітнику Інституту біографічних досліджень, м. Київ
 11. Гудзь М.В. д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту готельного, курортного та туристичного сервісу факультету економіки та менеджменту;
 12. Хоменко В.Г. к.т.н., доцент, декан факультету комп‘ютерних та енергозберігаючих технологій, зав. кафедри комп‘ютерних технологій в управлінні та навчанні;
 13. Гуренко О.І. – к.пед.н., доц. кафедри соціальної педагогіки Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти;
 14. Кіраль С.С. – д.філ.н., проф. Національного університету біоресурсів і природокористування України, академік Академії наук вищої школи.
 15. Герилів С.М. – журналісту, волонтеру, головному редактору студентської газети БДПУ «Університетське слово».
 16. Єременко М.М. – к.іст.н., письменнику.
 17. Макаренко Т.П.,  к.іст.н., доц., декан гуманітарно-економічного факультету
 18. Каменський Д.В., к.ю.н., доц., зав. кафедрою правознавства гуманітарно-економічного факультету
 19. Папанова В.А., к.іст.н., доц. кафедри правознавства гуманітарно-економічного факультету
 20. Глазова Я.В., ст.. викладач кафедри фінансів і кредиту гуманітарно-економічного факультету
 21. Жигірь В.І., д.пед.н., проф., декан факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти
 22. Красножон О.Б., к.пед.н., доц. каф. математики та методики навчання математики факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти
 23. Алєксєєва Г.М., к.пед.н., доц. кафедри комп’ютерних технології в управлінні та навчанні й інформатики факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти
 24. Баханов К.О., д.пед.н. кафедри педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін БДПУ
 25. Чемоніна Л.В., к.пед.н., доц. кафедри початкової освіти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв
 26. Горецька О.В., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв
 27. Колпакчи О.С., ст.. викладач кафедри психології факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв
 28. Шилова Т.Л., бібліотекар 1 кат.
 29. Бондаренко Н.О., технічний працівник АГЧ БДПУ
 30. Шульга Т.М., послідовник  Центру усвідомлення Крішни в Україні

 

Дякуємо Вам!