Українське козацтво та його роль у державотворенні України.

25 переглядів

13.10.2015


1. Антонович В.Б. Коротка історія Козаччини. / В.Б Антонович. — К.: Україна, 2004. — 304 с.

2. Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. / В.Б Антонович. — К.: Дніпро, 1991. — 238 с.

3. Головешко Л.М. Азовське козацьке військо та його нащадки: науково-популярне видання / Л.М. Головешко. — Маріуполь : Новий світ, 2012. — 330 с.

4. Головешко Л.М. Казачество Приазовья на рубеже ХХ — ХХІ вв. / Л.М. Головешко. — Мариуполь, 2010. — 376 с.

5. Головешко Л.М. Традиції та звичаї українських козаків ХV — ХХІ cт: настільна книжка козака / Л.М. Головешко. — 2-е видання. — К.: Вид. дім «Персонал», 2014. — 408 с.

6. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. / В. Голобуцький. — К.: Вища школа, 1994. — 539 с.

7. Доба гетьмана Івана Мазепи в документах. / упоряд. С.О. Павленко. — 2-е видання. — К.: Києво-Могилянська Академія, 2008. — 1144 с.

8. Драгоманов М.П. Про українських козаків, татар та турків: З додатком про життя Михайла Драгоманова:  істор. розвідка / М.П. Драгоманов. — К.: Дніпро, 1991. — 46 с.

9. Енсен А. Мазепа: історичні картини / А. Енсен. — К.: Укр. письменник, 1992. — 205 с.

10. Загірня М. Гетьман Петро Сагайдачний: історичне оповідання / М. Загірня. — К.: Дніпро, 1991. — 95 с.

11. Запорізьке козацтво в пам’ятках історії та культури: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 2 — 4 жовтня 1997 р.): секція III, IV, V / ред. кол. В.П. Бех, А.В. Бойко, В.К. Козирєв та ін. — Запоріжжя : Тандем-У, 1997. — 280 с.

12. Історія українського козацтва: нариси: у 2-х т. / ред. кол. В.А. Смолій та ін. — К.: Києво-Могилянська академія, 2006. — Т. 1. — 800 с.

13. Історія українського козацтва: нариси: у 2-х т. / ред. кол. В.А. Смолій та ін. — К.: КМ Академія, 2007. — Т. 2. — 724 с.

14. Леп’явко С. Козацькі війни XVI ст. в Україні. / С. Леп’явко. — Чернігів : Сіверянська думка, 1996. — 284 с.

15. Лиман І. Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734 — 1775): монографія / І.Лиман. — Запоріжжя : Тандем-У, 1998. — 180 с.

16. Маланюк Є. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч. / Є. Маланюк, М. Андрусяк. — К.: Обереги, 1991. — 46 с.

17. Мельник Л. Гетьманщина першої чверті XVIII століття: навч. посібник для істор. ф-тів ВНЗ / Л. Мельник. — К.: ІЗМН, 1997. — 232 с.

18. Мицик Ю.А. «Тії слави козацької повік не забудем…»: істор. – краєзнав. нариси про пам’ятні місця Дніпропетровщини. / Ю.А. Мицик, І.С. Стороженко, С.М. Плохій. — Дніпропетровськ : Промінь, 1989. — 118 с.

19. Народная память о казачестве. — Запорожье : «Интербук», 1991. — 176 с.

20. Савченко В.А. Павло Скоропадський —  останній гетьман України. / В.А. Савченко. — Х.: Фоліо, 2008. — 380 с.

21. Скальковський А.О. Історія Нової Січі, або останнього коша запорозького. / А.О.Скальковський. — Днепропетровськ : Січ, 1964. — 678 с.

22. Смолій В.А. Богдан Хмельницький: хроніка життя та діяльності. / В.А.Смолій, В.С.Степанков. – К.: Наук. думка,1994. – 260с.

23. Червонці: спогади ветеранів Червоного козацтва / упорядн. В.Д. Бойко. — К.: Молодь, 1968. — 244 с.

24. Чухліб Т. Петро Дорошенко. / Т. Чухліб. – К.: Атлант ЮЕиСі, 2007. – 63 с.

25. Чухліб Т. Пилип Орлик. / Т. Чухліб. – Київ, 2008. – 64 с.

26. Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально — Східної Європи (1663-1713). / Т. Чухліб. – К.:Києво-Могилянська Академія, 2004. – 288 с.

27. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: у 3 -х томах. / Д.І. Яворницький; упоряд. іл. О.І. Апанович. — Львів : Світ, 1990. — Т. 1. — 320 с.

28. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків: у 3-х томах. / Д.І. Яворницький; упоряд. іл. О.І. Апанович. — Львів : Світ, 1990. — Т. 2. — 560 с.

29. Яворницький, Д.І. Історія запорізьких козаків: у 3-х томах. / Д.І. Яворницький; упоряд. іл. О.І. Апанович. — Львів : Світ, 1991. — Т. 3. — 560 с.

30. Яворницький Д.І. Іван Дмитрович Сірко, славний кошовий отаман війська запорозьких низових козаків. / Д.І. Яворницький. — Днепропетровьск : Промінь, 1990. — 190 с.

31. Ададуров В. Запорізькій козак Твердовський проти Наполеона: відображення вірнопідданих настроїв малоросійського дворянства в україномовному пафлеті 1807р. з Національного архіву Франції. / В. Ададуров // Український історичний журнал. — 2012. — № 5. – С.177–186.

32. Дзюба О. Приватне життя козацької старшини ХVІІІ століття (на матеріалах епістолярної спадщини). / О. Дзюба // Український історичний журнал. — 2013. — № 5. – С.188–196.

33. Дудка Л. Урок на тему «Утворення Української козацької держави — Гетьманщини». / Л. Дудка // Історія в сучасній школі. — 2012. — № 4. – С. 2— 6.

34. Шуляк В. Підтримка козацького руху українським та світовим православним духовенством. / В. Шуляк // Історія в школі. — 2009. — № 5. – С. 24–28.

35. Щир Р.П. Козацтво — історія мого народу. Виховний захід у 1-му класі. / Р.П. Щир // Початкове навчання та виховання. — 2015. — № 12. – С. 31–35.

36. Якобчук Н. Історичний турнір на тему «Національно — визвольна війна українського козацтва під проводом Б. Хмельницького». / Н. Якобчук // Історія в сучасній школі. – 2013.  —  № 2. – С. 23 — 24.