Доленосне рішення 1991 року

20 переглядів

31.07.2015

( до дня незалежності України)


1.Бойко О.Д.Україна на шляху незалежності./О.Д.Бойко// Історія України: Навч.посіб.3-тє вид. – К.: Академвидав,2007. – с.580-662.     

2.Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть./М.Грушевський. – К.:Т-во «Знання» України,1991. – 240с.

3.Історія України та її державності. – вид.3-є,пер. і доп.: Навч.посібник для вузів./ За ред.Л.Є.Дещинського. – Львів: «Бескид Біт»,2005. – 368с.

4.Капустян Г. Українська державність: етапи становлення./ Г.Капустян. – Кременчук:ПП Щербатих,2011. – 84с.

5.Кульчицький С. Українська революція./ С.Кульчицький. – К.: «Генеза»,2005. – 368с.

6.Кучма Л. Про найголовніше. / Л.Кучма. – К.: УСПП,1999. – 352с.

7.Литвин В. Україна: утвердження незалежної і суверенної держави (1991 – 2004рр.)/ В.М.Литвин. – К.: Видавничий дім «Лі-Терра»,2005. – 368с.

8.Масненко В. Історична пам’ять і сучасне державотворення – погляд із Черкащини. Політологічні нариси./ В.В.Масненко. – Черкаси: «Відлуння-Плюс»,2001. – 120с.

9.Політична історія України. ХХ століття: У 6 т./ Голова редколегії І.Ф.Курас. – К.: Генеза, 2002 – 2003рр.

10.Смолій В.А. Як і коли почала формуватися українська нація. / В.А.Смолій, О.І.Гуржій. –

К.: Наукова думка,1991. – 112с.

11.Ющенко В. До нації. Вибрані промови./ В.Ющенко. – К.: НІСД,2010. – 464с.

12. «Всім серцем любіть Україну свою.» (До дня незалежності).// Південна зоря. – 2011. – №101. –С.17.

13.Галаган М. С днем рождения, независимая Украина!/ М.Галаган // Південна зоря. – 2013. – №95.

14.Грабовський В. Творчість – основа свободи: 24 серпня – День незалежності України./    В. Грабовський // Літературна Україна. – 2009. – 20 серпня.

15.Жовтяк О. Незалежність як шлях до повернення в Європу. (До 22-річниці української незалежності.)/ О.Жовтяк // Південна зоря. – 2013. – №94. – С.7.

16.Костенко Л.Равнєніє на трибуну.( 20-ліття Незалежності)./ Л.Костенко // Літературна Україна. – 2011. – 25 серпня. – С.1-2.

17. Кравчук Л. «Наша незалежність – це начало всіх начал.» /Л.Кравчук // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 127. – С.5.

18.Кулик Н. Народжені незалежністю./ Н.Кулик // Освіта України. – 2014. – №46. – С.10.

19.Листопад О. Українська незалежність – це закономірність. / О.Листопад // Урядовий кур’єр. -2014. – №154.

20. «Ми є народ, якого в правді сила!»: Україна вперше відзначила День Незалежності в надзвичайних умовах.// Урядовий кур’єр.– 2014. – №155.

21.Михайлова Л.Д. Українська держава та її національна символіка: 24 серпня – День Незалежності України. /Л.Д.Михайлова, І.М.Кошель// Позакласний час. – 2009. – №11-12. – С.3.

22.Павличко Д. Українська національна ідея та її значення для утвердження державної незалежності України./ Д.Павличко// Народна творчість та етнографія. – 2005. – №1. – С. 7-21.

20.Порошенко П.А. З нагоди 25-ї річниці проголошення Декларації про державний суверенітет: Звернення./ П.А.Порошенко // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 128. – С. 2.

23.Шангіна л. Незалежність країни на тлі й напередодні /Л.Шангіна// Дзеркало тижня. – 2012. – №29. – С.1,5.

24.Шпак В. Декларація про державний суверенітет об’єднала українців./ В.Шпак, Л.Усенко // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 127. – С.1,5.