Праці науково-педагогічних працівників університету в наукометричних базах Scopus та Web of Science

366 переглядів

16.05.2023


Праці науково-педагогічних працівників університету в наукометричних базах Scopus та Web of Science 

ВІД УКЛАДАЧА

Бердянський державний педагогічний університет входить до ТОП 10 найкращих педагогічних вузів України за рейтингом 2022 року. Університет є одним із сучасних закладів вищої освіти, який зорієнтований на постійне підвищення якості надання освітніх послуг до рівня кращих світових аналогів. Одним з пріоритетних завдань, що стоять перед науковими та науково-педагогічними працівниками університету є реалізація державної політики в галузі науки, організація і здійснення наукової роботи. Сучасним критерієм оцінки якості наукової роботи є публікаційна активність наукових та науковопедагогічних працівників університету у міжнародних системах цитування (наукометричних базах даних): Web of Science, Scopus, Google Scholar, ScienceDirect, Researcher Discovery, Researcher Academy, Mendeley тощо.

Мета запропонованого науково-допоміжного бібліографічного покажчика – ознайомити наукову спільноту з публікаційною діяльністю наукових та науково-педагогічних працівників університету у міжнародних наукометричних реферативних базах даних Scopus та Web of Science. Даний покажчик містить інформацію про праці, проіндексовані в цих базах даних, що хронологічно охоплюють 2023–1974 рр., в загальній кількості 475 наукових статей. Бібліографічні записи систематизовано у 2-х розділах. Групування описів в межах розділів здійснено за хронологічним та алфавітним принципом. До 1-го розділу увійшли видання, проіндексовані протягом 2023–1979 рр. у наукометричній базі Scopus. В 2-му розділі описано праці науково-педагогічних працівників університету, проіндексовані в наукометричній базі Web оf Science Core Collection 2023–1974 рр. Також до покажчика увійшли показники проведеного моніторингу «ТОП 20 праць університету за кількістю цитувань в наукометричній базі Scopus та Web оf Science Core Collection».

Бібліографічний опис здійснено згідно з міжнародним бібліографічним стандартом APA style. Опис публікацій подано мовою оригіналу документа із дотриманням правил орфографії, пунктуації та фонетичних особливостей. Електронну версію науково-допоміжного бібліографічного покажчика оприлюднено на веб-сайті бібліотеки БДПУ.

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик видано до Днів науки в Україні у 2023 році. Він розрахований на науковців, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти.

Праці науково-педагогічних працівників університету в наукометричних базах Scopus та Web of Science : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / укладач Г. В. Потапенко ; редактор А. В. Куторга ; Бердянський державний педагогічний університет, Бібліотека БДПУ. – Запоріжжя : БДПУ, 2023. – 71 с. –  (Завантажити показчик)