Здобути з жахіття сенс: художня література про трагедію Голодомору

454 переглядів

27.11.2020


Здобути з жахіття сенс: художня література про трагедію Голодомору

Список літератури:

 1. Антоненко-Давидович Б. Д. Смерть ; Сибірські новели ; Завищені оцінки / Б. Д. Антоненко-Давидович ; вступ. слово Л. Бойка. – Київ : Вид-во гуманіт. л-ри, 2005. – 559 с., портр. – (Б-ка Шевченківського комітету).
 2. Барка Василь. Жовтий князь / Василь Барка ; упоряд. тексту та передм. Г. М. Кудрі. – Харків : Веста ; Ранок, 2005. – 304 с. – (Серія «Програма з літератури»).
 3. Бедзик Ю. Д. Гіпсова лялька : роман / Ю. Д. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1989. – 253 с.
 4. Бідняк Г. П. Твори. У 8 т. Т. 2. Філософія життя. Голодомор : поезії / Г. П. Бідняк ; за ред. Г. М. Гарченка. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – С. 285–396.
 5. Вовкун В. В. Голод : новела / В. В. Вовкун. – Чернівці : Букрек, 2013. – 16 с. : іл.
 6. Голодомор у першій столиці / уклад. : І. В. Шуйський, В. А. Полянецький ; передм. І. В. Шуйського. – Харків : Шанс, 2008. – Ч. 3 : Тема Голодомору в українській літературі. – С. 185–278.
 7. Клен Ю. Прокляті роки // Вибране / Ю. Клен ; упоряд.,авт. передм. та приміт. Ю. Ковалів. – Київ : Дніпро, 1991. – С. 109–129.
 8. Клен Ю. Прокляті роки : уривки / Ю. Клен // Українське Диво : поетич. антологія. Кн. 2 / упоряд. та ред. В. Р. Коломійця. – Київ : Укр. письменник, 2005. – С. 326.
 9. Любченко А. Його таємниця // Вибрані твори / А. Любченко ; передм. Л. Пізнюк, – Київ : Смолоскип, 1999. – С. 415–439. – (Розстріляне Відродження).
 10. Маланюк Є. Ф. Невичерпальність : поезії, статті : для старшого шкільного віку / Є. Ф. Маланюк ; упоряд., передм. та приміт. Л. В. Куценка. – Київ : Веселка, 1997. – 318 с. : іл. – (Шкільна б-ка).
 11. Ольжич О. Незнаному воякові : заповідане живим / О. Ольжич ; упоряд., післямов. та прим. Л. Череватенка. – Київ : Фундація ім. О. Ольжича, 1994. – 432 с.
 12. Осьмачка Т. Поезії ; Повісті ; Старший боярин ; Ротонда душогубців / Тодось Осьмачка ; уклад. А. Я. Бельдій. – Київ : Наук. думка, 2002. – 424 с. – (Б-ка школяра).
 13. Погребенник В. Ф. Антитоталітарний дискурс української прози ХХ століття : трагедія голодомору : кол. монографія / В. Ф. Погребенник, Н. М. Тимощук. – Вінниця : Аст-конт, 2007. – 208 с.
 14. Руденко М. Вибране : вірші та поеми (1936–2002) / Микола Руденко ; упоряд., передм. та післямова Л. М. Талалая. – Київ : Дніпро, 2004. – 800 с. – (Б-ка Шевченківського комітету).
 15. Самчук У. Марія ; Куди тече та річка / Улас Самчук ; уклад. А. Я. Бельдій. – Київ : Наукова думка, 2005. – 416 с. – (Б-ка школяра).
 16. Симоненко В. Вибрані твори / В. Симоненко ; упоряд. : А. Ткаченко, Д. Ткаченко. – Київ : Смолоскип, 2012. – С. 270–271.
 17. Сосюра В. Третя рота : роман / Володимир Сосюра ; упоряд. та прим. С. Гальченка ; післямова Н. Бернадської. – Київ : Знання, 2010. – 352 с. – (Класна література).
 18. Стельмах М. П. Чотири броди : роман / М. П. Стельмах ; ред. Ю. А. Могила. – Київ : Дніпро, 1989. – 608 с. : іл.
 19. Хвильовий М. Г. Сині етюди / М. Г. Хвильовий ; упоряд. і передмова І. Ф Драча. – Київ : Рад. письменник, 1989. – 422 с.
 20. Хвильовий М. Г. Твори. У 2 т. Т. 1. Поезія ; Оповідання ; Новели ; Повісті / М. Г. Хвильовий ; упоряд. : М. Г. Жулінського, П. І. Майдаченка ; передмова М. Г. Жулінського. – Київ : Дніпро, 1990. – 650 с.
 21. Хом’як Т. В. Художнє моделювання Голодомору 1932–1933 рр. у романі «Чорна дошка» Н. Доляк / Т. В. Хом’як, С. О. Шило // Українська література від давнини до сучасності : парадигми, напрями, проблеми : до 105-річниці від дня народження доктора філологічних наук, професора Михайла Давидовича Бернштейна : матеріали міжвишівських наукових читань (Запоріжжя, 25 лютого 2016 р.) / ред. кол. : І. Р. Бакаленко, Н. В. Горбач та ін. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. – С. 159–161.

 

Електронні ресурси:

 1. Голод-33 : художній фільм за мотивами роману Барки «Жовтий князь» / режисер Олесь Янчук. – Режим доступу :https://tydyvy.com/video/DylCLDM.