Уроки минулого

545 переглядів

25.01.2018

(до Дня пам’яті жертвам Голокосту)


Список використаної літератури:

1. Аппельфельд А. Сторінки мого життя / Агарон Аппельфельд ; пер. з івриту Віктор Радуцький, Петро Рихло. – К. : Самміт- Книга, 2011. – 220 с.

2. Бартов Омер. Стерті. Зникаючі сліди євреїв Галичини в сучасній Україні / Омер Бартов ; пер. з англ. С. Коломійця. – К. : Зовнішторгвидав України, 2010. – 300 с.

3. Беркгоф Карел. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою : монографія / Карел Беркгоф ; пер. з англ. Т. Цимбал. – К. : Часопис «Критика», 2011. – 456 с.

4. Гінріхс Ян Пауль. Lemberg-Lwow-Львов. Фатальне місто / Ян Пауль Гінріхс ; пер. з нідерланд. Ярослав Довгополий. – К. : Вид-во Жупанського, 2010. – 144 с.

5. Глибокий мул. Хроніка Натана Гановера / видавці : Леонід Фінберг, Константин Сігов. – К. : Дух і Літера, 2010. – 180 с.

6. Голокост в Україні (1941 – 1944) : словник – довідник / авт.-упоряд. О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – 3–тє вид. випр. і доп. – К. : Сфера, 2009. – 100 с.

7. Гончаренко О. Політика нацистського геноциду євреїв України / О. Гончаренко // Архіви окупації. 1941 – 1944 : Т.1. Більше не таємно / Держ. комітет архівів України ; упоряд. Наталія Маковська. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 790 – 795.

8. Гроссман В. С. Життя і доля : роман / В.С. Гроссман ; пер. з рос. В. Стефанак. – К. : Дніпро, 1991. – 832 с.

9. Єврейські діти України – жертви Голокосту : каталог додаткової експозиції з історії Голокосту на теренах України, яка є частиною виставки «Анна Франк. Урок історії» / ред. А. Подольський, Ю. Смілянська, М. Тяглий. – К. : Зовнішторгвидав України, 2009. – 56 с.

10. Ковба Ж. Євреї України під час Другої світової війни : Голокост та опір / Ж. Ковба, Ю. Корогодський // Нариси з історії та культури євреїв України / упоряд. Л. Фінберг, В. Любченко. – 3-тє вид. – К. : Дух і Літера. – С. 182 – 205.

11. Лауер Венді. Єврейські діти України – жертви Голокосту : каталог додаткової експозиції з історії Голокосту на теренах України, яка є частиною виставки «Анна Франк. Урок історії» / Венді Лауер ; ред. кол. Ю. Смілянський (гол. ред.), к. іст.н. А. Подольський, М. Тяглий. — К. : Зовнішторгвидав України, 2009. — 56 с.

12. Лауер Венді. Творення нацистської імперії та Голокост в Україні / Венді Лауер ; пер. з англ. С. Коломійця, Є. Ровного. – К. : Зовнішторгвидав України, 2010. – 368 с.

13. Левітас Ілля. Праведники Бабиного Яру / Ілля Левітас ; пер.з рос. С. Герус. – К. : Етнос, 2008. – 368 с.

14. Мерликова балка // Энциклопедия Бердянска : историко-краеведческий, общественно-политический справочник : в 3-х т. Т.2 (М-Р) / под общ. ред. В. И. Михайличенко. – Мелитополь : ООО «Изд. дом Мелитопольской городской типографии», 2014. – С. 81.

15. Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні : збірник документів і матеріалів / за ред. П. М. Костриби, С. Д. Пількевича, Є. М. Шевченка. – К. : Держане вид-во політичної літ-ри УРСР, 1963. – 488 с.

16. Ноздрина Л. Ф. Архивы памяти 1941 – 1943 : документы и материалы из фондов Бердянского краеведческого музея / Л. Ф. Ноздрина, Т. А. Антоненко. – Мелитополь : Изд. дом Мелитопольской городской типографии, 2015. – 416 с.

17. Патриляк І. К. Україна в роки Другої світової війни : спроба нового концептуального погляду / І. К. Патриляк, М. А. Боровик. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2010. – 590 с.

18. Подольський А. Ю. Уроки минулого : історія Голокосту в Україні : навч. посібник для учнів 10-11 кл. середніх загальноосвітніх закладів України / А. Ю. Подольський. — К. : Зовнішторгвидав України, 2009. — 100 с.

19. Поза межами розуміння: богослови та філософи про Голокост / за ред. Джона К. Рота, Майкла Беренбаума. – 2–ге вид. – К. : Дух і Літера, 2009. – 432 с.

20. Проблеми історії Голокосту : науковий журнал Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума» : вип. 8. – Дніпропетровск : Інститут «Ткума»; ПП «Ліра ЛТД», 2016. – 236 с.

21. Снайдер Тімоті. Чорна земля. Голокост як історія і застереження / Тімоті Снайдер ; пер. з англ. : П. Білак, О. Камишникова, Т. Родіонова ; наук. ред. В. Склокін. – К. : ТОВ «АРТ КНИГА», 2017. – 394 с.

22. Танья Яап. Про Голокост, або Шоа / Яап Танья // П’ятдесят питань про антисемітизм / Яап Танья. – К. : Дух і Літера. – С. 115 – 138.

23. Франк А. Щоденник / А. Франк ; пер. з нім. М. Тупайла. – 3-є вид. – К. : Сфера, 2009. – 282 с.

24. Щоденник Давида Рубіновича / ред. А. Подольський, А. Фредекінд ; пер. з польської мови А. Шарого. – К. : Зовнішторгвидав України, 2009. – 70 с.

25. Щоденник Львівського гетто. Спогади рабіна Давида Кахане / упоряд. Ж. Ковба. – 2-е вид. – К. : Дух і Літера, 2009. – 276 с.

26. Яновський Ю. І. Київська соната / Ю. І. Яновський // Твори : в 5-ти т. Т. 1 / Ю. І. Яновський. – К. : Дніпро, 1982. – С. 280 – 296.

Періодичні видання:

 

1. Бабин Яр (вересень 1941 – вересень 1943 рр.) : документи та матеріали / упоряд. М. В. Коваль // Український історичний журнал. – 1991. – № 9. – С. 80 – 86 ; № 12. – С. 53 – 65.

2. Вісник Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума». – 2017. – № 162, № 163, № 165.

3. Гончаренко О. М. До питання про участь місцевого населення у порятунку євреїв на території Райхскомісаріату «Україна» (1941 – 1944 рр.) / О. М. Гончаренко // Український історичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 128 – 141.

4. Денисов Евгений. Анна Франк. Урок истории / Евгений Денисов // Південна зоря. – 2016. – № 60 (3 листопада). – С. 4.

5. Кот Сергій. Бабин Яр : українська пам’ять / Сергій Кот // Українське слово – Літаври. – 2016. – № 9. – С. 1, 4 – 5.

6. Щупак І. Я. Уроки Голокосту в українській історичній науці та освіті : від наративу до осмислення й постановки суспільного питання про покаяння (до 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру) / І. Я. Щупак // Український історичний журнал. – 2016. – № 4. – С. 152 – 172.