Україна гідна свободи

19.11.2018

/до Дня Гідності та Свободи/


Список літератури:

1. Про відзначення у 2018 році Дня Гідності та Свободи : указ Президента України від 24.10.2018 № 339/2018 // Урядовий кур’єр. – 2018. – № 201. – С. 4.

2. Баганець О. Революція Гідності : чотири роки потому / О. Баганець // Юридичний Вісник України. – 2018. – № 8 (23 лютого-1 березня). – С. 6-7.

3. Бондаренко С. З ким МІСто говорить : вірші, поеми / Станіслав Бондаренко. – К. : Український пріоритет, 2017. – 204 с.

4. «Братня» навала. Війни Росії проти України ХІІ-ХХІ ст. / В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук, В. Корнієнко. – К., 2016. – С. 221-241.

5. Бурико О. М. Україна гідна свободи! : виховний захід до Дня Гідності та Свободи / Бурико О. М. // Виховна робота в школі. – 2018. – № 10. – С. 16-9 – 16-14.

6. Галич А. Генеральная репетиция / А. Галич. – М. : Сов. Писатель, 1991. – С. 34.

7. Гиренко Н. С. Сценарій проведення шкільної лінійки до Дня Гідності та Свободи / Н. С. Гиренко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2018. – № 10. – С. 4-8.

8. Грицак Я. Страсті за націоналізмом. Стара історія на новий лад : есеї / Я. Грицак. – К. : Критика, 2011. – С. 299- 321.

9. Зав’язкін О. Виклик / Олег Зав’язкін // Порода. Антологія українських письменників Донбасу / упоряд. В. Білявський та М. Григоров; передмова Івана Дзюби. – К. : Легенда, 2017. – 384 с.

10. Ковальський В. Майдан : уроки і здобутки на шляху до нової України / В. Ковальський // Юридичний вісник України. – 2017. – № 47 (24-30 листопада). – С. 3.

11. Кривцун Д. Два роки. Дві реальності / Д. Кривцун // День. – 2016. – № 202-203 С. 4-5.

12. Кривцун Д. Майдан був. Чи була революція? / Д. Кривцун // День. – 2015. – № 212-213. – С. 4-5.

13. Кульчицький С. Українська революція 2004 р. / С. Кульчицький. – К. : Генеза, 2005. – 368 с.

14. Кульчицький С. В. Суспільно-політичне й соціально-економічне становище України в 2010 – першій половині 2015 рр. / С. В. Кульчицький // Український історичний журнал. – 2015. — № 3. – С. 162-165.

15. Магочій Павло-Роберт. Ілюстрована історія України / Павло-Роберт Магочій. – К. : Критика, 2012. – С. 394-396.

16. Мулярова І. М. Україна – територія гідності та свободи. Майдан / І. М. Мулярова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2018. – № 2. – С. 2-5.

Пономарь О. Витрина / О. Пономарь. – К. : Компанія ОСМА, 2015. – 360 с.

17. «Революція Гідності 2013-2014 рр. та агресія Росії проти України». Додатковий параграф до підручника. Історія України. 11-й клас // Історія України. – 2015. – № 9. – С. 5-18.

18. Сегінович Любов. Ушануймо героїв : вечір пам’яті. 5 –11-ті класи / Любов Сегінович // Історія України – 2017. – № 21. – С.24-26.

19. Снайдер Т. Українська історія, російська політика, європейське майбутнє / Тімоті Снайдер. – К. : Дух і літера, 2014. – 232 с.

20. Стасюк Ольга. Я надиктовую пальцями тишу / Ольга Стасюк. – Львів : Свічадо, 2015. – 384 с.

21. Тихолоз С. З  Євромайданом у серці : вірші / С. Тихолоз // Методичні діалоги. – 2015. – № 11-12. – С. 8-14.

22. Токмань Г. Майдан : сторінка живої історії / Г. Токмань. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2015. – 104 с.

23. Трофанчук Г. І. Історія держави та права України : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2017. – С. 537-548 с.

24. У кольорах «помаранчевої революції» / заг. ред. Ю. Шаповала. – К. : ТОВ УВПК «ЕксОб», 2007. – 308 с.