Свіча пам’яті жертвам Голокосту

551 переглядів

26.01.2017


Список використаної літератури:

1. Аппельфельд А. Сторінки мого життя / Агарон Аппельфельд ; пер. з івриту Віктор Радуцький, Петро Рихло. – К. : Самміт–Книга,  2011. – 220 с.

2. Бартов Омер. Стерті. Зникаючі сліди євреїв Галичини в сучасній Україні / Омер Бартов ; пер. з англ. С. Коломійця. – К. : Зовнішторгвидав України, 2010. – 300 с.

3. Беркгоф Карел. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою : монографія / Карел Беркгоф ; пер. з англ. Т. Цимбал. – К. : Часопис «Критика», 2011. – 456 с.

4. Гінріхс Ян Пауль. Lemberg-Lwow-Львов. Фатальне місто / Ян Пауль Гінріхс ; пер. з нідерланд. Ярослав Довгополий. – К. : Вид–во Жупанського, 2010. – 144 с.

5. Глибокий мул. Хроніка Натана Гановера / видавці Леонід Фінберг, Константин Сігов. – К. : Дух і Літера, 2010. – 180 с.

6. Голокост в Україні (1941- 1944) : словник – довідник / авт.–упоряд. О.В. Гісем, О.О. Мартинюк . – 3–тє вид. випр. і доп. – К. : Сфера, 2009. – 100 с.

7. Гончаренко О. Політика нацистського геноциду євреїв України / О. Гончаренко // Архіви окупації. 1941 – 1944 : Т.1. Більше не таємно / Держ. комітет архівів України ; упоряд. Наталія Маковська. – К. : Вид. дім «Києво–Могилянська академія», 2006. – С. 790 – 795.

8. Єврейські діти України – жертви Голокосту : каталог додаткової експозиції з історії Голокосту на теренах України, яка є частиною виставки «Анна Франк. Урок історії» / ред. А. Подольський, Ю. Смілянська, М. Тяглий. – К. : Зовнішторгвидав України, 2009. – 56 с.

9. Ковба Ж. Євреї України під час Другої світової війни : Голокост та опір / Ж. Ковба, Ю. Корогодський // Нариси з історії та культури євреїв України / упоряд. Л. Фінберг, В. Любченко. – 3–тє вид. – К. : Дух і Літера. – С. 182 – 205.

11. Лауер Венді. Творення нацистської імперії та Голокост в Україні / Венді Лауер ; пер. з англ. С. Коломійця, Є. Ровного. – К. : Зовнішторгвидав України, 2010. – 368 с.

12. Левітас Ілля. Праведники Бабиного Яру / Ілля Левітас ; пер.з рос. С. Герус. – К. : Етнос, 2008. – 368 с.

13. Мерликова балка // Энциклопедия Бердянска: историко–краеведческий, общественно–политический справочник : в 3–х т., Т.2 (М–Р) / под общ. ред. В.И. Михайличенко. – Мелитополь : ООО «Изд. дом Мелитопольской городской типографии», 2014. – С. 81.

14. Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні : збірник документів і матеріалів / за ред. П.М. Костриби, С.Д. Пількевича, Є.М. Шевченка. – К. : Держане вид–во політичної літ–ри УРСР, 1963. – 488 с.

15. Ноздрина Л.Ф. Архивы памяти 1941 – 1943 : документы и материалы из фондов Бердянского краеведческого музея / Л.Ф. Ноздрина, Т.А. Антоненко. – Мелитополь : Изд. дом Мелитопольской городской типографии, 2015. – 416 с.

16. Патриляк І.К. Україна в роки Другої світової війни : спроба нового концептуального погляду / І.К. Патриляк, М.А. Боровик. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – 590 с.

17. Подольський А.Ю. Уроки минулого : історія Голокосту в Україні : навч. посіб. / А.Ю. Подольський. – 2–е вид. – К. : Зовнішторгвидав України, 2009. – 100 с.

18. Поза межами розуміння: богослови та філософи про Голокост / за ред. Джона К. Рота, Майкла Беренбаума. – 2–ге вид. – К. : Дух і Літера, 2009. – 432 с.

20. Танья Яап. Про Голокост, або Шоа / Яап Танья // П’ятдесят питань про антисемітизм / Яап Танья. – К. : Дух і Літера. – С. 115 – 138.

21. Франк А. Щоденник / А. Франк ; пер. з нім. М. Тупайла. – 3–є вид. – К. : Сфера, 2009. – 282 с.

23. Щоденник Давида Рубіновича / ред. А. Подольський, А. Фредекінд ; пер. з польської мови А. Шарого. – К. : Зовнішторгвидав України, 2009. – 70 с.

24. Щоденник Львівського гетто. Спогади рабіна Давида Кахане / упоряд. Ж. Ковба. – 2–е вид. – К. : Дух і Літера, 2009. – 276 с.

 

Періодичні видання:

1. Бабин Яр (вересень 1941 – вересень 1943рр.) : документи та матеріали / упоряд. М.В. Коваль // Український історичний журнал. – 1991. – № 9. – С. 80 – 86. – № 12. – С. 53 – 65.

2. Гончаренко О.М. До питання про участь місцевого населення у порятунку євреїв на території Райхскомісаріату «Україна» (1941 – 1944 рр.) / О.М. Гончаренко // Український історичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 128 – 141.

3. Денисов Евгений. Анна Франк. Урок истории / Евгений Денисов // Південна зоря. – 2016. – № 60 (3 листопада). – С. 4.

4. Кот Сергій. Бабин Яр : українська пам’ять / Сергій Кот // Українське слово – Літаври. – 2016. – № 9. – С. 1, 4 – 5.

5. Щупак І.Я. Уроки Голокосту в українській історичній науці та освіті : від наративу до осмислення й постановки суспільного питання про покаяння (до 75–ї річниці трагедії Бабиного Яру) / І.Я. Щупак // Український історичний журнал. – 2016. – № 4. – С. 152 – 172.