Смієш вийти на площу…

20.11.2017

/До Дня Гідності та Свободи/


​Список використаної літератури:

1. «Братня навала». Війна Росії проти України ХІІ-ХХІ ст. / В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук, В. Корнієнко. – К., 2016. – С. 221-241.

2. Галич А. Генеральная репетиция / А. Галич. – М. : Сов. Писатель, 1991. – С. 34.

3. Грицак Я. Страсті за націоналізмом. Стара історія на новий лад : есеї / Я. Грицак. – К. : Критика, 2011. – С. 299- 321.

4. Дзюба І. Україна у пошуках нової ідентичності : статті, виступи, інтерв’ю, памфлети / І. Дзюба. – К. : Україна, 2006. – С. 176-184. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

5. Кривцун Д. Два роки. Дві реальності / Д. Кривцун // День. – 2016. – С. 4-5.

6. Кривцун Д. Майдан був. Чи була революція? / Д. Кривцун // День. – 2015. – № 212-213. – С. 4-5.

7. Кульчицький С. Українська революція 2004 р. / С. Кульчицький. – К. : Генеза, 2005. – 368 с.

8. Кульчицький С. В. Суспільно-політичне й соціально-економічне становище України в 2010 – першій половині 2015 рр. / С. В. Кульчицький // Український історичний журнал. – 2015. – №3. – С. 162-165.

9. Магочій Павло-Роберт. Ілюстрована історія України / Павло-Роберт Магочій. – К.: Критика, 2012. – С.394-396.

10. «Революція Гідності 2013-2014 рр. та агресія Росії проти України». Додатковий параграф до підручника. Історія України. 11-й клас // Історія України. – 2015. – №9. – С. 5-18.

11. Снайдер Т. Українська історія, російська політика, європейське майбутнє / Снайдер Тімоті. – К. : Дух і літера, 2014. – 232 с.

12. Тихолоз С. З  Євромайданом у серці : вірші / С. З. Тихолоз // Методичні діалоги. – 2015. – № 11-12. – С. 8-14.

13. Токмань Г. Майдан: сторінка живої історії / Г. Токмань. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2015. – 104 с.

14. Трофанчук Г. І. Історія держави та права України : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2017. – С. 537-548 с.

15. У кольорах «помаранчевої революції» / заг. ред. Ю. Шаповала. – К. : ТОВ УВПК «ЕксОб», 2007. – 308 с.

16. Шаповал Ю. Доля як історія / Ю. Шаповал. – К. : Генеза, 2006. – С. 393-398.