Революція Гідності і розвиток громадянського суспільства

511 переглядів

19.11.2021


Список літератури:

 1. Андрійчук Т. Громадянське суспільство як предмет політичної науки в Україні / Т. Андрійчук // Політична наука в Україні . 1991–2016 : в 2 т. / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса ; від. ред. і упоряд. О. Майборода – Київ : Парлам. вид-во, 2016. – Т. 2 : Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень. – Розд. 5, гл. 3. – С. 424–441.
 2. Андрухович Ю. Київ, ще один, 2013–14 // Лексикон інтимних міст. Довільний посібник з геопоетики та космополітики / Ю. Андрухович. – Чернівці : Книги-ХХІ ; Meridian Czernowitz, 2016. – C. 204–214.
 3. Андрухович Ю. Лексикон інтимних міст. Довільний посібник з геопоетики та космополітики / Ю. Андрухович. – Чернівці : Книги-ХХІ ; Meridian Czernowitz, 2016. – C. 195–197.
 4. Баранова С. В. Психологічні засади формування громадянської відповідальності молоді / С. В. Баранова // Формування навичок ефективної політичної участі молоді : технології психологічного супроводу : монографія / Національна академія педагогічних наук України ; Інститут соціальної та політичної психології ; за наук. ред. Л. О. Кияшко – Київ : Міленіум, 2014. – С. 58–74
 5. Брати Капранови. Забудь-річка : роман / Брати Капранови. – Київ : Нора-Друк, 2016. – 544 с.
 6. Гданський Н. Зміцнення авторитету судової влади України і світлі розвитку громадянського суспільства та євроінтеграційних процесів / Н. Гданський // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 12. – С. 278–283.
 7. Герилів С. М. Наші Атланти : жертовність во ім’я спасіння / С. М. Герилів. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. – 292 с.
 8. Герилів С. М. Наші Атланти: вистояти і перемогти! / С. М. Герилів. – Мелітополь : Мелітопольська міська друкарня, 2017. – 240 с.
 9. Герилів С. М. Наші Атланти: незмірна чаша милосердя / С. М. Герилів. – Мелітополь : Мелітопольська міська друкарня, 2016. – 276 с.
 10. Герилів С. М. Наші Атланти: під покровом материнської сльози / С. М. Герилів. – Мелітополь : Мелітопольська міська друкарня, 2018. – 154 с.
 11. Горбатенко В. П. Політичне прогнозування : теорія, методологія, практика : монографія / В. П. Горбатенко. – Київ : Генеза, 2006. – Гл. 3.4 : Україна у цивільному просторі ХХІ століття : перспективи гуманізації держави і гармонізації суспільства. – С. 306–333.
 12. Грабовський С. Символи поразки і знаки нескореності // Генії проти ідіотів : алгоритми української історії / С. Грабовський. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Стилос, 2019. – С. 434–438.
 13. Гривінський Р. «І ти колись боролась, мов Ізраїль…» : інтерв’ю з Йосифом Зісельсом / Р. Гривінський // День. – 2016. – 28–29 жовтня (№ 195–196). – С. 14–15 ; 4–5 листопада (№ 200–201). – С. 18–19.
 14. Грицак Я. Що залишилось після Помаранчевої революції? // Страсті за націоналізмом: стара історія на новий лад : есеї / Я. Грицак. – Київ : Критика, 2011. – С. 299–319.
 15. Гриценко М. Про громадянське суспільство і реванш «колишніх» : інтерв’ю з екс-прем’єром Литви Андрюсом Кубілюсом / М. Гриценко // День. – 2016. – 19–20 лютого (№ 29–30). – С. 7.
 16. Громадські ініціативи – рушійна сила змін у громаді : збірка локальних проектів / упоряд. Н. Чермошенцева. – Херсон : МО «Нова генерація», 2015. – 100 с.
 17. Демократія : антологія / упоряд. О. Проценко. – Київ : Смолоскип, 2005. – Ч. 4 : Консолідація: демократичний процес, громадянське суспільство і політична культура. – С. 685–982.
 18. Десятерик Д. Євген Афінеєвський: «Люди у всьому світі досі навчаються того єднання, що виникло на Майдані» : бліц-інтерв’ю / Д. Десятерик // День. – 2016. – 26–27 серпня (№ 151–152). – С. 30.
 19. Дзюба І. М. Україна у пошуках нової ідентичності : статті, виступи, інтерв’ю, памфлети / І. М. Дзюба ; вступ. слово М. В. Поповича. – Київ : Україна, 2006. – 848 с. : порт. – (Б-ка Шевченків. комітету).
 20. Дубровик-Рохова А. Як перемогти «гідру»? Родини Небесної Сотні заснували премію для антикорупціонерів : історії перших трьох лауреатів / А. Дубровик-Рохова // День. – 2016. – С. 10.
 21. Іщук В. Україна: проблема престижності та ідентичності : масова комунікація і культура як суб’єкти формування громадської та національної свідомості / В. Іщук. – Київ : Смолоскип, 2000. – 92 с.
 22. Калініченко М. Влада громадянського суспільства : монографія / М. Калініченко. – Суми : Університетська книга, 2006. – 175 с.
 23. Ковальський В. «Я знаю грамоту свободи, її підписують мечі…» / В. Ковальський // Юридичний Вісник України. – 2018. – 23 лютого – 1 березня (№ 8). – С. 3.
 24. Ковальський В. Майдан : уроки і здобутки на шляху до нової України / В. Ковальський // Юридичний Вісник України. – 2017. – 24–30 листопада (№ 47). – С. 3.
 25. Кульчицький С. В. Суспільно-політичне й соціально-економічне становище України в 2010 – першій половині 2015 рр. / С. В. Кульчицький // Український історичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 154–175.
 26. Кульчицький С. Українська революція 2004 р. / С. Кульчицький. – Київ : Генеза, 2005. – 368 с.
 27. Ложкіна А. Мистецтво на барикадах // Перманентна революція. Мистецтво України ХХ – початку ХХІ століття / Аліса Ложкіна. – Київ : ArtHuss, 2019. – С. 493–500. : іл.
 28. Мізерна Г. П. Основи функціонування громадських неприбуткових організацій : навч. посіб. / Г. П. Мізерна ; за ред. П. В. Ґудзя. – Донецьк : Юго-Восток, 2006. – 172 с.
 29. Мулярова І. М. Україна – територія гідності і свободи. До річниці Революції Гідності і Свободи / І. М. Мулярова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2018. – № 2. – С. 2–5.
 30. Остафійчук В. Ф. «Помаранчева революція» : причини, суть і значення // Історія України : сучасне бачення : навч. посіб. / В. Ф. Остафійчук. – 4-те вид., випр. – Київ : Знання-Прес, 2007. – С. 410–413.
 31. Панасюк В. Революція Гідності 2013–2014 рр. Історія України : 11 кл. / В. Панасюк // Історія України. – 2018. – С. 10–13.
 32. Патрикаракос Д. Громадянин журналіст: історії проти ґвинтівок // Війна у 140 знаках. Як соціальні медіа змінюють військовий конфлікт ХХІ століття / Дейвид Патрикаракос ; пер. з англ. І. Рудько. – Київ : Yakaboo Publishing, 2019. – Розд. 1. – С. 33–68.
 33. Підгурська М. Організація і керівництво діяльністю жіночих громадянських об’єднань / М. Підгурська, К. Борзіхіна // Психологія і суспільство : спецвипуск : наукові праці молодих учених : 2 т. / гол. ред. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016 – Т. 2. – С. 157–160.
 34. Плахта Д. Вчимося перемагати! : інтерв’ю з гол. ред. Незалежного культурологічного журналу «Ї» Тарасом Возняком / Д. Плахта // День. – 2016. – 17–18 червня (№ 106–107). – С. 14–15.
 35. Плохій С. Ціна свободи // Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності / Сергій Плохій ; пер. з англ. Р. Клочка. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – С. 433–444.
 36. Політологія : навч. посіб. / М. П. Гетьманчук, В. К. Грищук, Я. Б. Турчин та ін. ; за заг. ред. М. П. Гетьманчука. – Київ : Знання, 2011. – Розд. 9 : Держава та громадянське суспільство. – С. 170–188.
 37. «Помаранчева» революція // В епіцентрі подій – журналіст / упоряд : В. Д. Чамара, В. П. Іншаков. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2005. – С. 289–311.
 38. «Помаранчевий» зрив: кроки до свободи / Петровський В. В. Історія України. Неупереджений погляд : факти, міфи, коментарі / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. – Харків : Школа, 2007. – С. 546–576.
 39. Поради для початківців в громадській діяльності : збірка рекомендацій для організацій громадянського суспільства та ініціативних груп / упоряд. : О. Глебушкіна, Г. Качура. – Херсон : МО «Нова генерація», 2015. – 144 с.
 40. Похилюк І. І. Участь громадськості в управлінні закладами освіти – вимога часу / І. І. Похилюк // Завучу. Усе для роботи. – 2019. – № 3–4. – С. 39–43.
 41. Прокопенко М. Університет, народжений революцією : інтерв’ю з координатором проекту «Відкритий Університет Майдану» Остапом Стасівом / М. Прокопенко // День. – 2016. – 5–6 лютого (№ 19–20). – С. 8.
 42. Революція Гідності 2013–2014 рр. та агресія Росії проти України : додатковий параграф до підручника «Історія України» : 11 клас // Історія України. – 2015. – № 9. – С. 5–18.
 43. Розвиток громадянського суспільства та умови його національної консолідації // Нова влада: виклики модернізації / гол ред. І. Бураковський. – Київ : КІС, 2011. – С. 176–199.
 44. Рябчук М. Ю. Громадянське суспільство / М. Ю. Рябчук // Енциклопедія Сучасної України / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський та ін. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАНУ, 2006. – Т. 6 : Го – Гю. – С. 527–528.
 45. Снайдер Т. Українська історія, російська політика, європейське майбутнє / Тімоті Снайдер ; пер. О. Панич, Р. Свято ; за ред. О. Панича. – Київ : Дух і літера, 2014. – 232 с. – (Бібліотека Європейського Форуму).
 46. Соколова Л. С. До поняття «становлення громадянського суспільства» / Л. С. Соколова // Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та політології : матеріали Міжн. наук.-практ. конференції (м. Херсон, 20–21 листопада 2015 р.) / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; редкол. : В. Л. Федяєва, І. В. Шапошнікова та ін. – Херсон : Гельветика, 2015 – С. 77–80.
 47. Спецвипуск: Помаранчева революція // Молода нація : альманах / від. ред. І. Гирич. – Київ : Смолоскип, 2005. – 320 с.
 48. Тарківський М. Сам собі країна : четверо громадян розповідають, як їхні життя змінилися після Української революції / М. Тарківський // Зараз. Наше майбутнє = Zaraz. Our Future: журнал = magazine / ред., пер. І. Полєтуха, А. Чорній, О. Котис та ін. – Луцьк ; Сєвєродонецьк, 2018. – С. 58–67.
 49. Токмань Г. Майдан: сторінка живої історії / Ганна Токмань. – 2-ге вид., вип. і доп. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2015. – 104 с.
 50. Торба В. Майдан був. Чи була революція? / В. Торба // День. – 2015. – 20–21 листопада (№ 212–213). – С. 4–5.
 51. Трофанчук Г. І. Зміни в Україні у ході «Помаранчевої революції» та Революції гідності // Історія держави та права України : навч. посіб. / Г. І. Трофанчук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 537–547.
 52. У кольорах «помаранчевої революції» / заг. ред. та упоряд. Ю. Шаповала. – Київ : ТОВ УВПК «ЕксОб», 2007. – 308 с.
 53. Формування передумов «Помаранчевої революції» ; «Помаранчева революція» // Мицик Ю. А. Історія України : навч. посіб. / Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – С. 562–575.
 54. Чередниченко О. Кіно і медики. Перехресні смисли Майдану / О. Чередниченко // День. – 2016. – 25–26 березня (№ 52–53). – С. 18–19.