Джеймс Мейс – історик Голодомору

27 переглядів

21.11.2019


Джеймс Мейс – історик Голодомору

Список літератури:

 1. Антонович М. Голодомор 1932–1933 років як злочин геноциду // Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні : монографія / відп. ред. М. Антонович. – К. : Дух і літера, 2009. – С. 48–51.
 2. Великий голод в Україні 1932–1933 рр. : Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / НАН України, Інститут історії України ; викон. дир. Джеймс Мейс. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 1, 2, 3.
 3. Великий голод в Україні 1932–1933 рр. У 4 т. Т. 4. Звіт Конгресово-президентської Комісії США з дослідження Великого голоду 1932–1933 рр. в Україні / НАН України, Інститут історії України ; викон. дир. Джеймс Мейс. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 622 с.
 4. Грицак Я. Страсті за націоналізмом: стара історія на новий лад : есеї / Ярослав Грицак. – К. : Критика, 2011. – С. 251–253.
 5. Кульчицький С. В. Голодомор 1932–1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення / С. В. Кульчицький. – К. : Наш час, 2008. – 424 с.
 6. Марочко В. І. Сучасна зарубіжна історіографія голоду 1932–1933 років в Україні: нова чи стара інтерпретація? / В. І. Марочко // Український історичний журнал. – 2006. – № 3. – С. 186–198.
 7. Мейс Дж. Ваші мертві вибрали мене…Спадщина голодомору: Україна як постгеноцидне суспільство / Джеймс Мейс // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд. І. Сендюков, А. Мотозюк. – К. : Українська прес-група, 2014. – С. 308–314.
 8. Мейс Дж. Е. Вибіркова пам’ять. Голодомор в Україні / Джеймс Е. Мейс // Україна Incognita / за ред. Л. Івшиної. – К. : Факт, 2002. – С. 291–294.
 9. Мейс Дж. Зачаровані кола ідола, або Тоталітаризм і геноцид в історії України / Джеймс Мейс // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд. І. Сендюков, А. Мотозюк. – К. : Українська прес-група, 2014. – С. 326–335.
 10. Мейс Дж. Земля на крові / Джеймс Мейс // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд. І. Сендюков, А. Мотозюк. – К. : Українська прес-група, 2014. – С. 315–325.
 11. Мейс Джеймс Ернест : [Некролог] / О. М. Веселова // Український історичний журнал. – 2004. – № 4. – С. 157–158.
 12. Мейс Джеймс Ернест / Кульчицький С. В. // Енциклопедія сучасної України. Т. 20. Медична – Мікоян / НАН України, Ін-т енциклопед. дослідж. ; Наук. т-во ім. Шевченка ; [голов. редкол.: Дзюба І. М. (співголова), Жуковський А. І. (співголова), Железняк М. Г. (відп. секр.) та ін.]. – К. : Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2013. – С. 65–66.
 13. Мейс Дж. Повість про двох журналістів : Уолтер Дюранті, Гарет Джонс і Пулітцерівська премія / Джеймс Мейс // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд. І. Сендюков, А. Мотозюк. – К. : Українська прес-група, 2014. – С. 292–307.
 14. Мейс Дж. Політичні причини голодомору в Україні (1932–1933 рр.) / Джеймс Мейс // Український історичний журнал. – 1995. – № 1. – С. 34–48.
 15. Мейс Дж. Україна: матеріалізація привидів / упоряд. Н. Дзюбенко-Мейс. – К. : Кліо, 2016. – 688 с.
 16. Мейс Дж. Україна як постгеноцидна держава, або: Як успадковані від СРСР структури блокують будь-які реальні реформи / Джеймс Мейс // Геноцид українського народу: історична пам’ять та політико-правова оцінка : матеріали Міжн. наук.-теорет. конференції, Київ, 25 листопада 2000 р. / НАН України, Ін-т історії України, Центр дослідження геноциду українського народу, Асоціація дослідників голодоморів в Україні ; редкол. : В. А. Смолій, С. В. Кульчицький [та ін.]. – К. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2003. – С. 246–267.
 17. Мейс Дж. Штучний голод 1933 р. в радянській Україні: що сталося й чому ? / Дж. Мейс ; пер. і публікація А. Сидорука // Український історичний журнал. – 2007. – № 1. – С. 185–200.
 18. Мейс Джеймс Ернест // Енциклопедія Голодомору 1932–1933 років в Україні / вступ. слово Є. Нищука ; передм., авт. текст В. Марочка. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 263–265.
 19. Моренець В. Голос у пустелі : доповідь на Кругломі столі НаУКМА, присвяченому пам’яті Джеймса Мейса // Оксиморон : літературознавчі статті, дослідження, есеї / В. Моренець. – К. : Аграр Медіа Груп, 2010. – С. 482–490.
 20. Чернега П. Геноцид української нації в СРСР 1932–1933 років / Петро Чернега // Голодомор 1932-1933 років: втрати української нації : матеріали Міжн. наук.-практ. конференції (Київ, 4 жовтня 2016 р.) / КНУ ім. Тараса Шевченка ; Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» ; Фундація українського Голодомору-геноциду (Чикаго, США) ; ред. кол.: Л. Гасиджяк (відп. ред.), Ю. Коцур (упоряд.) та ін. – К. : Видавець Олег Філюк, 2017. – С. 127–132.