Ділова, фахова українська–мова модернізації

662 переглядів

07.09.2016 

/до Міжнародного дня грамотності/


 

International Literacy Day

Список літератури:

1.Баришполець О.Т. Український словник медіакультури / О.Т. Баришполець. – К.: Міленіум, 2014. – 196 с.

2. Бенеш Г. Психологія: dtv–Atlas: довідник – пер з нім. / Гельмут Бенеш;  наук. ред. перекл. В.О. Васютинський. – К.: Знання. – Прес, 2007. – 510 с.

3. Василенко П. та ін. Словник гірничої термінології: відтвор. вид. 1931 року / П. Василенко, І. Шелудько. – К.: НАН України; ін–т енциклопед. досліджень, 2008. – 159 с. – ( Сер.: Із словникової спадщини. Вип. 6 )

4. Галузинська Л.І. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. / Л.І. Галузинська, Н.В. Науменко, В.О Колосюк. – К.: Знання, 2008. – 430 с.

5. Галяс В. Біохімічний і біотехнологічний словник / Віктор Галяс, Анатолій Колотницький. – Л.: Оріяна – Нова, 2006. – 468 с.

6. Геодезичний енциклопедичний словник / за ред. В. Літинського. – Львів: Євросвіт, 2001. – 668 с.

7. Гриджук  О. Є. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах: навч. посіб. / О.Є. Гриджук. – Львів: Магнолія, 2006. – 238 с.

8. Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. / Т.Б. Гриценко. – К.: ЦУЛ, 2010. – 624 с.

9. Завгородній А.Г. Фінансовий словник. – 4–те вид. випр. та доп. / А.Г. Завгородній, Г.Л. Вознюк, Т.Г. Смовженко. – К.: Знання. 2002. – 566 с.

10. Кисільов В.Ф. Медичний російсько–український словник: відтвор. вид. 1928 р. / В.Ф. Кисільов. – К.: НАН України; ін–т енциклопед. досліджень. 2008. – 172 с. –( Сер.: Із словникової спадщини. Вип. 3)

11. Курило О. Словник хемічної термінології: відтвор. вид. 1923 р. / О. Курило. –  К.: НАН України; ін–т енциклопед. досліджень, 2008. – 119 с. – ( Сер.: Із словникової спадщини. Вип.1)

12. Мамрак А. В. та ін. Українська ділова мова: комп’ютерна версія: навчальний посібник / А.В. Мамрак, О.І Шаров. – К.: ЦУЛ, 2004. –232 с.

13. Мацюк З. та ін. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. – К.: Каравела, 2012. – 352 с.

14. Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс: навч. посіб. – 4–те вид. / В.І. Мозговий. – К.: ЦУЛ, 2010. – 592 с.

15. Погиба Л. Г. та ін. Складання ділових паперів. Практикум: навчальний посібник / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибініченко, М.П. Баган. – К.: Либідь, 2002. – 240 с.

16. Погиба Л. Г. Українська мова фахового спрямування: підручник / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибігіченко, Л.М. Голіченко. – Кондор, 2011. – 352 с.

17. Пройдаков Є. М. Англо–український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Є.М. Пройдаков, Л.А. Теплицький. – К.: Софт – Прес. 2006. – 824 с.

18. Російсько – український тлумачний словник з молекулярної біології / упоряд. М.Є. Кучеренко, О.Ю. Пащенко та ін. – К.: Либідь, 1995. – 440 с.

19. Словник фізичної термінології: відтвор. вид. 1932 р. / за ред. В.В. Фаворського. – К.: НАН України; ін–т енциклопед. досліджень, 2008. – 239 с. – ( Сер.: Із словникової спадщини. Вип. 1)

20. Токарська А.С.  Культура фахового мовлення правника: навч. посіб. / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – Львів: Світ, 2003. – 312 с.

21. Трихвилів Ю.  Словник технічної термінології (мірництво): відтвор. вид. 1930 року / Ю. Трихвилів, І. Зубков. –  К.: НАН України; ін.-т енциклопед. досліджень, 2009 – 167 с. – (Сер.: Із словникової спадщини; Вип. 9)

22. Тугаєнко – Сєряк С.М.  Довідник службовця / С.М. Тугаєнко – Серяк. – К.: АСК, 2000. – 416 с.

23. Тутковський П.А. Словник геологічної термінології: відтвор. вид. 1923       року / П.А. Тутковський. – К.: НАН України; ін–т енциклопед. досліджень, 2008. – 171 с. – ( Сер.: Із словникової спадщини; Вип.5).

24. Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень / за ред. М.Д. Гинзбурга. – К.: ЦУЛ, 2007. – 672 с.

25. Шевчук С.М.  Українська мова за професійним спрямуванням: підручник. – 3-е вид. випр. і доп. / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К.: Алерта. 2012. – 696 с.  

26. Шелудько І.М. Практичний словник виробничої термінології: відтвор. вид. 1931 р. / І.М. Шелудько. – К.: НАН України; ін–т енциклопед. досліджень. 2008 – 122 с. – (Сер.: Із словникової спадщини; Вип. 3)

27. Шимків А. Англо–український тлумачний словник економічної лексики /  Анна Шимків. –  К.: Вид. дім «Києво–Могилянська академія», 2004. – 429 с.

28. Шляхтун П.П. Конституційне право: словник термінів / П.П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2005. – 568 с.

29. Юридичні терміни: тлумачний словник / за ред. В.П. Гончаренка. – К.: Либідь, 2003. – 320 с.