Папанова В.А.  Нариси з історії та археології  Бердянського краю

22 переглядів

29.03.2016


Пропонуємо прочитати.

Папанова В.А.  Нариси з історії та археології  Бердянського краю: посібник / Валентина Папанова, Арсеній Голик, Катерина Калініченко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 192 с.

Папанова В.А., Голик А.А., Калініченко К.О. Нариси з історії та археології Бердянського краю 2016

Історію творять люди. І тому науковий текст про археологію Бердянського краю читається  як хвилюючий сюжет творчого пошуку, професіоналізму, трепетного відношення до історичного спадку. Долі багатьох людей, науковців дослідників, ентузіастів зустрілись на курганах нашого краю. Глибокий аналіз їх здобутків твориться на тлі історичного контексту доби, в якій жили і працювали видатні археологи. І науковий текст сягає шекспірівського накалу  в главі   «Знахідки доби плейстоцену», де наукове сумління  Г.В. Манохіна  билося над прірвою між двома пеклами тоталітаризмів. В 70 – ті роки минулого століття були свої задушливі випробування,  і це вже не просто історія, це -жива пам’ять авторів. Життя не стало простішим, археологія продовжує розвиватись «не зважаючи на». Глибокий аналіз сучасної ситуації в Україні говорить про те , що автори не мають ілюзій, але продовжують робити свою справу і вірити в майбутнє.  Про це свідчать новітні  дослідження археологічної лабораторії БДПУ, результати розкопок археологічних експедицій БДПУ.

Автори книги Папанова В.А. – кандидат історичних наук. Доцент, зав. навчальною археологічною лабораторією БДПУ,  Голік А.А. – аспірант кафедри історії України БДПУ, К.О. Калініченко  – студентка БДПУ. Посібник  розрахований  на студентів історичних та правничих спеціальностей. Може бути дуже потрібним  тим, хто цікавиться історією археології та рідного краю.