Історія підручника

194 переглядів

03.10.2016


Бібліотечна літературна вітальня проходила 3 жовтня і  присвячена була сузір’ю трьох свят: День вчителя, всесвітнього День перекладача і Всеукраїнського День бібліотек. Природньо, що мова йшла про навчальну книгу – про історію підручника від папірусу до електронного носія.

Центральною частиною нашої розповіді була віртуальна екскурсія по фонду рідкісної і цінної книги, ознайомлення з колекцією навчальної літератури і підручників Бердянської гімназії.

У проведенні заходу брали участь працівники бібліотеки, доц. каф. філософії та історії України Баханова С.С. та студенти нашого університету.

_dsc0750   _dsc0733
_dsc0722   img_0931   _dsc0720

 Список літератури:

1. Антична література: підручн. для студ. пед. ін-в / за ред. А.Л. Тахо-Годи; перекл. з рос. В.Г. Петік, І.А. Черненко. – К.: Вища школа, 1976. – 437 с.

2. Бонк Н.А. Учебник английского языка: в 2-х ч. Ч. 1 / Н.А. Бонк, Г.А.Котий, Н.А.Лукьянова. – М.: ГBC, 2001. – 637 с.

3. Бычков В.В. Эстетика: учебник / В.В. Бычков. – М.: Гардарики, 2002. – 556 с.

4. Жураковский Г.Е. Очерки по истории античной педагогики / Г.Е. Жураковский. – М.: Изд-во Академии пед. наук РСФСР, 1963. – 510 с.

5. Зуев Д.Д. Школьный учебник / Д.Д. Зуев. – М.: Педагогика, 1983. – 240 с.

6. Історія епохи очима людини. Україна та Європа у 1900 – 1939 роках: навч. посібн. для 10 кл. загальноосв. навч. закл. / Ю. Комаров, В. Мисан, А. Осмоловський та ін.– Київ : Генеза, 2004. – 256 с.

7. Кодлюк Я.П. Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті / Ярослава Кодлюк. – К.: Наш час, 2006. – 368 с.

8. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: в 2-х т. Т. 1 / Ян Амос Коменский. – М.: Педагогика, 1982. – 656 с.

9. Кратохвил М.В. Жизнь Яна Амоса Коменского: книга для учителя / М.В. Кратохвил; пер. с чеш. – М.: Просвещение, 1991. – 191 с.

10. Ландау Л.Д. Теоретическая физика: учеб. пособие для вузов: в 10 т. Т. ІІІ. Квантовая механика. – 4-е изд., испр. / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – М.: Наука, 1989. – 767 с.

11. Ливанова А. Ландау. – 2-е изд., доп. / Анна Ливанова. – М.: Знание, 1983. – 240 с.

12. Оліфіренко В. Підручник з української літератури: історія і теорія / Вадим Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – 324 с.

13. Проблеми сучасного підручника: зб. наукових праць / гол. ред. В.М. Мадзігон. – К.: Педагогічна думка, 2008. – Вип. 8. – 544 с.

14. Рабинович В.Л. Исповедь книгочея,  который учил букве, а укреплял дух / Вадим Рабинович. – М.: Книга, 1991. – 496 с.

15. Субтельний О. Україна: історія / Орест Субтельний; пер. з англ. Ю.І. Шевчука; вст. ст. С.В. Кульчицького. – К.: Либідь, 1993. – 720 с.

16. Українка Леся. Стародавня історія східних народів: репринтне видання / Леся Українка. – Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2008. – 256 с.

17. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: в 6 т. Т. 4 / К.Д. Ушинский, сост. С.Ф. Егоров. – М.: Педагогика, 1989. – 528 с.

18. Фурман А.В. Психодидактична експертиза модульно–розвивальних підручників: монографія / А.В. Фурман, А.Н. Гірняк. – Тернопіль : ТПЄУ «Економічна думка», 2009. – 312 с.

19. Шевченко Т.Г. Буквар південноруський 1861 року: для мол. та сер. шк. віку / Тарас Шевченко;  упоряд. М.М. Ілляша; вступ. слово О.Т. Гончара. – К.: Веселка, 1991.
– 63 с.

20. Шкільна історія очима істориків–науковців: матеріали робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України / упоряд. Наталя Яковенко. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – 128 с.