Творчий спадок в. О. Сухомлинського

27.09.2018

(до 100-річчя від дня народження)


ТВОРИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО:

1. Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка / В. О. Сухомлинський ; вступна стаття В. Ф. Шморгун. – К. : Рад. школа, 1978. – 263 с.

2. Сухомлинский В. А. Верьте в человека / В. А. Сухомлинский. – М. : Молодая гвардия, 1960. – 111 с.

3. Сухомлинський В. О. Вибрані твори в 5-ти томах : т. 1: Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості; Духовний світ школяра; Методика виховання колективу / В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська школа, 1976. – 653 с.

4. Сухомлинський В. О. Вибрані твори в 5-ти томах : т. 2: Формування комуністичних переконань молодого покоління; Як виховати справжню людину; Сто порад вчителеві / В. О. Сухомлинський. –К. : Радянська школа, 1976. – 669 с.

5. Сухомлинський В. О. Вибрані твори в 5-ти томах : т. 3: Серце віддаю дітям; Народження громадянина; Листи до сина / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1977. – 670 с.

6. Сухомлинський В. О. Вибрані твори в 5-ти томах : т. 4: Павлишська середня школа; Розмова з молодим директором / В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська школа, 1977. – 639 с.

7. Сухомлинський В. О. Вибрані твори в 5-ти томах : т. 5: Вибрані твори / В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська школа, 1977. – 639 с.

8. Сухомлинський В. О. Виховання в учнів любові і готовності до праці / В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська Україна, 1959. – 45 с.

9. Сухомлинський В. О. Гаряча квітка : оповідання та казки : для молодш. шкільного віку / В. О. Сухомлинський. – К. : Веселка, 1978. – 104 с.

10. Сухомлинский В. А. Духовный мир школьника / В. А. Сухомлинский. – М. : Госучпедгиз, 1961. – 222 с.

11. Сухомлинский В. А. Избранные педагогические сочинения в трех томах : т. 1 / В. А. Сухомлинский. – М. : Педагогика, 1979. – 560 с.

12. Сухомлинский В. А. Избранные педагогические сочинения в трех томах : т. 2 / В. А. Сухомлинский. – М. : Педагогика, 1980. – 384 с.

13. Сухомлинский В. А. Избранные педагогические сочинения в трех томах : т. 3 / В. А. Сухомлинский. – М. : Педагогика, 1981. – 640 с.

14. Сухомлинський В. О. Казки Школи під Голубим Небом : казки, притчі, оповідання / В. О. Сухомлинський. – К. : Освіта, 1991. – 191 с.

15. Сухомлинский В. А. Как воспитать настоящего человека / В. А. Сухомлинский. – М. : Педагогика, 1990. – 288 с.

16. Сухомлинский В. А. Как воспитать настоящего человека / В. А. Сухомлинский. – К. : Рад. школа, 1975. – 234 с.

17. Сухомлинський В. О. Куди поспішали мурашки : казки : для дошкільного віку / В. О. Сухомлинський ; худож. Г. Г. Сокиринська. – К. : Веселка, 1981. – 20 с.

18. Сухомлинський В. О. Людина неповторна / В. О. Сухомлинський. – К. : Молодь, 1962. – 203 с.

19. Сухомлинський В. О. Методика виховання колективу / В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська школа, 1971. – 207 с.

20. Сухомлинский В. А. Методика воспитания коллектива / В. А. Сухомлинский. – М. : Просвещение, 1981. – 192 с.

21. Сухомлинський В. О. Моральні заповіді дитинства і юності / В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська школа, 1966. – 230 с.

22. Сухомлинский В. А. Мудрая власть коллектива / В. А. Сухомлинський. – М. : Молодая гвардия, 1975. – 239 с.

23. Сухомлинский В. А. Мудрость родительской любви / В. А. Сухомлинский. – М. : Молодая гвардия, 1988. – 304 с.

24. Сухомлинський В. О. Народження громадянина / В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська школа, 1970. – 287 с.

25. Сухомлинский В. А. Нравственный идеал молодого поколения / В. А. Сухомлинский. – М. : АПН РСФСР, 1963. – 150 с.

26. Сухомлинский В. А. О воспитании / В. А. Сухомлинський ; сост. С. Соловейчик. – М. : Политиздат, 1988. – 270 с.

27. Сухомлинский В. А. О воспитании / В. А. Сухомлинский. – М. : Политиздат, 1975. – 269 с.

28. Сухомлинский В. А. О воспитании / В. А. Сухомлинский. – М. : Политиздат, 1973. – 271 с.

29. Сухомлинский В. А. Об умственном воспитании / В. А. Сухомлинский; сост. М. И. Мухин. – К. : Рад. школа, 1983. – 224 с.

30. Сухомлинский В. А. Павлышская средняя школа : обобщение опыта учебно-воспитательной работы в сельской средней школе / В. А. Сухомлинский. – М. : Просвещение, 1979. – 393 с.

31. Сухомлинский В. А. Письма к сыну : книга для учащихся / В. А. Сухомлинский. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 1987. – 128 с.

32. Сухомлинский В. А. Письма к сыну / В. А. Сухомлинский. – М. : Просвещение, 1979. – 96 с.

33. Сухомлинский В. А. Потребность человека в человеке / В. А. Сухомлинский. – М. : Советская Россия, 1978. – 96 с.

34. Сухомлинський В. Пшеничний колосок : оповідання та казки : для дошкільного віку / В. Сухомлинський ; упоряд. Г. Сухомлинський. – К. : Веселка, 1985. – 32 с.

35. Сухомлинский В. А. Разговор с молодым директором школы / В. А. Сухомлинский. – М. : Просвещение, 1973. – 204 с.

36. Сухомлинский В. А. Родина в сердце / В. А. Сухомлинский. – 2-е изд. – М. : Молодая гвардия, 1980. – 173 с.

37. Сухомлинский В. А. Родина в сердце / В. А. Сухомлинский ; сост. А. И. Сухомлинская, Л. В. Голованов. – М. : Молодая гвардия, 1978. – 175 с.

38. Сухомлинский В. А. Рождение гражданина / В. И. Сухомлинский. – М. : Молодая гвардия, 1971. – 336с.

39. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором / В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська школа, 1988. – 204 с.

40. Сухомлинский В. А. Серце отдаю детям; Рождение гражданина; Письма к сыну / В. А. Сухомлинский. – К. : Рад. школа, 1985. – 557 с.

41. Сухомлинский В. А. Серце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. – 7-е изд. – К. : Рад. школа, 1981. – 382 с.

42. Сухомлинский В. А. Серце отдаю детям; Рождение гражданина / В. А. Сухомлинский. – Кишинев : Лумина, 1979. – 624 с.

43. Сухомлинский В. А. Серце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. – 5-е изд. – К. : Рад. школа. – 1974. – 287 с.

44. Сухомлинский В. А. Серце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. – 5-е изд. – К. : Рад. школа, 1973. – 287 с.

45. Сухомлинский В. А. Серце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. – 2-е изд. – К. : Рад. школа, 1971. – 238 с.

46. Сухомлинский В. А. Серце отдаю детям / В. А. Сухомлинский. – К. : Рад. школа, 1969. – 246 с.

47. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1988. – 310 с.

48. Сухомлинский В. А. Сто советов учителю / В. А. Сухомлинский. – К. : Рад. школа, 1984. – 253 с.

49. Сухомлинский В. А. Трудные судьбы / В. А. Сухомлинский. – М. : Знание, 1967. – 76 с.

50. Сухомлинский В. А. Хрестоматия по этике / В. А. Сухомлинський ; сост. О. В. Сухомлинская. – М. : Педагогика, 1990. – 304 с.

 

КНИГИ ТА СТАТТІ ПРО В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО:

1. Адаменко Н. Виховання доброти у дітей молодшого шкільного віку за ідеями В. О. Сухомлинського / Н. Адаменко // Початкова школа. – 2014. – № 9. – С. 10-13.

2. Антонець М. Наш найдорожчий скарб – рідна мова (за спадщиною В. Сухомлинського) / М. Антонець // Початкова школа. – 2015. – № 11. – С. 1-3.

3. Антонець М. Проблема розвитку творчої особистості вчителя у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського / М. Антонець // Початкова школа. – 2013. – № 9. – С. 4–6.

4. Батрун І. Вплив педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського на формування сучасної освіти та систему підготовки школярів до суспільного життя / І. Батрун // Педагогічна майстерня. – 2018. – № 8. – С. 4–8.

5. Бех І. Плекаємо особистість. Заповіти Василя Сухомлинського / І. Бех // Дошкільне виховання. – 2018. – № 8. – С. 6–8.

6. Бех І. Принцип одухотворення у виховній системі Василя Сухомлинського / І. Бех // Педагогічна газета. – 2018. – № 3. – С. 5.

7. Бех І. Проблема життєтворчості особистості у наукових пошуках В. О. Сухомлинського / І. Бех // Рідна школа. – 2013. – № 8. – С. 9–11.

8. Білохвощенко С. Реформування початкової школи крізь призму здобутків Василя Сухомлинського / С. Білохвощенко, М. Кальчук, С. Махиня // Початкова школа. – 2018. – № 9. – С. 10–13.

9. Богуш А. М. Взаємозалежність свободи і відповідальності : погляд В. О. Сухомлинського / А. М. Богуш // Рідна школа. – 2013. – № 8. – С. 12–15.

10. Богуш А. Патріотичне виховання починається з доброти. Педагогіка добра у спадщині Василя Сухомлинського / А. Богуш // Дошкільне виховання. – 2014. – № 11. – С. 4–7.

11. Богуш А. Творення Людини. Батьківська педагогіка Василя Сухомлинського / А. Богуш // Дошкільне виховання. – 2018. – № 8. – С. 3–5.

12. Бойко А. Феномен творчості або Сухомлинський в контексті національної і світової культури / А. Бойко // Освіта. – 2013. – № 11. – С. 8–9.

13. Бондар Л. В. О. Сухомлинський про розвиток творчих здібностей учнів початкової школи / Л. Бондар // Рідна школа. – 2013. – № 8. – С. 25–27.

14. Вашуленко В. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського – першоджерело формування українськомовної особистості дошкільників і молодших школярів / М. Вашуленко // Початкова школа. – 2013. – № 9. – С. 6–8.

15. Вербіцька Г. «Людина великої душі» (до ювілею В. О. Сухомлинського) / Г. Вербицька // Шкільний бібліотекар. – 2018. – № 8. – С. 15–18.

16. Віннічук Г. «Філософія для школярів» від геніального українського письменника–педагога Василя Сухомлинського. Жанрове розмаїття літературної спадщини письменника / Г. Віннічук // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 7–8. – С. 80–82.

17. Геращенко Т. О. Урок милосердя. В. О. Сухомлинський «Горбатенька дівчинка». Урок літературного читання у 2–му класі / Т. О. Геращенко // Початкове навчання та виховання. – 2018. – № 10–11. – С. 22–25.

18. Довга Т. Валеопедагогічні ідеї в гуманістичному досвіді Януша Корчака і Василя Сухомлинського / Т. Довга // Початкова школа. – 2014. – № 1. – С. 56–58.

19. Довга Т. Я. Януш Корчак и Василий Сухомлинский о праве ребенка на уважение / Т. Я. Довга // Начальная школа. – 2013. – № 12. – С. 82–86.

20. Довгополюк Н. Педагогіка гуманізму : впровадження ідей В. Сухомлинського в сучасній школі / Н. Довгополюк, І. Редкоус // Учитель початкової школи. – 2018. – № 7. – С. 40–45.

21. Донських К. І. Розвиток художньої творчості молодших школярів у педагогічних ідеях В. Сухомлинського / К. І. Донських // Збірник наукових праць БДПУ (Педагогічні науки). – 2009. – № 2. – С. 175–178.

22. Жадан Л. В. Сторінками творів мудрого вчителя (до 100–річчя від дня народження Василя Сухомлинського) / Л. В. Жадан // Управління школою. – 2018. – № 25–27. – С. 2–53.

23. Завгородня Т. Епістолярний жанр як важливий засіб батьківського виховання / Т. Завгородня // Рідна школа. – 2013. – № 8. – С. 20–24.

24. Коваль Н. Вічні людські цінності у творах Василя Сухомлинського. Літературно–музична композиція / Н. Коваль // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 2. – С. 62–64.

25. Комарова Т. «Весь світ тобі належить, сину…» За віршем Редьярда Кіплінга «Якщо…» та «Листами до сина» Василя Сухомлинського. Урок–дослідження, 7 клас / Т. Комарова // Зарубіжна література в школах України. – 2016. – № 12. – С. 22–24.

26. Кравченко Ю. Будитель людського в людині. Василь Сухомлинський / Ю. Кравченко // Історія України. – 2015. – № 4. – С. 24–27.

27. Кулик Н. Рукописи не горять (100 років з дня народження Василя Сухомлинського) / Н. Кулик // Освіта України. – 2018. – № 37. – С. 13.

28. Кулик Н. Слово про вчителя / Н. Кулик // Освіта України. – 2018. – № 31. – С. 13.

29. Кулик Н. Школа радості : 50 років потому (Павлиська школа–ліцей в наші дні) / Н. Кулик // Освіта України. – 2018. – № 26–27. – С. 14–15.

30. Ликов В. Творча екстраполяція народних ідей В. О. Сухомлинського в загальноосвітній школі України 60–х – 90–х рр. XX ст. / В. Ликов // Початкова школа. – 2018. – № 9. – С. 6–9.

31. Маркіна С. Формування моральних цінностей у молодших школярів на основі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / С. Маркіна // Початкова школа. – 2014. – № 9. – С. 13–16.

32. Мацур Б. Морально–етичні досліди за творами Василя Сухомлинського / Б. Мацур // Дошкільне виховання. – 2013. – № 9. – С. 24–25.

33. Новіченко О. С. Урок читання в системі розвитку духовних цінностей школярів / О. С. Новіченко // Початкове навчання та виховання. – 2015. – № 28–29. – С. 15–19.

34. Овчарик Ю. «Патріотизм – серцевина людини». За педагогічною спадщиною В. О. Сухомлинського / Ю. Овчарик // Дитячий садок. Управління. – 2018. – № 2. – С. 31–32.

35. Омельчук В. Педагогіка В. О. Сухомлинського – педагогіка гуманізму / В. Омельчук // Рідна школа. – 2013. – № 8. – С. 28–30.

36. Омельчук С. Діалог із Сухомлинським / С. Омельчук // Освіта України. – 2018. – № 17. – С. 6.

37. Педагогические апокрифы; Этюды о В. А. Сухомлинском / сост., пред., послеслов., коммент. О. В. Сухомлинской. – К. : Акта, 2008. – 480 с.

38. Поніманська Т. Гуманізація освіти: радимося з Василем Сухомлинським / Т. Поніманська // Дошкільне виховання. – 2014. – № 9. – С. 4–8.

39. Рапіна Л. Дорога до Сухомлинського / Л. Рапіна, О. Міхно // Педагогічна газета. – 2013. – № 10. – С. 5.

40. Розпочинаємо підготовку до 100–річчя Сухомлинського // Освіта. – 2017. – № 15–16. – С. 1.

41. Родчанин Е. Г. Гуманист; Мислитель; Педагог : об идеалах В. А. Сухомлинського / Е. Г. Родчанин, И. А. Зязюн. – М. : Педагогика, 1991. – 112 с.

42. Савченко О. Модернізація початкової освіти : діалог з В. О. Сухомлинським / О. Савченко // Початкова школа. – 2018. – № 9. – С. 1–6.

43. Савченко О. Уміння учнів вчитися у дидактичній системі В. О. Сухомлинського / О. Савченко // Початкова школа. – 2013. – № 9. – С. 1–3.

44. Семеренко Г. Роль української мови в становленні громадянина–патріота в творчій спадщині В. О. Сухомлинського / Г. Семеренко // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 6. – С. 3–8.

45. Сидоренко Л. С. Духовні цінності у спадщині В. Сухомлинського / Л. С. Сидоренко // Збірник наукових праць БДПУ (Педагогічні науки). – 2009. – № 1. – С. 28–34.

46. 100–річчя від дня народження Василя Сухомлинського // Педагогічна газета. – 2018. – № 4. – С. 1.

47. Сторіччя Сухомлинського світова педагогічна спільнота святкуватиме з нами. Звернення учасників 47-го обласного зльоту молодих учителів Кіровоградщини до всіх учителів України // Освіта. – 2018. – № 13–15. – С. 1.

48. Ступак Л. Літературне свято «Життя і творчість В. О. Сухомлинського» / Л. Ступак // Початкова школа. – 2013. – № 9. – С. 9–10.

49. Суріна Н. Уроки Сухомлинського : про вічне / Н. Суріна, О. Топчій // Вихователь–методист дошкільного закладу. – 2017. – № 10. – С. 23–25.

50. Тарнавська С. Василь Сухомлинський і сучасне дошкілля / С. Тарнавська // Педагогічна газета. – 2018. – № 2. – С. 3.

51. Тартаковский Б. С. Повесть об учителе Сухомлинском / Б. С. Тартаковский. – М. : Молодая гвардия, 1972. – 271 с.

52. Титаренко Л. Ідеї педагога–гуманіста в сучасній початковій школі / Л. Титаренко // Початкова школа. – 2015. – № 9. – С. 5–9.

53. Ткаченко Л. Василь Сухомлинський : філософія для дітей / Л. Ткаченко // Освіта. – 2017. – № 38–39. – С. 7.

54. Толкачова А. С. В. Сухомлинський про роль спілкування у становленні особистості молодшого учня школи–інтернату / А. С. Толкачова // Збірник наукових праць БДПУ (Педагогічні науки). – 2009. – № 1. – С. 38–45.

55. Узлова О. З іменем Сухомлинського / О. Узлова // Освіта. – 2013. – № 39. – С. 4–5.

56. Цюпа І. Василь Сухомлинський (Добротворець) / І. Цюпа. – К. : Радянська школа, 1985. – 215 с.

57. Цюпа І. Василь Сухомлинський (Добротворець) / І. Цюпа. – К. : Молодь, 1973. – 334 с.

58. Цюпа І. А. Василь Сухомлинський (Добротворець) / І. А. Цюпа. – К. : Дніпро, 1971. – 208 с.

59. Чередник А. З ясним розумом і шляхетним серцем (творча спадщина В. О. Сухомлинського) / А. Чередник // Початкова школа. – 2015. – № 12. – С. 50–54.

60. Юхимчук Л. Учимося у В. О. Сухомлинського / Л. Юхимчук // Початкове навчання та виховання. – 2018. – № 22–24. – С. 33–37.

61. Явтушенко Л. Мій Сухомлинський / Л. Явтушенко // Освіта України. – 2018. – № 35. – С. 11.

 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ:

1. В. А. Сухомлинский : биобиблиография. – К. : Радянська школа, 1987. – 255 с.

2. В. О. Сухомлинський : біобібліографія . – К., 2008. – 196 с.

3. В. О. Сухомлинський: : біобібліографія : 2008 – 2013 / упоряд. Л. М. Заліт юк ; наук. консультант О. В. Сухомлинська. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2014. – 255 с.

4. Василь Олександрович Сухомлинський: до 100–річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. О. В. Сухомлинська, Л. Д. Березовська. – Вінниця : Твори, 2018. – 395 с.

5. Ольга Василівна Сухомлинська : бібліографічний покажчик. – К., 2006. – 68 с.