Серцем великий

300 переглядів

29.05.2015

(до 135 річчя від дня народження Володимира Винниченка (1880-1951)  українського політичного та державного діяча, драматурга та художника)


1. Бибела Л.І. Творчість В. Винниченка: уроки в 10 класі. / Л.І. Бибела //Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – №3. – с. 20 – 26.

2. Брайко О. «Злочин і кара» Ф. Достоєвського і «Заповіт батьків» В.Винниченка: стратегії перекодування класичного дискурсу. / О. Брайко // Слово і час. – 2013. – №11. – с. 23 – 40.

3. Брайко О. Роман В. Винниченка «Заповіт батьків» у діалозі з російською реалістичною традицією й неонатуралістичним дискурсом. / О. Брайко // Слово і час. – 2013. – №11. – с. 30 – 49.

4. Веледницька Т. Ідея – фікс Володимира Винниченка. / Т. Веледницька // Літературна Україна. – 2012. – 31 травня (№22). – с. 9.

5. Головій О. Максим Горький і Володимир Винниченко: паралелі в компаративному аспекті. / О. Головій //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях. – 2010. – №4. – с. 78 – 84.

6. Гаврилюк О. Роздуми «про зміст сущого» в новелі В. Винниченка «Момент». / О.Гаврилюк //Дивослово. – 2013. – № 9. – с. 14 – 17.

7. Галкіна В. Серцем великий. (В.Винниченко. 6 клас). / В. Галкіна // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях. – 2010. – №4. – с. 52 – 57.

8. Ганіч Н. Конфлікт між етичними й естетичними началами. (роман О.Вайдла «Портрет Доріана Грея» і п’єса В. Винниченка «Чорна Пантера і Білий Медвідь»). / Н. Ганіч // Дивослово. – 2010. – №4. – с. 21 – 26.

9. Заскалета В. Емоційний компонент твору. Ідейно – художній аналіз оповідання В.Винниченка «Федько – халамидник». / В. Заскалета // Відкритий урок. – 2013. – №10. – с. 52 – 56.

10. Ковальчук О.В. Сім’я як економічний проект (на матеріалі роману В.Винниченка «Записки Кирпатого Мефістофеля»). / О.В. Ковальчук // Дивослово. – 2010. – №4. – с.18 – 20.

11. Левченко В. Цікаві сторінки життєпису В. Винниченка: художня оповідь про дивовижного хлопчика у творі «Федько – халамидник». Українська література 7 клас. / В. Левченко // Українська мова і література в сучасній школі. – 2013. – №11. – с.40–44.

12. Миронець Н. Епістолярний діалог Володимира Винниченка з Розалією Ліфшиць. / Н.Миронець //Слово і час. – 2010. – №2. – с. 96 – 101.

13. Момот Н. Проводарі–мойсеї: власна         трагедія–трагедія народу. (В.Винниченко «Відродження нації» – на шляху до української державності). / Н. Момот // Українська мова й література в середніх школах. – 2011. – №5. – с. 95 – 101.

14. Печерський А. Нарцисизм і трансформація особистості в житті і творчості В.Винниченка. / А. Печерський // Слово і час. – 2010. – №7. – с. 3 – 13.

15. Плохіх Г.В. Творча еліта в художньому сприйнятті В.Винниченка: проблема національної ідентичності (за романом «Хочу») / Г.В. Плохіх // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – №31. – с. 32 – 36.

16. Третяк М. Символічне повернення Винниченка. / М. Третяк // Літературна Україна. – 2013. – №13. – 28 березня.