Культурно – історична постать староукраїнських свят

24 переглядів

04.01.2016

Культурно – історична постать староукраїнських свят: 

Різдва і Щедрого вечора.


1. Бокань В.А. Історія культури України: навчальний посібник / В.А. Бокан, Л.П. Польовий. – К., 1998.– 232 с.

2. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. – Т.1. / О. Воропай. – Мюнхен : Українське видавництво, 1958. – 450 с.

3. Історія української культури: навч. посібник / за заг. ред. І. Крип’якевича – К.: Либідь, 1994. – 656 с.

4. Кафарський В.І. Етнологія: підручник / В.І. Кафарський, Б.П. Савчук. – К., 2006. – 432 с.

5. Кононенко П.П. Українознавство: підручник / П.П. Кононенко. – К.: Либідь, 1996. – 384 с.

6. Культура і побут населення України: навч. посібник / В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко та ін. – К.: Либідь, 1991. – 232 с.

7. Тиводар М. Етнологія: навч. посібник / М. Тиводар. – Львів : Світ, 2004. – 624 с.

8. Українська етнологія: навч. посібник / за ред. В. Борисенко. – К.: Либідь, 2007. – 400 с.

9. Українське народознавство: навч. посіб. / за ред. С.П. Павлюка. – К.: Знання, 2006. – 568 с.

10. Шейко В.М. Історія української культури: навч. посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – К.: Знання, 2011. – 271 с.