Іван Франко поза межами можливого

27 переглядів

29.07.2016

( до 160 річчя від дня народження )


1. Франко І.Я. Борислав сміється: повість / Іван Франко. — К.: Рад. школа, 1940. — 248 с.

2. Франко І.Я. Бориславські оповідання / І.Я. Франко. — К.: Держлітвидав, 1937. — 202 с.

3.Франко І.Я. Великі роковини: Пролог, говорений в пам’ять столітніх відродин української народності; Вірш – поема: для  шкільного віку / І. Франко. — К.: Веселка, 1995. — 23 с.

4.Франко І.Я.  Вибране / І.Я. Франко. — К.: Держлітвидав, 1954. — 398 с.

5.Франко І.Я. Вибрані твори: в 3-х т: т.2: оповідання; драматичні твори / І. Франко. — К.: Дніпро, 1973. — 624 с.

6. Франко І.Я. Вибрані твори: в 3-х т: т.3: Борислав сміється / І. Франко. — К.: Дніпро, 1973. — 675 с.

7. Франко І.Я.  Вибрані твори / І. Я. Франко. — Львів : Каменяр, 1977. — 252 с.

8. Франко І.Я. Вічний революціонер: поезії / І. Я. Франко. — К.: Дніпро, 1986. — 117 с.

9. Франко І. Гримить: вірші та поеми / Іван Франко. — К.: Радянська школа, 1986. — 671 с.

10. Франко І.Я. Додаткові томи до Зібрання творів у 50-ти томах: літературознавчі, фольклористичні, етнографічні та публіцистичні праці 1876-1895 / Іван Франко; редкол. М.Г. Жулинський та ін. — К.: Наукова думка, 2008. — Т. 53. — 832 с.

11.Франко І.Я. Драматичні твори / Іван Франко. — К.: Худ. література, 1956. — 452 с.

12. Франко І.Я. З вершин і низин: вірші та поеми / І. Я. Франко. — К.: Рад. школа, 1990. — 574 с.

13. Франко І.Я. Захар Беркут: Образ громадського життя Карпатської Русі в ХІІІ віці / І.Я. Франко. — К.: Дніпро, 1968. — 225 с.

14. Франко И.Я. Избранные сочинения / И.Я. Франко. — К.: Дніпро, 1983. — 472 с.

15.Франко І.Я. Казки / І.Я. Франко. — Львів : Книжк.–журнал. вид–во, 1954. — 277 с.

16. Франко І.Я. Коли ще звірі говорили: казки про тварин: для молодшого шкільного віку / І.Я. Франко. — К.: Веселка, 1964. — 46 с.

17. Франко І.Я. Лель і Полель: сучасна повість / І. Франко. — К.: Молодь, 1961. — 205 с.

18.Франко І.Я. Лис Микита: казка: для молодш. шкіл. віку / І.Я. Франко; за ред. М. Рильського. — К.: Веселка, 1984. — 127 с.

19. Франко І.Я.  Літературна спадщина: Поетичні твори за мотивами історії стародавнього Риму: на українській мові / Іван Франко; ред. І.І. Басс. — К.: АН УРСР, 1963. — Т. 3. — 674 с.

20. Франко І.Я. Літературно-критичні статті / І.Я. Франко. — К.: Держвидав. худ. літ, 1950. — 377 с.

21.Франко І.Я. Оповідання / І. Я .Франко; за ред. Ю. Кобилецького. — К.: Рад. письменник, 1946. — 292 с.

22. Франко І.  Оповідання / І. Франко. — Львів : Каменяр, 1979. — 307 с.

23. Франко І. Основи суспільності: повість / Іван Франко. — Львів : Книжк.–журнал. вид–во, 1952. — 216 с.

24. Франко І. Педагогічні статті і висловлювання / І. Франко; упорядн. доц. О.Г. Дзеверін. — К.: Радянська школа, 1960. — 297 с.

25.Франко І.Я. Перехресні стежки: повість / І.Я .Франко. — К.: Дніпро, 1982. — 367 с.

26.Франко І.Я.  Повісті / І. Я. Франко. — Львів : Каменяр, 1990. — 367 с.

27. Франко І. Поезія та драматичні твори: вибране / Іван Франко. — Львів : Каменяр, 1977. — 200 с.

28. Франко І.  Про вибори в колишній Галичині / І Франко; В. Стефаник, Л. Мартович, О. Маковей; упор. і передм. В. Дмитрука. — Львів : Вільна Україна, 1947. — 77 с.

29. Франко І. Твори в 20-ти томах: Автобіографічні матеріали; Оповідання / Іван Франко; за ред. Корнійчука О.Є. та ін. — К.: Держлітвидав, 1955. — Т. 1. — 433 с.

30. Франко І.Я. Твори в 2-х томах: Т.1. Поезія / І.Я. Франко. — К.: Дніпро, 1986. — 622 с.

31.Франко І.Я. Твори в 2-х томах: Т.2. Оповідання / І.Я. Франко. — К.: Дніпро, 1986. — Т. 2. — 557 с.

32. Франко І.Я. Твори: в 2-х т: Т.1. Поезія / І.Я. Франко. — К.: Дніпро, 1981. — 533 с.

33.Франко І.Я. Твори: в 2-х т: Т.2. Оповідання / І.Я. Франко. — К.: Дніпро, 1981. — 495 с.

34.Франко І.Я. Твори: в 3-х томах: Поезії; Поеми / І.Я. Франко. — К.: Наукова думка, 1991. — Т. 1. — 672 с.

35. Франко І.Я. Твори / І.Я. Франко. — Львів : Каменяр, 1991. — 168 с.

36. Франко І. Твори: Антологія з чужих літератур: лірика / Іван Франко; заг. ред. С. Пилипенка. — Х.: Рух, 1938. — Т. 27. — 683 с.

37. Франко І. Шевченкознавчі студії / І. Франко; упоряд. М. Гнатюк. — Львів: Світ, 2005. — 472 с.

38. Будівничий української державності: хрестоматія політичних статей Івана Франка. / упоряд.      Д.  Павличко. — К.: Києво-Могилянська Академія, 2006. — 640 с.

 

  • Світове значення літературної спадщини.
  • Вшанування пам`яті письменника

1. Брагінець А.С. І. Франко видатний  атеїст – просвітитель / А .С. Брагінець. — Львів : ЛДУ, 1958. — 66 с.

2.Великий каменяр: проза та драматургія Івана Франка: навч. посібник / упоряд. і передм. А.А. Чічановського. — К.: Грамота, 2003. — 672 с.

3. Возняк С.  Іван Франко – поборник єднання народів / С. Возняк. — Львів : Вища школа, 1974. — 140 с.

4.Гнатюк М. Франкова теорія рецепції художнього твору і деякі проблеми рецептивної естетики / М. Гнатюк // Слово і час. — 2013. — № 7. – С.37 – 45.

5.Грицак Я.Й.  “…Дух, що тіло рве до бою…”: спроба політичного портрета Івана Франка / Я.Й. Грицак. — Львів : Каменяр, 1990. — 177 с.

6.Дай О.І.Спілкування митців з народною поезією: Іван Франко та його оточення / О.І. Дай.- К.: Наукова думка, 1981. — 331 с.

7.Журовська І.Ю.Іван Франко і зарубіжні літератури / І. Ю. Журовська. — К.: АН УРСР, 1961. — 380 с.

8.Закревська Я.В. Казки Івана Франка: мовно-художній аналіз / Я.В. Закревська. — К.: Наукова думка, 1966. — 108 с.

9.Захарова Г. «Я понесу тебе в душі на дні…» (усний журнал за творчістю Івана Франка). / Г. Захарова // Дивослово. — 2013. — №11. – С. 28 – 34.

10.Каспрук А.А. Філософські поеми Івана Франка / А. А. Каспрук. — К.: Наукова думка, 1965. — 190 с.

11.Колесник П.Син народу: життя і творчість І. Франка / П. Колесник. — К.: Рад. письменник, 1957. — 367 с.

12.Кравець Я. Іван Франко: переклад драми В. Гюго «Торквемада» / Я. Кравець // Слово і час. — 2013. — № 7. – С. 88 – 93.

13.Легкий М.Проза Івана Франка початку ХХ століття: проблема теодицеї / М.Легкий // Слово і час. — 2015. — № 6. – С. 3 – 10.

14.Нахлік Є. Іван Франко та Євгеній Желехівський: амплітуда взаємин / Є. Нахлік // Українська мова. — 2011. — № 3. – С. 3 – 17.

15.Нахлік Є. Сучасний стан франкознавчих досліджень і проблема створення інституту Івана Франка НАН України / Є. Нахлік // Слово і час. — 2011. — № 8. – С. 38 – 48.

16. Нахлік Є. Щоб у слові «виднілося людське, щиролюдське лице». Творчість Івана Франка /Є. Нахлік // Дивослово. — 2013. — № 11. – С. 22 – 27.

17.Пархоменко М.М. Драматургія Івана Франка. / М.М. Пархоменко. — Львів : ЛДУ, 1956. — 263 с.

18.Пархоменко М.М. Іван Франко и русская литература / М.М. Пархоменко. — 2–е видання. — М.: Гослитиздат, 1954. — 241 с.

19.Пелешко Ю.Мізогінний дискурс в українському середньовічному письменстві / Ю. Пелешко // Слово і час. — 2015. — № 6. – С. 18 – 26.

20.Скупейко Л. «Нерівномірне темпо й повна випадковість» (з історії франкознавства 1880–1940 рр.) /Л. Скупейко // Слово і час. — 2015. — № 12. – С. 29 – 41.

21.Сюндюков І.Доля «призабутого» пророка. «Мойсей» Івана Франка: проекції на сьогодення. (до 160–річчя від дня народження) / І. Сюндюков // День. — 2016. — № 19 (20). – С. 18.

22.Хинкулов Л. І.Я. Франко / Л. Хинкулов. — М.: Молодая гвардия, 1961. — 190 с.

23.Хмелінська Р. Інформаційна насиченість творів І. Франка / Р. Хмелінська // Українська мова й література в сучасній школі. — 2012. — № 1. – С. 53 – 56.

24.Шурат С.В. Рання творчість Івана Франка / С.В. Шурат. — К.: АН УРСР, 1956. — 229 с.