Болонський процес – розвиток та перспективи

26 переглядів

10.09.2015


1. Болонський процес в Україні: Вип.45: Ч. 1 – К.: Київська правда, 2005. – 192 с.

2. Болонський процес в Україні: Вип.46: Ч. 2 – К.: Знання, 2005. – 200 с.

3. Вища освіта України і Болонський процес: навчальний посібник / за ред. В.Г.Кременя. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2004. – 384 с.

4. Журавський В.С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти: науково-методичне видання. / В.С. Журавський, М.З.Згуровський. – К.: Політехніка, 2003. – 195 с.

5. Модернізація вищої освіти України і Болонський  процес. / Наук.– метод. центр вищої освіти МОіН України. – К.: НМЦВО, 2004. – 58 с.

6. Степко М.Ф. Болонський процес і навчання впродовж життя. / М.Ф. Степко, Б.В.Клименко, Л.Л. Товажнянський. – Х.: НТУ, 2004. – 111 с.

7. Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес. / за ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 326 с.

8. Товажнянський Л.Л. Болонський процес: Цикли, ступені, кредити. / Л.Л.Товажнянський, Є.І. Сокол, Б.В. Клименко. – Х.: НТУ, 2004. – 143 с.

9. Бауэр Е.А. Реакция на Болонские реформы в системе образования Западной Европы. / Е.А. Бауэр  // Педагогика. – 2011. – № 1. – С.109–113.

10. Більненко Є. Болонський процес:  інший кут зору. / Є. Більненко // Освіта. – 2011. – №  26–27.– С.2.

11. Зламанюк Л. Особливості формування особистості учня в процесі входження освіти в Болонський процес. / Л. Зламанюк // Шлях освіти. – 2010. – № 1. – С.25–27.

12. Капштик Л. Методична робота в аспекті Болонського процесу. / Л.Капштик, Т.Безпала. // Директор школи. Україна. – 2011. – № 5. – С.53–55.

13. Мадзігон В. Реформи освіти у руслі Болонського процесу та управління якістю безперервної освіти. / В. Мадзігон // Вища школа. – 2011. – №3. – С. 19–26.

14. Павко А. Болонський процес в Україні: плюси і мінуси. / А. Павко // Урядовий кур’єр. – 2011. – № 38.

15. Приходченко К.І. Навчання студентів України за Болонською системою як умова підвищення якості освіти. / К.І. Приходченко // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 2. – С.63–69.

16. Рейхерт С. Некоторые результаты Болонского процесса. / С. Рейхерт // Экономика образования. – 2010. – № 2. – С. 81–84.

17. Руденко В. Цивілізаційно–культурний підхід до впровадження Болонського процесу./ В.Руденко // Вища освіта України. – 2010. – № 4. – С.31–38.

18. Стратегія та сучасні тенденції розвитку університетської освіти України в контексті європейського простору вищої освіти // Освіта і управління. – 2010. – № 1. – С.45–52.

19. Суліма Є. Невідкладні завдання системи вищої освіти на новому етапі Болонського процесу. / Є. Суліма // Вища школа. – 2010. – № 11. – с.5–13.

20. Таланова Ж. Стан і проблеми участі України в Болонському процесі / Ж.Таланова // Педагогічна газета. – 2010. – № 6.

21. Чирва О. Європеїзація: проблеми та перспективи. Болонський процес./ О. Чирва // Урядовий кур’єр. – 2011. – 16 грудня. – № 235. – С.5.