Безпечна праця – запорука життя

462 переглядів

26.04.2018

(до Дня охорони праці)


1. Безпека праці : ергономічні та естетичні основи : навчальний посібник для студентів ВНЗ / С.  Апостолюк, В. Джигирей, А. Апостолюк та ін. – 2-е видання. – К. : Знання, 2007. – 215 с.

2. Гогіташвілі Г. Система управління охороною праці : навчальний посібник для вузів / Г. Гогіташвілі. – Львів : Афіша, 2002. – 320 с.

3. Гогіташвілі Г. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами : навчальний посібник  / Г. Гогіташвілі, Є. Карчевські, В. Лапін. – К. : Знання, 2007. – 367 с.

4. Гончарюк О. Роль і значення охорони праці / О. Гончарюк // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 8. – С. 19-21.

5. Гріньова О. Лідерство та відповідальність (вимоги з охорони праці) / О. Гріньова // Охорона праці. – 2016. – № 10. – С. 26-28.

6. Драб Я. Психологічна підготовка персоналу до роботи в умовах професійного стресу та ризику / Я. Драб  // Охорона праці. – 2015. – № 11. – С. 45-47.

7. Жидецький В. Основи охорони праці : підручник + компакт-диск / В. Жидецький. – 5-е видання. – К. : Знання, 2014. – 373 с.

8. Жидецький В. Основи охорони праці : підручник / В. Жидецький. – К. : Знання, 2010. – 375 с.

9. Жидецький  В. Основи охорони праці : підручник / В. Жидецький. – Львів : Афіша, 2002. – 320 с.

10. Здановський В. Удосконалення системи охорони праці в Україні на основі ризик-орієнтованої моделі / В. Здановський // Безпека життєдіяльності. – 2018. – № 3. – С. 32-35.

11. Катренко Л. Охорона праці : курс лекцій; практикум; навчальний посібник / Л. Катренко, Ю. Кіт, І. Пістун. – Суми : Університетська книга, 2011. – 540 с.

12. Кобевник  В. Охрана труда : учебник для технических вузов / В. Кобевник. – К. : Выща школа, 1990. – 286 с.

13. Кобець В. Які фахівці з охорони праці потрібні країні / В. Кобець // Охорона праці. – 2015. – № 12. – С. 10-12.

14. Козяр М. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення : навчальний посібник / М. Козяр, Я. Бедрій, О. Станіславчук. – К. : Кондор, 2016. – 458 с.

15. Мойсеєнко О. Як кількісно оцінити рівень охорони праці? / О. Мойсеєнко // Охорона праці. – 2017. – № 9. – С. 22-24.

16. Основи охорони праці : підручник для студентів ВНЗ / М. Ганзюк, Є. Желібо, М. Халімовський.  –  К. : Каравела; Львів : Новий Світ, 2003. – 408 с.

17. Основа охорони праці [Електронний ресурс] : підручник для студентів ВНЗ / за ред. О. І. Запорожця. – К. : Центр навч. літ., 2011. – 1 електрон. опт. диск (СD- RОМ).

18. Основи охорони праці : навчальний посібник / Р. Івах, Я. Бедрій, Б. Білінський та ін. – 4-е видання. – К. : Кондор, 2012. – 464 с.

19. Охорона праці : навчальний посібник / за ред. В. Кучерявого. – Львів : Оріяна-Нова, 2007. – 368 с.

20. Павлющенко С. Оцінювання ризиків і умов праці – інструмент запобігання нещасним випадкам на виробництві  / С. Павлющенко  // Охорона праці. – 2015. – № 11. – С. 23.

21. Пістун А. Охорона праці в галузі освіти: фізична культура і спорт : навчальний посібник / А. Пістун, І. Пістун, Н. Тубольцева. – Суми : Університетська книга, 2010. – 444 с.

22. Пістун  І. Охорона  праці в галузі освіти : навчальний посібник  / І. Пістун, Ю. Кіт, Л. Катренко. – 3-е видання. – Суми : Університетська книга, 2009. – 395 с.

23. Садовий О. Контроль охорони праці. Види й порядок проведення / О. Садовий // Охорона праці. – 2017. – № 7. – С. 16-20.

24. Сивков В. Правові та організаційні основи охорони праці в Україні : навчальний посібник для вузів / В. Сивков. – К. : Кондор, 2003. – 140 с.

25. Сосницька Н. Основи охорони праці : навчально-методичний посібник / Н. Сосницька, Я. Сичікова. – Донецьк : Ландон-XXІ, 2014. – 70 с.

26. Таірова Т. Дослідження проблемних питань охорони праці в Україні / Т. Таірова // Безпека життєдіяльності. – 2017. – № 5. – С. 29-31.

27. Федоренко М. Безпека: поняття та напрями / М. Федоренко // Охорона праці. – 2014. – № 11. – С. 49-51.

28. Третьяков О. Охорона праці : навчальний посібник з тестовим комплексом на СD / О. Третьяков, В. Зацарний, В. Безсонний. – К. : Знання, 2010. – 167 с.

29. Цибульська  О. Шлях завдовжки у чверть століття (до 25-річного ювілею Закону України «Про охорону праці») / О. Цибульська // Охорона праці. – 2017. – № 10. – С. 4-5.

30. Цопа В. Культура безпеки праці в сучасному менеджменті / В. Цопа // Охорона праці. – 2014. – № 11. – С. 15-18.

31. Цопа В. Організації ЄС у сфері безпеки й гігієни праці / В. Цопа // Охорона праці. – 2015. – № 6. – С. 10-17.

32. Шевчук  І. Бізнес-процес  у системі управління охорони  праці / І. Шевчук // Охорона праці. – 2014. – № 6. – С. 24-29.