Академічна доброчесність в освітньому просторі БДПУ

75 переглядів

05.03.2020


Бібліотека БДПУ та керівництво гуманітарно-економічного факультету провели захід «Академічна доброчесність в освітньому просторі БДПУ» для студентів 3-х – 4-х курсів спеціальностей: 014 Середня освіта (Історія), 032 Історія та археологія, 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 081 Право.

Провідна бібліотекарка з впровадження інновацій Золотар Людмила надала повний опис поняття академічної доброчесності та ознайомила з видами порушень наукової етики. Наголосила на основних видах академічної відповідальності та закцентувала увагу на нормативно-правовому забезпеченні впровадження принципів академічної доброчесності у закладах вищої освіти України.

Завідувачка довідково-інформаційного відділу Харитонова Мирослава розповіла про роботу у бібліотечному фонді та ознайомила з систематичним і алфавітним каталогами й роботою з ними. Висвітлила організацію довідково-бібліографічного пошукового апарату. Звернула увагу студентів на правильність пошуку інформації у каталогах. Розкрила зміст картотек та як можна їх використовувати під час написання студентських кваліфікаційних робіт.  Мирослава ознайомила слухачів з поняттям «УДК» та його значенням у науковому світі.

Бібліотекарка І категорії Потапенко Галина, що відповідає за перевірку випускних кваліфікаційних робіт на плагіат, висвітлила питання про діяльність компанії «StrikePlagiarism», яка підписала меморандум про співпрацю з Міністерством освіти і науки України. Головним завданням якого є захист інтелектуальної власності та сприяння впровадження в освітніх установах України передового досвіду у сфері академічної доброчесності. Було розглянуто як користуватися програмою, її основні компоненти та головні складові перевірки документів на плагіат.

Другою частиною доповіді був репозитарій БДПУ, який є відкритим електронним архівом наукових робіт викладачів університету. Використання відкритих електронних архівів сприятиме тому, що українська освіта і наука позбудеться імітації та плагіату, народжуватимуться нові ідеї й знання, котрі будуть рівноправно включені у єдиний світовий освітній процес.