ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

37 переглядів

Список електронних видань

Державної науково-педагогічної бібліотеки України  ім. В. О. Сухомлинського


Психологія і педагогіка у протидії пандемії COVID-19 : інтернет-посібник / за наук. ред. В.Г. Кременя ; [координатор інтернет-посібника В. В. Рибалка ; колектив авторів]. – Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2020. – 243 с. – Доступ  

Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: О. Л. Гончаренко,  І. І. Хемчян; наук. ред. і  від. за вип.  І. І. Хемчян]. – Київ : [б. в.], 2018. – 119 c. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/directory_2018.pdf

Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б‑к загальноосвіт., проф.-техн. навч. закл., вищ. навч. закл. І–ІV р. а. Вип. 3 / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. А. І. Рубан ; наук. консультант П. І. Рогова ; наук. ред. Л. О. Пономаренко ; відп. за вип. І. І. Хемчян] // Шкіл. бібл.-інформ. центр : ШБІЦ – пов. вид. : електрон. дод. до журн. – Електрон. дані. – 2015. – № 6. – 1 електрон. опт. диск (CD‑ROM).

Те саме // Ресурси : бібліогр. продукція : [сайт] / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Режим доступу:   http://dnpb.smart.biz.ua/datas/upload/files/950579908.pdf .

Бібліографічне оформлення наукових робіт : метод. рек. / уклад.: Лобановська І. Г., Помчалова О. Г., Грудініна Н. Д. ; [наук. ред. І. Г. Лобановська] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2015. – 90 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 12). – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/11135/. – Назва з екрана.

Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Л. О. Біла, І. І. Хемчян; наук. ред. І. І. Хемчян; від. за вип. Л. О. Біла]. – Київ : [б. в.], 2017. – 103 c. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/directory_2017.pdf  вільний. – Назва з екрана.

Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів освітянських бібліотек МОН України та НАПН України [Електронний ресурс] / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Біла Л. О., Хемчян І. І. ; наук. ред. Заліток Л. М. ; відп. за вип. Хемчян І. І.] // Бібл. фахівцю : [сайт] // ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Електрон. текст. і граф. дані. – Київ : [б. в.], 2016. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/directory-2016.pdf, вільний. – Назва з екрана.

Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні і методичні документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України [Електронний ресурс]. Вип. 4: 2014–2016 рр. : [практ. посіб.] / НАПН України, Держ. наук.-пед. б‑ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: І. І. Хемчян, А. І. Рубан ; наук. ред. І. Г. Лобановська] // Наші видання : [сайт] / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Електрон. текст. і граф. дані. – Київ : [б. в.], 2016. –  ­­Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/01/zbirnyk_4_Normativno-instrukt_dok.pdf, вільний. – Назва з екрана.

Предметизація документів з питань освіти, педагогіки, психології [Електронний ресурс]: практ. посіб.  / Наук. праці Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського Вип.4  [уклад. І. Г. Лобановська, Н. Є. Зоріна] // Ресурси : бібліогр. продукція : [сайт] / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2014. – Режим доступу: http://journals.dnpb.gov.ua/article/view/65615/64837, вільний. – Назва з екрана.

Провідні освітянські бібліотеки в просторі і часі: моніторинг діяльності [за 2016 р.]: довідник статистичний / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: В.П. Здановська, І. І. Хемчян ; наук. ред. Т. В. Добко]. – Київ: [б. в.], 2017. – 102 с.– Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/Stat_zbirnyk_2017.pdf вільний. – Назва з екрана.

Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики [Електронний ресурс] : огляд. видання / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Л. О. Біла, І. І. Хемчян ; наук. ред. І. Г. Лобановська ; відп. за вип. І. І. Хемчян ; комп’ютер. набір Л. О. Біла] // Бібл. фахівцю : [сайт] / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Електрон. текст. і граф. дані. – Київ : [б. в.], 2016. –  Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/Stat_zbirnyk_2015.pdf , вільний. – Назва з екрана.

Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи: метод. рек. / [авт.: І. І. Хемчян, Л. М. Бондар, Т. В. Добко, А. І. Рубан ; наук. ред.: Л. Д. Березівська, Т. В. Добко] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2017. – 103 c. –  Режим доступу:

 http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/patriotic_education_method_recommend_2017.pdf вільний. – Назва з екрана.

Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1994–2014) [Електронний ресурс] : [наук.-доп. покажч.] / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т педагогіки НАПН України ; [уклад.: Л. Д. Березівська, Т. Л. Гавриленко, Л. М. Заліток, О. С. Покусова та ін.] ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; наук. ред.: Л. Д. Березівська, О. М. Топузов] // Наші видання : [сайт] / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Електрон. текст. дані. – Київ : Ін-т педагогіки НАПН України, 2016. – ­­Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/05/specializovani_2016.pdf,  вільний. – Назва з екрана.

Сучасні технології в освіті. Ч. 1. Сучасні технології навчання [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Філімонова Т. В., Тарнавська С. В., Орищенко І. О., Страйгородська Л. І., Стельмах Н. А., Деревянко Т. М., Мушка І. В. ; наук. консультант Антонова О. Є. ; наук. ред. Березівська Л. Д.] // Ресурси : бібліогр. продукція : [сайт] / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2015. – Режим доступу: http://dnpb.smart.biz.ua/datas/upload/files/Suchasyi_technologii_navchania_Ch_%201_N_%202.pdf,  вільний. – Назва з екрана.