Довідково – інформаційний відділ

Оновлено:04.10.2022


 

 

Піщальнікова Ольга Борисівна 

Довідково – інформаційний відділ

Завідувач відділу  

 Корпус № 1, кабінет № 10

 

 

 

 

 

Довідково-інформаційний відділ – це структурний підрозділ бібліотеки, який був створений в 1982 році.

Призначення відділу – це організація, комплектування, формування, використання і реклама довідково-бібліографічного апарату на традиційних друкованих або електронних носіях інформації.

Великий набір інформаційних джерел в повній мірі може забезпечити довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування читачів / користувачів відповідно до спрямованістю навчальної, наукової та виховної діяльності університету.

У довідково-інформаційному відділі знаходяться бібліографічні картотеки, які розкривають зміст періодичних видань та збірників і допомагають при написанні рефератів, курсових і дипломних робіт.

Насамперед, це головна довідкова картотека газетно-журнальних статей, яка призначена для підбору літератури з різних тем.

Кудліна Ірина Леонідівна. Бібліограф

Головною метою відділу довідково-інформаційного обслуговування є найбільш повне задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом:

1. організації та налагодження якісного довідково-бібліографічного обслуговування, сприяє ефективному використанню ресурсів бібліотеки, орієнтації користувачів в бібліотечно-бібліографічних документах;

2. забезпечення швидкого доступу користувачів до інформаційних ресурсів бібліотеки незалежно від того, знаходиться вона в бібліотечних фондах або в інших джерелах інформації;

3. надання користувачам адекватних інформаційних послуг;

4. управління принципом доведення інформації до кожного конкретного користувача;

5. перетворення системи каталогів і картотек в засіб оперативного і всебічного розкриття фондів бібліотеки.

При обслуговуванні користувачів бібліотеки відділ охоплює наступні види діяльності:

1. надання усних, письмових, телефонних довідок про носії інформації, їх зміст та місцезнаходження;

2. консультації користувачів по спектру послуг, які надає бібліотека;

3. надання користувачам консультацій і стратегій пошуку з метою вибору відповідних джерел інформації;

4. пошук інформації в друкованій довідковій літературі, в базах даних на CD-ROM або онлайн. Інформаційний пошук – це процес знаходження в певній впорядкованій множині повідомлень по запитам користувачів і містять необхідні їй факти, дані, відомості та іншу інформацію. Метою інформаційного пошуку є знаходження факту, документа, відомостей про їх наявність та місцезнаходження;

5. спосіб оптимального досягнення необхідних результатів, видачу користувачеві інформації, яка відповідає його запиту.

 

Відділ довідково-інформаційного обслуговування має такі ресурси обслуговування:

1. довідково-бібліографічні видання: енциклопедії, довідники, словники, бібліографічні показники;

2. алфавітний каталог, який допомагає дізнатися є потрібна книга в бібліотеці (по автору і назвою);

3. систематічній каталог і систематична картотека статей (газетних, журнальних);

4. предметний каталог.