«З любові і муки народжується письменник» (90 років з дня народження Григора Тютюнника)

03.12.2021


Список літератури:

 1. Борзенко О. І. Григір Тютюнник // Українська література : хрестоматія : 11 кл. / О. І. Борзенко, М. П. Сподарець. – Харків : Ранок, 2004. – С. 616–638.
 2. Гончар О. Живописець правди // Чим живемо / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1991. – С. 195–199.
 3. Григір Тютюнник // Дніпрова хвиля : хрестоматія творів нововведених до шкільних програм / за ред. П. П. Кононенка. – Київ : Радянська школа, 1991. – С. 751–789.
 4. Григір Тютюнник // Золотий гомін : хрестоматія з укр. літ-ри для 11 кл. / упоряд. О. С. Непорожній. – 2-ге вид. – Київ : Освіта, 1997. – С. 545–571.
 5. Григір Тютюнник // Історія української літератури ХХ століття. У 2 кн. / за ред. В. Г. Дончика. – Київ : Либідь, 1995. – Кн. 2, ч. 2 (1960–1990-ті роки). – С. 374–401.
 6. Григір Тютюнник // Українська мала проза ХХ століття : антологія / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2007. – С. 1197–1250.
 7. Григір Тютюнник // Українське слово : хрестоматія з української літератури та літературної критики ХХ ст. У 3 кн. Кн. 3 / упоряд. В. Яременко. – Київ : Рось, 1994. – С. 237–244.
 8. Дончик В. Син свого народу (Григір Тютюнник) // Зупинені миті : статті, спогади, полеміка / В. Дончик. – Київ : Радянський письменник, 1989. – С. 243–259.
 9. Жулинський М. Добром нагріте серце // Наближення : літературні діалоги / М. Жулинський. – Київ : Дніпро, 1986. – С. 33–56.
 10. Зборовська Н. Наївні пошуки батьківського коду мужності у прозі Г. Тютюнника // Код української літератури : проект психоісторії новітньої української літератури : монографія / Н. Зборовська. – Київ : Академвидав, 2006. – С. 354–360.
 11. Качак Т. Б. Григір Тютюнник // Українська література для дітей та юнацтва : підручник / Т. Б. Качак. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Академія, 2018. – С. 216–218. – (Alma mater +).
 12. Коваль В. Загадка смерті Григора Тютюнника // Серце моє в колючому дроті : есе, спогади, документи / В. К. Коваль ; упоряд. О. А. Коваль, М. В. Луків ; передм. Б. І. Олійника. – Київ : КП «Редакція журналу «Дніпро», 2005. – С. 634–680.
 13. Марко В. Етюди про Григора Тютюнника // Стежки до таїни слова : літературознавчі й методичні студії : навч. посіб. / В. Марко. – Кіровоград : Степ, 2007. – С. 194–201.
 14. Мороз Л. З любові й доброти (Григір Тютюнник) : літературно-критичний нарис / Л. Мороз. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 180 с.
 15. Мороз Л. З. Григір Тютюнник : нарис життя і творчості / Л. З. Мороз. – Київ : Дніпро , 1991. – 205 с.
 16. Неживий О. Григорій і Григір Тютюнники : полтавське коріння не мовчить / О. Неживий // Українська мова і література. – 2018. – № 6. – С. 24–29 ; № 7–8. – С.43–48.
 17. Приходько І. Ф. Григір Тютюнник (1931–1980) // Слово-образ у контексті історико-літературного процесу / І. Ф. Приходько. – Харків : Основа, 2010. – С. 188–205.
 18. Слабошпицький М. Тютюнники (Григір Тютюнник, Григорій Тютюнник) // Літературні профілі : літературно-критичні нариси / М. Слабошпицький. – Київ : Радянський письменник, 1984. – С. 31–49.
 19. Слоньовська О. В. Григір Тютюнник – молодший з двох українських письменників-братів. Оповідання «Дивак». Зміст // Вивчення української літератури. 5 клас : інтегровані уроки, методичні поради, розробки уроків, матеріали для інтеграції (12-річна школа ; нова програма) / О. В. Слоньовська. – Харків : Ранок ; Веста, 2005. – С. 167–171.
 20. Тютюнник Г. Дикий : вибрані твори / Г. Тютюнник. – Київ : Знання, 2014. – 223 с.
 21. Тютюнник Г. Коріння : оповідання, повість / Г. Тютюнник. – Київ : Дніпро, 1978. – 292 с.
 22. Тютюнник Г. Ласочка / Г. Тютюнник. – Київ : Веселка, 1987. – 15 с.
 23. Тютюнник Г. Огонек далеко в степи : сказки, рассказы, повести / Г. Тютюнник. – Киев : Веселка, 1986. – 198 с.
 24. Тютюнник Г. Повести и рассказы / Г. Тютюнник. – Москва : Советский писатель, 1989. – 711 с.
 25. Тютюнник Г. Степова казка : повісті, оповідання, казки / Г. Тютюнник. – Київ : Веселка, 1989. – 302 с.
 26. Тютюнник Г. Твори. Кн.1 : Оповідання / Г. Тютюнник. – Київ : Молодь, 1984. – 328 с.
 27. Тютюнник Г. Твори. Кн. 2 : Повісті / Г. Тютюнник. – Київ : Молодь, 1985. – 328 с.
 28. Тютюнник Г. Три зозулі з поклоном : вибрані твори / Г. Тютюнник. – Київ : Знання, 2018. – 206 с.