Високий шлях Миколи Лукаша

19 переглядів

16.12.2019


(до 100-річчя з дня народження)

Високий шлях Миколи Лукаша

Список літератури:

 1. Верлен Поль. Із серця рветься плач / Поль Верлен ; пер. М. Лукаш // Зарубіжна література ХІХ століття : хрестоматія : навч. посіб. для 10 кл. загальноосвіт. школи / упоряд., автор вступ. ст. та дидакт. матеріалу О. В. Пронкевич. – К. : Педагогічна преса, 1998. – С. 271.
 2. Зорівчак Р. П. Лукаш Микола Олексійович / Р. П. Зорівчак, В. Р. Савчин // Енциклопедія Сучасної України. Т. 18. Лт – Малицький / НАН України, Ін-т енциклопед. дослідж. ; Наук. т-во ім. Шевченка ; [голов. редкол. : Дзюба І. М. (співголова), Жуковський А. І. (співголова), Железняк М. Г. (відп. секр.) та ін.]. – К. : Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, 2017. – С. 81–82.
 3. Коваль В. «Ласкаво прошу дозволити мені відбути замість нього ув’язнення…» / В. Коваль // Дніпро. – 1989. – № 3. – С. 197–204.
 4. Куцевол О. М. Світ Шекспіра : посібник для вчителя / О. М. Куцевол. – Харків : Ранок, 2003. – С. 276–277. – (Бібліотека вчителя зарубіжної літератури).
 5. Лукаш М. О. Від Боккаччо до Аполлінера : переклади / М. О. Лукаш ; ред., упоряд., авт. передм. Н. Н. Москаленко. – К. : Дніпро, 1990. – 510 с. – (Майстри поетичного перекладу).
 6. Lukash Mykola // Encyclopedia of Ukraine / edited by Danylo Husar Struk. – Toronto ; Bufalo ; London : University of Toronto Press Incorporated, 1993. – V. 3 (L – Pf). – P. 205.
 7. Микола Лукаш – продовжувач традиції «барокових» перекладів П. Куліша // Історія української літератури : ХХ – поч. ХХІ ст. : навч. посіб. : у 3-х т. / за ред. В. І. Кузьменка. – К. : Академвидав, 2014. – Т. 2. – С. 492–495.
 8. Моренець В. Лукаш здалека і зблизька // Оксиморон : літературознавчі ст., дослідження, есеї / В. Моренець. – К. : Аграр Медіа Груп, 2010. – С. 453–459.
 9. Савчин В. Лукашіана Григорія Кочура / В. Савчин // Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні / відп. ред. М. Антонович. – К. : Дух і літера, 2009. – С. 279–291.
 10. Сервантес Сааведра Мігель. Дон Кіхот Ламанчський / Мігель де Сервантес Сааведра ; пер. з рос. В. Козаченка та Є. Кротевича, вірші в пер. з іспанської М. Лукаша.– К. : Молодь, 1955. – 562 с.
 11. Ткаченко В. Велет українського красного письменства / В. Ткаченко // Українська літературна газета. – 2010. – 16 квітня (№ 8). – С. 16 ; 30 квітня (№9). – С. 16 ; 14 травня (№ 10). – С. 16 ; 28 травня (№ 11). – С. 16 ; 11 червня (№ 12). – С. 16.
 12. Ткаченко В. Плекати переклад / В. Ткаченко // Літературна Україна. – 2013. – 21 лютого (№ 8). – С. 5.
 13. Фразеологія перекладів Миколи Лукаша : словник-довідник / уклад. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. – К. : Довіра, 2003. – 735 с.
 14. Череватенко Л. З Лукашевої скарбниці / Л. Череватенко // Дніпро. – 2001. – № 11–12. – С. 115–118.