Всесвітній День боротьби зі СНІДом

01.12.2016


111Список літератури:

1. Бастун Н. Сексуальне виховання підлітків та молоді зі зниженим інтелектом / Н. Бастун, С. Лукомська. – К. : Держсоцслужба, 2007. – 80 с.

2. Бойко А.Ф. Не ждите первого звонка! / А.Ф. Бойко. – М. : Физкультура и спорт, 1990. – 208 с.

3. ВІЛ/СНІД та формування здорового способу життя : навчальний посібник. – К., 2008. – 175 с.

4. Гирин В.Н. Что мы знаем о СПИДе / В.Н. Гирин, В.Г. Порохницкий. – 2-е изд. – К. : Здоровье, 1989. – 48 с.

5. Данилин Г.Д. Поединок со СПИДом. Болезнь победит человека или человек победит болезнь? / Г.Д. Данилин. – М. : Проф-издат, 1991. – 96 с.

6. Захарова Н.М. Популяризація здорового способу життя серед учнівської молоді : навч. посіб., 2-е вид., перероб. і доповн. Н,М. Захарова, О.І. Губенко. – Донецьк : ЛАНДОН- XXI, 2011. – 214 с.

7. Інфекційні хвороби, що набули соціального значення: додаток до підруч. з основ мед. знань для студ. усіх спеціальностей вищих пед. навч. закл. / С.В. Страшко. І.П. Кривич, Л.М. Левицька та ін. – К. : Освіта України, 2006. – 56 с.

8. «Інформація. Погляди. Світогляд» : інформаційний журнал для педагогів. – 2006. – № 2. – 25 с.

9. Люди и ВИЧ: книга для неравнодушных / ред. Елена Пурик . – 1-е изд. – Киев : ТОВ «Фарм-арт», 2001. – 361 с.

10. Люди и ВИЧ: книга для неравнодушных / ред. Елена Пурик. – 2 –е изд. – Киев : Изд. «Анна-Т», 2004. – 505 с.

11. Молодь за здоровий спосіб життя. – Запоріжжя : Запорізька обласна державна адміністрація управління у справах сім’ї, молоді і спорту, 2010. – 120 с.

12. Мороз О. Группа риска. / О.Мороз. – М. : Просвещение, 1990. – 96 с.

13. Организации, работающие в области ВИЧ / СПИД в Украине : справочник. – 2002. – № 1 (2). – 491 с.

14. Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка : навчальний посібник / С.С. Пальчевський. – К. : Кондор, 2005. – 560 с.

15. Покровский В. СПИД : можно ли остановить эпидемию? / В. Покровский, Ральф-Торстен Поль. – М. : Совет эконом. взаимопомощи, 1989. – 34 с.

16. Покровский В.И. СПИД. Синдром приобретённого иммунодефицита / В.И. Покровский, В.В. Покровский. – М. : Медицина, 1978. – 48 с.

17. Профілактика негативних явищ серед учнівської та студентської молоді (наркоманія, алкоголізм, СНІД): навч.–метод. посіб. / В.Є. Сорочинська, О.А. Удалова, В.С. Штифурак, О.Ю. Удалова. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 168 с.

18. Рытик П.Г. СПИД: синдром приобретённого иммунного дефицита / П.Г. Рытик, А.Г. Коломиец, Н.Д. Коломиец. – Мн. : Беларусь, 1988. – 127 с.

19. Смирнов В.В. Коріння СНІДу. / В.В. Смирнов, Л.О. Тарасишин. – К. : Т.–во «Знання» УРСР, 1988. – 50 с.

20. «СНІД в Україні» : аналітичний огляд. – 2002. – № 1 (2). – 27 с.

21. «СНІД в Україні» : аналітичний огляд. – 2003. – № 1 (3). – 31 с.

22. Соціально – просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/Сніду / за ред. С.В. Страшко. – 2-е вид.. переробл. і допов.. – К. : Освіта України, 2006. – 260 с.

23. СПИД – синдром приобретённого иммунодефицита /под ред. В.П. Широбокова. – К. : Здоровья, 1988. – 232 с.

24. Толопило А. Социально-правовая поддержка наркозависимых и ВИЧ-позитивных лиц : справочно-методическое пособие / Андрей Толопило. – Одесса : Всеукраинская Ассоциация Снижения Вреда, 2003. – 264 с.

25. Формування здорового способу життя в учнівської і студентської молоді : методичні рекомендації / за наук. ред. І.І. Цушка. – К. : Ніка-Центр, 2011. – 168 с.