У пошуках «великого стилю»: образотворче мистецтво України

07.10.2021


Скарби України

 • Білецький П. О. Українське мистецтво другої половини ХVІІ–ХVІІІ століть / П. О. Білецький. – Київ : Мистецтво, 1981. – 158 с. : іл. – (Нариси з історії українського мистецтва).
 • Васіна З. Український літопис вбрання : науково-художні реконструкції : книга-альбом. Т. 2. ХІІІ – початок ХХ ст. / Зінаїда Васіна. – Київ : Мистецтво, 2006. – 448 с. : іл.  – Текстівка, резюме англ., рос.
 • Кара-Васильєва Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «великого стилю» / Тетяна Кара-Васильєва, Зоя Чегусова. – Київ : Либідь, 2005. – 280 с. : іл.
 • Кара-Васильєва Т. Історія української вишиванки : книга-альбом / Тетяна Кара-Васильєва. – Київ : Мистецтво, 2006. – 464 с. : іл. – Текстівки англ., резюме англ., рос. та фр. мовами.
 • Крвавич Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. : у 3 ч. / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – Львів : Світ, 2005. – 3 ч.
 • Лильо-Откович З. Український пейзажний живопис ХІХ – початку ХХ сторіччя / Зоряна Лильо-Откович. – Київ : Балтія-Друк, 2007. – 120 с.
 • Лобановський Б. Б. Українське мистецтво другої половини ХІХ – початку ХХ століть / Б. Б. Лобановський, П. І Говдя. – Київ : Мистецтво, 1989. – 206 с. : іл. – (Нариси з історії українського мистецтва).
 • Ложкіна А. Перманентна революція. Мистецтво України ХХ – початку ХХІ століття / Аліса Ложкіна. – Київ : Art Huss, 2019. – 544 с.
 • Марголіна І. Київська обитель Святого Кирила / Ірина Марголіна, Василій Ульяновський. – Київ : Либідь, 2005. – 350 с. : іл.
 • Національний художній музей України : альбом / наук. керівник, упоряд. О. Лагутенко ; ред. О. Климчук. – Київ : Артанія Нова, 2003. – 415 с. : іл. – Текст укр., англ.
 • Степовик Д. Скарби України / Дмитро Степовик ; худож. оформл. Дмитра Заруби. – Київ : Веселка, 1991. – 192 с. : іл.
 • Степовик Д. Сучасна українська ікона : з іконотворчості Христини Дохват / Дмитро Степовик. – Київ : Мистецтво, 2005. – 304 с. : іл. – Текстівки, резюме англ.
 • Українське народне весілля : альбом / авт.-упоряд. Ю. Белічко, А. В’юник. – Київ : Мистецтво, 1969. – 110 с. : іл.
 • Український живопис ХІХ – початку ХХ століть : з колекції НХМУ : альбом / ред. О. Климчук ; авт. ст., упоряд. О. Жбанкова. – Хмельницький : Галерея ; Київ : Артанія Нова, 2005. – 272 с. – Укр., англ. мов.
 • Український живопис ХХ – початку ХХІ століть : з колекції НХМУ : альбом / авт. ст. О. Федорук, І. Возіянова ; упоряд. Ю. Літвинець. – Хмельницький : Галерея ; Київ : Артанія Нова, 2005. – 304 с. – Укр., англ. мов.
 • Український іконопис ХІІ–ХІХ століть : з колекції НХМУ : альбом / упоряд. Ю. Літвинець ; авт. ст. Л. Членова ; передм. А. Мельник. – Хмельницький : Галерея ; Київ : Артанія Нова, 2005. – 256 с. – Укр., англ. мов.
 • Український портрет ХVІ–ХVІІІ століть : каталог-альбом / авт.-уклад. Г. Бєлікова, Л. Членова. – Хмельницький : Галерея ; Київ : Артанія Нова, 2005. – 351 с. – (Національний художній музей України).
 • Шедеври українського живопису : альбом / авт.-упоряд. Д. Горбачов. – Київ : Мистецтво, 2008. – 608 с. : іл. – Текстівки, резюме англ., фр., рос. мовами.

 Славетні постаті

Бродський Ісаак Ізраїльович

 • Афанасьєв В. А. Бродський Ісаак Ізраїльович / В. А. Афанасьєв // Енциклопедія Сучасної України / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський та ін. ; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ : Поліграфкнига, 2004. — Т. 3 : Біо – Бя. — С. 478.
 • Бердянский художественный музей им. И. И. Бродского. 1930–2010 : альбом / авт.-сост. М. М. Бучакчийская. – Днепропетровск : ИМА-Пресс, 2010. – 63 с.
 • Бердянський художній музей ; Шедеври художнього музею // 190 фактів про Бердянськ : краєзнавчий альманах. – Бердянськ : Інформ. група «ПРО 100» ; Харків : Тім Пабліш Груп, 2017. – С. 144–145.
 • Бродский И. А. Исаак Израилевич Бродский / И. А. Бродский. – Москва : Изобразит. искусство, 1973. – 415 с.
 • Войцеховская О. М. Бродская Лидия Исааковна ; Бродский Исаак Израилевич / О. М. Войцеховская // Энциклопедия Бердянска : историко-краеведческий, общественно-политический справочник : в 2 т. / авт. идеи, рук. группы В. И. Михайличенко. – Мелитополь : Изд. дом Мелитопольской город. типографии, 2013. – Т. 1. – С. 218–219.
 • Стариков А. В. Бердянский художественный музей им. И. И. Бродского / А. В. Стариков // Энциклопедия Бердянска : историко-краеведческий, общественно-политический справочник : в 2 т. / авт. идеи, рук. группы В. И. Михайличенко. – Мелитополь : Изд. дом Мелитопольской город. типографии, 2013. – Т. 1. – С. 159–160.

Тарас Григорович Шевченко

 • Антонович Д. В. Шевченко – маляр / Д. В. Антонович ; вступ. сл. С. А. Гальченка ; післям. Т. І. Андрущенко. – Київ : Україна, 2004. – 272 с. : 32 арк. іл.
 • Владич Л. «Живописна Україна» Тараса Шевченка / Л. Владич. – Київ : Мистецтво, 1963. – 127 с. : іл.
 • Державний музей Т. Г. Шевченка : альбом / авт.-упоряд. : Л. І. Внучкова, Г. П. Паламарчук, О. І. Паляничко. – Київ : Мистецтво, 1989. – 168 с. : іл. – Резюме рос. та англ. мовами.
 • Касіян В. І. Мистецтво Тараса Шевченка / В. І. Касіян. – Київ : Знання, 1963. – 78 с. : іл.
 • Касіян В. І. Пророк / Василь Касіян. Есе / Ярема Гоян. – Київ : Веселка, 2006. – 430 с. : іл. – (Б-ка Шевченківського комітету).
 • Тарас Шевченко. Живопис. Графіка : альбом / авт.-упоряд. Д. В. Степовик. – Київ : Мистецтво, 1986. – 175с. : іл. – Текст укр., рос., англ., фр. мовами.
 • Тарас Шевченко. Мистецька спадщина : у 4 т. / відп. ред. В. І. Касіян. – Київ : АН УРСР, 1963. – Т. 1 : 1847–1850. – 193 с. : іл. ; Т. 3 : 1851–1857. – 176 с. : іл.
 • Шерех Ю. Микола Ге і Тарас Шевченко : Мистець у відмінному контексті ; Париж і Київ : навздогін статті про Миколу Ге // Третя сторожа : Література. Мистецтво. Ідеології / Юрій Шерех. – Київ : Дніпро, 1993. – С. 141–191.

***                                ***                      ***            

 • Бурачек М. Олександр Мурашко : есе ; Зі щоденників : 1898–1906 ; Листи до дружини (1933–1936) / Микола Бурачек // Абліцов В. Ностальгія / Віталій Абліцов. – Львів : Світ, 2003. – С. 102–183.
 • Володимир Винниченко – художник : альбом / упоряд. та комент. С. Гарченка, Т. Маслянчук. – Київ : Мистецтво, 2007. – 224 с. : іл. – Переднє сл. і текст парал. англ. ; резюме, перелік іл. рос. та фр. мовами.
 • Володимир Власов : альбом / вступ. ст. та упоряд. А. Н. Шистер. – Київ : Мистецтво, 1981. – 80 с. : іл.
 • Гончаренко Иван Матвеевич ; Гончаренко Петр Матвеевич // Энциклопедия Бердянска : историко-краеведческий, общественно-политический справочник : в 2 т. / авт. идеи, рук. группы В. И. Михайличенко. – Мелитополь : Изд. дом Мелитопольской город. типографии, 2013. – Т. 1. – С. 364.
 • Горбачов Д. О. Малевич Казимир Северинович / Д. О. Горбачов // Енциклопедія Сучасної України / редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський та ін. ; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ, 2017. — Т. 18 : Лт – Мал. — С. 673–674.
 • Горинь Б. Олександр Архипенко / Богдан  Горинь. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2007. – 63 с. : іл. – (Стозір`я. Б-ка української родини: Скульптори. Живописці. Графіки). – Резюме англ.
 • Дмитриева Н. А. Михаил Врубель. Жизнь и творчество / Н. А. Дмитриева. – Москва : Дет. лит., 1988. – 143 с. : фотоил.
 • Катерина Білокур : альбом / упоряд. В. Нагай ; вступ. сл. О. Гончара. – Київ : Мистецтво, 1975. – 70 с. : іл.
 • Катерина Василівна Білокур : альбом / упоряд. В. Нагай. – Київ : Держвидав образотворчого мистецтва і музичної літератури України, 1959. – 15 с., ХХVІІІ.
 • Кашуба-Вольвач О. Олександр Богомазов. Автопортрет / Олена  Кашуба-Вольвач. – Київ : Родовід, 2012. – 107 с. – (Мала серія українського модернізму).
 • Кримськотатарські художники: кінець ХІХ – початок ХХІ ст. Живопис, графіка, скульптура / авт.-уклад. І. Заятов. – Сімферополь : КРП «Кримнавчпеддержвидав», 2008. – 208 с. : іл. – Текст кримськотатарською, укр., рос. та англ. мовами.
 • Волошин М. Коктебельские берега : стихи, рисунки, акварели, статьи / Максимилиан Волошин ; авт.-сост., вступ. ст., коммент. З. Д. Давыдова. – Симферополь : Таврия, 1990. – 248 с. : 16 л. ил. – (Дом Поэта).
 • Микола Бідняк. Живопис. Графіка / авт.-упоряд. М. Бідняк, Т. Майчик, О. Майчик ; авт. тексту В. Овсейчук. – Київ : Мистецтво, 2008. – 608 с. : іл. – (Б-ка Шевченківського комітету). – Текст укр., англ., нім.
 • Микола Бурачек // Абліцов В. Ностальгія / Віталій Абліцов. – Львів : Світ, 2003. – С. 3–101.
 • Микола Стороженко : альбом / авт. проєкту В.Войтович. – Київ : Дніпро, 2008. – 183 с. – Текст укр., англ.
 • Нановський Я. Й. Корнило Миколайович Устиянович / Я. Й. Нановський. – Київ : Мистецтво, 1963. – 45 с. : іл.
 • Николай Николаевич Ге. Письма. Статьи. Критика. Воспоминания современников / вступ. ст., сост. и прим. Н. Ю. Зограф. – Москва : Искусство, 1978. – 399 с. : 25 л. ил. – (Мир художника).
 • Олександр Максименко : альбом / авт.-упоряд. Я. П. Затинацький. – Київ : Мистецтво, 1982. – 80 с. : іл.
 • Орел Л. Незабутня Марія Приймаченко / Лідія Орел. Мистецький протуберанець : унікальність бачення світу і творчості / Іван Кобальчинський // Пам’ятки України : наук. альманах. – 2020. – № 6. – 64 с. : іл. – Першодрук невідомих 95 творів Марії Приймаченко.
 • Репин И. Письма (1867–1892) / авт. вст. ст. И. А. Бродский. – Москва : Искусство, 1969. – 455с.
 • Роспись Владимирского собора в Киеве // Моргунов Н. С. Виктор Михайлович Васнецов. Жизнь и творчество / Н. С. Моргунов, Н. Д. Моргунова-Рудницкая. – Москва : Искусство, 1962. – С. 263–313.
 • Степовик Д. В. Пробуджені царівни Якова Гніздовського / Дмитро Степовик. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2007. – 63 с. : іл. – (Стозір`я. Б-ка української родини: Скульптори. Живописці. Графіки).
 • Степовик Д. В. Яків Гніздовський : життя і творчість / Дмитро Степовик. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. – 223 с.
 • Суздалев П. К. Врубель. Личность. Мировоззрение. Метод / П. К. Суздалев. – Москва : Изобразит. искусство, 1984. – 480 с.
 • Федоров-Давыдов А. А. Илья Ефимович Репин / А. А. Федоров-Давыдов. – Москва : Искусство, 1961. – 139 с. : іл.
 • Членова Л. Г. Микола Дмитрович Кузнецов / Лариса Членова. – Київ : Держвидав образотворчого мистецтва і музичної літератури України, 1962. – 75с. : іл.
 • Членова Л. Г. Олександр Мурашко : сторінки життя і творчості / Лариса Членова ; передм. Л. Міляєва. – Хмельницький : Галерея ; Київ : Артанія Нова, 2005. – 256 с. : іл.