Туристичні маршрути Запорізької області

14.07.2020


Список літератури:

 1. Asov sea – а pearl  of Zaporozka  region = Азовское море – жемчужина Запорожской области = Азовське море – перлина  Запорізької  області / тех. ред. Г. О. Люта. — Бердянськ, 2010. — 20 с.
 2. Бердянская коса. Природа. Хозяйственное освоение. Охрана : методические рекомендации для студентов, пионервожатых, экскурсоводов. — Бердянск : БГПИ, 1988. — 14 с.
 3. Бердянську – 190 : до 190-річчя заснування міста Бердянська / авт. кол. : Л.  Ноздріна, Я. Воробйова, С. Дуленко та ін. — Мелітополь : Видав. буд. Мелітопол. міськ. друкарні, 2017. — 231 с.
 4. Бідняк Г. П. Перлина Приазов’я : вірші та пісні / Г. П. Бідняк. — Дніпропетровськ : Січ, 2007. – 119 с.
 5. Демьяненко Н. К. Город у синего моря / Н. К. Демьяненко. — Запорожье : Бердянск, 1997. — 70 с.
 6. Князьков Ю. П. Вулиці міста Запоріжжя : короткий довідник / Ю. П. Князьков. — Запоріжжя : Тандем, 2015. — 248 с.
 7. Кривошей М. Ф. Азовские косы : путеводитель / М. Ф. Кривошей, А. В. Иванченко. — Днепропетровск : Промінь, 1982. — 93 с.
 8. Кривошей М. Ф. Северное Приазовье : путеводитель-справочник / М. Ф. Кривошей, А. Я. Огульчанский, А. В. Иванченко. — Днепропетровск : Промінь, 1976. — 61 с.
 9. Культурна спадщина Бердянськ. Туристичні об’єкти / авт. ідеї та керівник проекту Л. Ноздріна. — Мелітополь : Видав. буд. Мелітопол. міськ. друкарні, 2018. — 114 с.
 10. Культурна спадщина Запорізького краю : збірка наукових статей та документів з охорони культурної спадщини : вип. 1 / гол. ред. Л. А. Сізінцова. — Запоріжжя : Дике Поле, 2009. — 348 с.
 11. Кушніренко І. К. Гуляй-Поле : сторінки історії міста Запорізької області / І. К. Кушніренко, В. Жилінський. — Запоріжжя : Дніпровський металург, 2007. — 410 с.
 12. Кушніренко І. К. Історія Гуляйпільского краю / І. К. Кушніренко, О. І. Горпинич. — Запоріжжя : Дніпровський металург, 2018. — 268 с.
 13. Латанский С. В. Самоцветы Запорожья / С. В. Латанский. — Дніпропетровськ : Промінь, 1981. – 78 с.
 14. Михайличенко В. И. Барви Приазов’я : фотоальбом / В. І. Михайличенко. — К. : Мистецтво, 1984. — 143 с.
 15. Михайлов Б. Петрогліфи Кам’яної Могили : Семантика. Хронологія. Інтерпретації : монографія / Б. Михайлов. — К. : МАУП, 2005. — 296 с.
 16. Науково-методичні засади управління розвитком економіки курортно-рекреаційних підприємств, ринків, територій : монографія / за ред. М. В. Гудзь. — Бердянськ : БДПУ, 2014. — 398 с.
 17. Папанова В. А. Нариси з історії та археології Бердянського краю : навчальний посібник / В. А. Папанова, А. А. Голик, К. О. Калініченко. — Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. — 192 с.
 18. Північне Приазов’я : за матеріалами міжнар. науково-практ. конференції / за ред. В. В. Крижка, В. А. Папанової та ін. — Донецьк : Норд-Прес ; Бердянськ : БДПУ, 2008. — 356 с.
 19. Пологівщина –  туристична перлина  Запорізького  краю. — Пологи, 2018. — 19 с.
 20. Пономаренко В. И. Город-курорт Бердянск. Курорт у солнечных лиманов : историко-краеведческий справочник-путеводитель / В. И. Пономаренко, В. И. Михайличенко, В. П. Ищук. — Запоріжжя : Південна зоря, 1997. — 32 с.
 21. Портянко В. Ф. Степь как она есть: растительность Днепропетровской и Запорожской областей / В. Ф. Портянко. — Запоріжжя : Дике Поле, 2011. — 112 с.
 22. Природа острова Хортиця : колективна монографія : вип. 2 / С. Г. Охріменко, О. Р. Шелегеда, С. В. Козодавов та ін. — Запоріжжя : Дніпровський металург, 2016. — 200 с.
 23. Руденко Н. Г. Азовский круиз : путеводитель / Н. Г. Руденко. — Донецк : Донбасс, 1977. — 74 с.
 24. Семко О. Ф. Туристские маршруты Запорожья : путеводитель / О. Ф. Семко, А. С. Ходин. — Днепропетровск : Промінь, 1971. — 67 с.
 25. Славутич Я. Місцями Запорозькими : нариси та спогади /
  Я. Славутич. — 5-е вид. — Запоріжжя : Хортиця, 2002. — 89 с.
 26. Супруненко В. Запорожский край : популярная энциклопедия природных и исторических достопримечательностей, традиций и названий / В. Супруненко. — Запоріжжя : Просвіта, 2007. — 231 с.
 27. Сушко К. Бентежна Хортиця : роман-застереження / К. Сушко. — Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2008. — 632 с.
 28. Сушко К. И. Наедине с Хортицей : краеведческие очерки / К. Сушко. — Днепропетровск : Промінь, 1986. — 102 с.
 29. Сушко К. И. Заповедное Запорожье : путеводитель / К. И. Сушко, Г. Е. Литневский. — Днепропетровск : Промінь, 1981. — 134 с.
 30. Шаталинский М. С. Приморск : краеведческий очерк / М. С. Шаталинский, В. А. Гогунский. — Дніпропетровськ : Промінь, 1985. — 40 с.
 31. Шевчук С. П. Другий фестиваль поріднених сіл / С. П. Шевчук, К. В. Причиненко, В. В. Прохорович. — Куйбишеве, 2007. — 44 с.
 32. Шевчук С. Край кам’яних могил. Наш край з найдавніших часів до початку ХХ століття / С. Шевчук. — К. : АВГуСТ, 1999. — 108 с.