«Це митець з Божої ласки»

11.05.2016

/до  Дня народження Василя Стефаника (1871-1936)/


StefanukТвори Василя Стефаника:

1. Стефаник В. Избранные произведения / В. Стефаник. – Москва : Госиздат худ. лит-ры, 1950. – 214 с.

2. Стефаник В. Катруся: вибрані твори / В. Стефаник. – К.: Веселка, 1971. – 99 с.

3. Стефаник В. Кленові листки / В. Стефаник. – К.: Держвидав художньої літератури,1949. – 54 с.

4. Стефаник В. Кленові листки / В. Стефаник. – К.: Дніпро, 1987. – 234 с.

5. Стефаник В. Моє слово: новели і оповідання / В. Стефаник. – К.: Веселка, 1991. – 182 с.

6. Стефаник В. Новели / В. Стефаник. – Ужгород : Карпати, 1984. – 150 с.

7. Стефаник В. Публіцистика: вибране з статей, промов та листів / В.Стефаник. – К.: Держвидав художньої літератури, 1953. – 110 с.

Стефаник В. Рассказы / В. Стефаник. – Симферополь : Крымиздат, 1955. – 237 с.

Про нього:

1. «Буду світ свій різьбити, як камінь…» (питання майстерності оповіді в новелах В. Стефаника) / С.Й. Микуш // Українське літературознавство : випуск 51 / С.Й. Микуш. – Львів : Вища школа, 1988. – С 26 – 32.

2. Василь Стефаник / М.С. Грицай // Українська література. / М.С. Грицай, В.Я. Неділько, І.О. Ладоня.– К.: Вища школа, 1985. – С. 134 – 139.

3. Василь Стефаник // Історія української літератури: у 2-х томах: дожовтнева література / голова ред. колегії О.І.Білецький. – К.: Видавництво АН УРСР, 1955. – С. 676 – 683.

4. Василь Стефаник // Українська мала проза ХХ століття: антологія / упоряд. В. Агеєва. – К.: Факт, 2007. – С. 319 – 358.

5. Василь Стефаник // Українські дожовтневі письменники: збірник  літературно-критичних матеріалів / упоряд. В.Ф. Шевченко, Л.Я. Дергаль. – К.: Радянська школа, 1985. – С.253-261.

6. Василь Стефаник // Хрестоматія з української літератури / за ред. П.П.Кононенка. – К.: ТОВ «ЛДЛ», 2000. – С. 818 – 845.

7. Василь Стефаник // Хрестоматія критичних матеріалів. Том 3. / упоряд. С.М. Шаховський. – Київ-Львів : Радянська школа, 1949. – С.114 -147.

8. Василь Стефаник. / М. Євшан // Критика; Літературознавство; Естетика./ М. Євшан. – К.: Основа, 1998. – С. 213-216.

9. Василь Стефаник. // Духовні криниці. Українська література (перша третина ХХ ст.): хрестоматія: частина ІІ / упорядники: Г. Семенюк, П. Хропко. – К.: Освіта, 2000. – С. 212-239.

10. Василь Стефаник. // Живиця. Хрестоматія української літератури ХХ ст.: у 2-х кн.: кн.1 / за ред. М.М. Конончука. – К.: «Твім інтер», 1998. – С. 107-117.

11. Василь Стефаник. // Історія української  літератури: у 2-х томах: дожовтнева література / ред. Дзеверін. – К.: Наукова думка, 1987. – Т.1. – С. 533-544.

12. Василь Стефаник. // Історія української літератури: кін. ХІХ – поч. ХХ ст.: підручник / за ред. Н.Й. Жук, В.М. Лесина. – К: Вища школа, 1989. – С. 305-339.

13. Василь Стефаник. // Історія української літератури: кін. ХІХ – поч. ХХст.: у 2-х кн.: кн.1: підручник / за ред. проф. О.Д. Гнідан. – К.: Либідь, 2005. – С. 411- 475.

14. Гнідан О.Д. Василь Стефаник. Життя і творчість / О.Д. Гнідан. – К.: Радянська школа, 1991. – 221 с.

15. Жанрові модифікації новел Василя Стефаника / С.Й. Микуш // Українське літературознавство: випуск 55 / С.Й. Микуш. – Львів : Світ, 1990. – С. 25 – 30.

16. Із студій про новелу / В.Фащенко // У глибинах людського буття / В.Фащенко. – Одеса : Маяк, 2005. – С. 158 – 508.

17. Лесин В.М. Василь Стефаник – майстер новели. / В.М. Лесин. – К.: Дніпро, 1970. – 330 с.

18. Лесин В.М. Василь Стефаник: нарис життя і творчості / В.М. Лесин. – К.: Дніпро, 1981р. – 150 с.

19. Наративний світ новели «Злодій» В. Стефаника крізь призму експресіоністської поетики. / М. Тачук // Наративні моделі українського письменства / М. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ, Медобори, 2007. – С. 272-292.

20. Неборак В. Інтерпретація новел В.Стефаника./ В.Неборак // Педагогічна думка. – 2016. – №2. – С. 818-84 Стефаник В. Твори / В. Стефаник. – К.: Дніпро, 1964. – 550 с.

21. Психологія експресіонізму в творчості В. Стефаника і сатира  Л.Мартовича / Г.П. Калантаєвська // Українська література (кін. ХІХ – перша половина ХХ ст.) / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – С. 29-38.

22. Ремінісценції фольклорних жанрів у новелах В. Стефаника / С.Й.Микуш // Українське літературознавство: випуск 53 / С.Й. Микуш. – Львів : Вид-во при Львівському держ. унів-ті, 1989. – С. 68 – 74.