«Тарас Шевченко в наукових дослідженнях»

25 переглядів

04.03.2019


Список використаної літератури:

 1. Антонович Д. В. Шевченко – маляр / Д. В. Антонович. – К.: Україна, 2004. – 272 с.
 2. Білодід І. К. Т. Г. Шевченко в історії української літературної мови / І. К. Білодід. – К. : Наукова думка, 1964. – 134 с.
 3. Ващенко В. С. Мова Тараса Шевченка / В. С. Ващенко. – Харків : Вид-во держ. ун-ту ім. О. М. Горького, 1963. – 251 с.
 4. Вічний як народ : сторінки до біографії Т. Г. Шевченка / авт.-упоряд. О. І. Руденко, Н. Б. Петренко. – К. : Либідь, 1998. – 270 с.
 5. Вогненне слово Кобзаря : літературно-критичні статті про Т. Г. Шевченка / упоряд. Ф. С. Кислий. – К. : Радянська школа, 1984. – 246 с.
 6. Гаско М. У колі Шевченкових та Гоголевих друзів : етюди пошуків і знахідок / М. Гаско. – К. : Радянський письменник, 1980. – 256 с.
 7. Деко О. Шевченківський календар / О. Деко ; вст. сл. Д. Павличка. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2014. – 328 с.
 8. Дзюба І. Тарас Шевченко / І. Дзюба. – К. : Альтернативи, 2005. – 704 с.
 9. Дмитерко Я. Д. Общественно-политические и философские взгляды Т. Г. Шевченко / Я. Д. Дмитерко. – М. : Изд-во Академии наук СССР, 1954. – 169 с.
 10. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. – К. : Обереги, 2004. – 480 с. – (Бібліотека українського раритету).
 11. Збірник праць двадцятої наукової Шевченківської конференції / відп. ред. Є. Кирилюк. – К. : Наукова думка, 1973. – 226 с.
 12. Іщук-Пазуняк Н. Етика в житті Т. Шевченка / Н. Іщук-Пазуняк // Вибрані студії з історії лінгвістики, літературознавства і філософії / Н. Іщук-Пазуняк. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2010. – С. 160–170.
 13. Касіян В. Пророк / В. Касіян. – К. : Веселка, 2006. – 270 с.
 14. Коляда І. Як Тарас Шевченко не став лібретистом : маловідомі сторінки біографії Кобзаря / І. Коляда, Ю. Коляда, В. Гудима // Історія в рідній школі. – 2018. – № 4. – С. 31–35.
 15. Комаринець Т. Шевченко і народна творчість / Т. Комаринець. – К. : Держвидав худож. літ., 1961. – 289 с.
 16. Костенко А. За морями, за горами : художньо-документальна оповідь / А. Костенко. – К. : Радянський письменник, 1984. – 455 с. – Зміст : Тарас Шевченко на Аральському морі ; Тарас Шевченко за Каспієм.
 17. Лепкий Б. Про життя і твори Тараса Шевченка / Б. Лепкий. – К. : Україна, 1994. – 172 с.
 18. Марахов Г. І. Т. Г. Шевченко в колі сучасників : словник персоналій / Г. І. Малахов. – К. : Дніпро, 1976. – 148 с.
 19. Меншиков І. І. Поетичне слово Кобзаря : словник лексичних компонентів атрибутивних конструкцій / І. І. Меншиков, Н. В. Підмогильна. – К. : ДП «Дирекція ФВД», 2008. – 211 с.
 20. Ніжинський М. П. Школа на батьківщині Тараса Шевченка / М. П. Ніжинський. – К. : Радянська школа, 1962. – 86 с.
 21. Пономаренко О. Опанас Сластіон як ілюстратор поеми «Катерина» (1838 р.) Т. Шевченка : до 180-річчя від дня визволення з кріпацтва (22 квітня(4 травня) 1838 р.) / О. Пономаренко // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 6. – С. 14–20.
 22. Пономаренко О. Поема Т. Шевченка «Катерина» (1838 р.) та її літературне джерело – драматична поема «Русалка» (1832 р.) О. Пушкіна. Риси типологічної схожості й відмінності / О. Пономаренко // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 10. – С. 12–16.
 23. Правдюк О. Т. Г. Шевченко і музичний фольклор України / О. Правдюк. – К. : Наукова думка, 1966. – 236 с.
 24. Рудько М. П. Тарас Шевченко і Київський університет / М. П. Рудько. – К. : Вид-во Київського університету, 1959. – 85 с.
 25. Сверстюк Є. Тарас Шевченко / Є. Сверстюк // На святі надій : вибране / Є. Сверстюк. – К. : Наша віра, 1999. – С. 283–368.
 26. Світи Тараса Шевченка : збірник статей до 175-річчя з дня народження поета / ред. Лариса М. Л. Онишкевич (Залеська) та ін.; Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Сідней; Торонто; Львів, 1991. – 488 с.
 27. Світи Тараса Шевченка : збірник статей до 185-річчя з дня народження поета / ред. Лариса М. Л. Онишкевич (Залеська) та ін. ; Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка. – Нью-Йорк ; Львів : Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка, 2001. – 416 с.
 28. Сергієнко Г. Я. Шевченко і Київ : історико-біографічний нарис / Г. Я. Сергієнко. – К. : Дніпро, 1987. – 324 с.
 29. Сметюх О. Тарас Шевченко і Біблія. «Ісаія. Глава 35». Цикл «Давидові псалми». Українська література, 9 клас / О. Сметюх // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 3. – С. 52–58.
 30. Степовик Д. Наслідуючи Христа : Віруючий у Бога Тарас Шевченко / Д. Степовик. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2013. – 480 с.
 31. Франко І. Шевченкознавчі студії / І. Франко ; упоряд. М. Гнатюк. – Львів : Світ, 2005. – 472 с.
 32. Фурніка В. Кобзар за Гімалаями : творчість Т. Г. Шевченка в Індії та Шрі-Ланці / В. Фурніка. – К. : Дніпро, 1989. – 309 с.
 33. Хінкулов Л. Тарас Шевченко і його сучасники : етюди до біографії / Л. Хінкулов. – К. : Держвидав худож. літ., 1962. – 302 с.
 34. Ходацька О. Тарас Шевченко – геній і людина: нове прочитання творів Кобзаря / О. Ходацька // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 4. – С. 48­51.
 35. Чабанівський М. Шляхами великої долі : дорожні нотатки / М. Чабанівський. – К. : Молодь, 1961. – 137 с.
 36. Шевченко і світ : літературно-критичні статті / упоряд. Д. С. Наливайко. – К. : Дніпро, 1989. – 316 с.
 37. Шпак В. Княжна, яка полюбила Кобзаря / В. Шпак // Урядовий кур’єр. – 2018. – № 140. – С. 4.
 38. Шпильова О. Т. Г. Шевченко і болгарська література / О. Шпильова. – К. : Держвидав худож. літ., 1963. – 184 с.
 39. Яременко В. Тарас Шевченко й литовсько-руська доба з історії України / В. Яременко // Український історичний журнал. – 2018. – №1. – С. 141–158.