Світ літературної казки

24.02.2017


Список літератури: 

1. Белоусова А. Евангелие VS Гарри Поттер : спецпроект / А. Белоусова, Я. Корнеева // Сегодня. – № 13. – С. 8 – 9.

2. Бояршинова С.І. Мандрівка в чарівний світ роману Джоан  Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь» : урок-подорож з використанням інтерактивних технологій : 5 клас / С.І. Бояршинова // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 3. – С. 40 – 42.

3. Губенко Г.Ю. Система уроків за твором Дж.К. Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь» : 5 клас / Г.Ю. Губенко // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – № 5. – С. 33 – 39.

4. Гузь О.О. Жанрова специфіка фольклорної та літературної казки. Різновиди народних казок, їх характерні ознаки / О.О. Гузь // Зарубіжна література. – 2013. – № 6. – С. 20 – 22.

5. Завадська В.В. За міфологічними законами : спроба аналізу художніх особливостей творів Дж.Р. Толкієна «Хоббіт, або Туди й назад» та «Володар кілець» / В.В. Завадська // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – № 5. – С.52 – 55.

6. Зарубежная детская литература : учебник для студентов библ. фак. ин–тов культуры / сост. И.С. Чернявская. – 2–е изд., перераб. и доп.– М. : Просвещение, 1982. – 559 с.

7. Заходер Б.В. Стихи и сказки / Б.В. Заходер. – М. : Детская литература, 1988. – 591 с.

8. Ісаєва О.О. Феномен сучасної дитячої літератури : інтелект-шоу «Еврика» за казкою Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь» / О.О. Ісаєва // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – № 5. – С. 51 – 52.

9. Колінько О.П. Дитяча література : навчальний посібник / О.П. Колінько. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 288 с.

10. Лелія : казки та оповідання для дітей / упоряд., авт. передм., комент., приміт. Л.В. Ушкалов . – Х. : Основа, 2005. – 200 с.

11. Лисенко М.В. Чарівний світ чаклунів і магів : до вивчення твору Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і таємна кімната» : 5 клас / М.В. Лисенко // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 9. – С. 32 – 35.

12. Литовка Л.І. Літературні казки : підсумковий урок-вікторина : 5 клас / Л.І. Литовка // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. – № 7. – С. 26 – 29.

13. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура / А.Ф. Лосев.– М. : Политиздат, 1991. – 525 с. – (Мыслители ХХ века).

14. Льюис К.С. Нарния : Племянник чародея; Лев, Колдунья и платяной шкаф; Конь и его мальчик / К.С. Льюис ; пер. с англ. Л. Ляховой. – Ижевск : РИО «Квест», 1992. – 416 с.

15. Льюис К.С. Племянник чародея / К.С. Льюис ; пер. Н. Трауберг. – М. : Советский композитор, 1992. – 80 с.

16. Льюис К.С. Покоритель зари, или Плавание на край света; Серебряный трон : сказки для детей среднего и старшого школьного возраста / К.С. Льюис ; пер. с англ. В.А. Евменова, А.А. Кальниченко. – Харьков : Прогресс, Лтд, 1992. – 285 с.

17. Льюис Клайв. Просто христианство / КлайвЛьюис ; пер. Е. и Т. Майданович. – Чикаго : SlavicGospelPress, 1990. – 224 с.

18. Малик Галина. Злочинці з паралельного світу : фантаст. повісті : для дітей серед. та ст. шк. віку / Галина Малик. – К. : Знання, 2015. – 206 с. – (Скарби : молодіжна серія).

19. Мелетинский Е.М. Герои волшебной сказки : происхождение образа / Е.М. Мелетинский. – М. : Издательство восточной литературы, 1958.– 264 с.

20. Мельник А.О. Мандрівка у твою мрію : сценарій позакласного заходу за романом Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь» / А.О. Мельник // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – № 12. – С. 56 – 59.

21. Назарець В.М. Чарівна подорож : матеріали до уроку за творчістю Дж.Р. Толкіна / В.М. Назарець, Р.П. Савчук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. – № 5. – С. 37 – 40.

22. Писатели нашего детства. 100 имен : биографический словарь в 3 частях. Ч.1 / гл. ред. С.И. Самсонов. – М. : Либерея, 1998. – 432 с.

23. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки / В.Я. Пропп. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1986. – 368 с.

24. Салюк Богдана. Perpetuum mobile дитячої літератури : типологія традиційних образів дитини–бешкетника : монографія / Богдана Салюк. – Донецьк : ЛАНДОН ХХI, 2013. – 216 с.

25. Сказки Англии. Книга первая / сост. Ю.П. Цельмин. – Одесса : Аспект, 1993. – 490 с.

26. Сказки русских писателей / сост., вступ. ст. и ком. В.П. Аникина. – М. : Правда, 1985. – 672 с.

27. Славова М.Т. Попелюшка літератури : теоретичні аспекти літератури для дітей / М.Т. Славова. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. – 81 с.

28. Срібна книга казок : українські літературні казки : для середнього та старшого шкільного віку / упоряд. та приміт. Ю. Винничука. – К. : Веселка, 1992. – 493 с. – (Золота б-ка учня).

29. Титова Є.Г. «Я не чарівник, я тільки вчусь» : урок додаткового читання за книгою Джоан Кетлін Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь» : 6 клас / Є.Г. Титова // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2003. – № 7. – С. 4 – 16.

30. Тихоненко С.О. «Творцы, творящие пустяки…» / С.О. Тихоненко // Зарубіжна література. – 2011. – № 5. – С 41 – 45.

31. Толкін Джон Роналд Руел. Гобіт, або Мандрівка за Імлисті гори : повість–казка : для мол. шк. віку / Джон Роналд Руел Толкін ; пер. з англ. О.М. Мокровольського. – К. : Веселка, 1985. – 303 с. – (Бібл. сер.).

32. Тютюнник Г. Степова казка : казки та оповідання / Г. Тютюнник. – К. : Веселка, 2008. – 96 с.

33. Фрэзер Джеймс Джордж. Золотая ветвь : исследование магии и религии / Джеймс Джордж Фрэзер. – 2–е изд. – М. : Политиздат, 1983.– 703 с. – (Б–ка атеист. лит.).

34. Янкович О.В. Читацька конференція з елементами квесту (за творами Люка Бессона «Артур і мініпути», Клайва Льюїса «Хроніки Нарнії», Крістофера Паоліні «Ерагон») / О.В. Янкович // Зарубіжна література. – 2011. – № 5. – С. 37 – 40.

35. Янсон Туве. Диво-капелюх : повість / Туве Янсон. – К. : Веселка, 1973. – 136 с.

36. Янссон Т. Приключения Муми-троллей : Мемуары папы Муми-тролля ; Шляпа волшебника ; Волшебная зима : повести-сказки / Т. Янссон. – М. : Дом, 1992. – 352 с.

                                            Казка виховує, лікує, розвиває                                                  

1. Веракса О. Про користь чарівної казки : психоаналітичний підхід / О. Веракса // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. – № 10.– С. 63 – 68.

2. Ганіч Н.І. Мандруємо з Гаррі Поттером / Н.І. Ганіч // Позакласний час. – 2010. – № 11. – С. 108 – 110.

3. Гонтарук Марія. У гостях у казки / Марія Гонтарук // Соціальний педагог. – 2016. – № 7. – С. 9 – 11.

4. Гридюшко Ірина. Казкотерапія в роботі практичного психолога / Ірина Гридюшко // Психолог. – 2013. – № 7. – С. 56 – 57.

5. Громова В. Синергия сказки и народной куклы / В. Громова // Психолог. – 2013. – № 17. – С. 50 – 53.

6. Казка у житті дітей дошкільного віку : тема номеру // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2012. – № 2.

7. Колісник Оксана. Казка вчить, як на світі жити / Оксана Колісник // Психолог. – 2013. – № 22. – С. 26 – 30.

8. Кучеренко Ж. Казка як складова освітнього процесу / Ж. Кучеренко // Вихователь –методист дошкільного закладу. – 2012. – № 10.

9. Макарова Е.Г. В начале было детство : записки педагога / Е.Г. Макарова. – М. : Педагогика, 1990. – 256 с.

10. Петренко Л. Артпедагогіка та казкотерапія / Л. Петренко // Відкритий урок. – 2007. – № 5. – С. 3 – 7.

11. Прокофьева С.Л. Румяные щеки / С.Л. Прокофьева, Г.В. Сапгир, В.Г. Гришин. – 2-е изд., измен., доп. – М. : Физкультура и спорт, 1998. – 192 с.

12. Сердюк Н.І. Арт-терапія як сучасний метод здоров’язбережувальних технологій / Н.І. Сердюк // Збірник наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки» (13 – 14 лютого 2016 року). – Бердянськ : Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів, 2016. – С. 82 – 84.

13. Стрелкова Л.П. Уроки сказки / Л.П. Стрелкова. – М. : Педагогика, 1989. – 128 с.

14. Татарин Надія. Казкотерапія – шлях до пізнання себе / Надія Татарин // Психолог. – 2013. – № 22. – 31 – 32.

15. Федій О.А. Естетотерапія : навч. посібник / О.А. Федій. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 256 с.

16. Чеховська Т.В. Казка – засіб корекційно-розвивального впливу на дітей з помірною розумовою відсталістю / Т.В. Чеховська // Логопед. – 2016. – № 8. – С. 41 – 42.