Шляхами великої долі

11.03.2015

(до дня народження Т.Г. Шевченка)


221-589x1024

Список  літератури:

1. Антонович Д.В. Шевченко – маляр/ Дмитро Володимирович Антонович. – К.: Україна, 2004. – 272с.

2. Білодід І.К. Т.Г. Шевченко в історії української літературної мови/ Іван Костянтинович Білодід. – К.: Наукова  думка, 1964. – 134с.

3. Біографія Т.Г. Шевченка: За спогадами сучасників/ [гол. упоряд. В.Х.Косян та ін.]. – К.: Вид-во Академії Наук Української РСР, 1958. – 436с.

4. Большаков Л.Н. «Все он изведал…» Тарас Шевченко: поиски и находки/ Леонид Наумович Большаков. – К.: Днипро, 1988. – 543с.

5. Большаков Л.Н. Повість про вічне життя: науково-художня книга/ Леонід Наумович Большаков. –К.: Веселка, 1990. – 214с.

6. Большаков Л.Н. Шляхами великої долі: науково-художня книжка/ Леонід Наумович Большаков.- К.: Веселка, 1984. – 174с.

7. Великий Кобзар в пам’яті народній: збірник висловлювань про Т.Г.Шевченка/ упорядн. В.Х.Косян, Д.Ф.Красицький]. – К.,1961. – 177с.

8. Вічний як народ: Сторінки до біографії Т.Г.Шевченка: навч. посібник/[автори-упорядники О.І. Руденко, Н.Б. Петренко]. – К.: Либідь, 1998. – 272с.

9. Владич Л. «Живописна Україна» Тараса Шевченка/ Леонід Владич. – К.: Мистецтво, 1963. – 126с.

10. Вогненне слово Кобзаря: Літературно-критичні статті про Т.Г.Шевченка/ [упоряд. Ф.С.Кислий]. – К.: Радянська школа,1984. – 246с.

11. Дзюба І. Тарас Шевченко/ Іван Дзюба. – К.: Видавничий Дім Альтернативи, 2005. – 700с.

12. Жур П. Третя зустріч: хроніка останньої мандрівки Т.Шевченка на Україну/ Петро Жур. – К.: Дніпро, 1970. – 306с.

13. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка/ Павло Зайцев. – К.: Видавництво «Обереги» , 2004. – 477с.

14. Касіян В. Пророк/ Василь Касіян. – К.: Веселка, 2006. – 430с.

15. Костенко А. За морями, за горами: Тарас Шевченко на Аральському морі. Тарас Шевченко за Каспієм. Художньо-документальна оповідь/ Анатоль Костенко. – К.: Радянський письменник, 1984. – 455с.

16. Лепкий Б. Про життя і твори Тараса Шевченка/ Богдан Лепкий. – К.: Видавництво «Україна», 1994. – 172с.

17. Марахов Г. Т.Г.Шевченко в колі сучасників/ Григорій Марахов. – К.: Дніпро,1976. – 149с.

18. На Тарасовій горі : фотоальбом/ [упорядн. та текст Т.Ф.Базилевич і Л.М.Єфіменко]. – К.: Мистецтво, 1984.

19. Правдюк О. Т.Г.Шевченко і музичний фольклор України/ О.Правдюк. – К.: Наукова думка, 1966. – 236с.

20. Сергієнко Г. Шевченко і Київ: історико-біографічний нарис/ Григорій Сергієнко. – К.: Дніпро, 1987. – 324с.

21. Федченко П. Тарас Григорович Шевченко/ Павло Федченко. – К.: Наукова думка, 1989. – 300с.

22. Шевченко і світ: літературно-критичні статті/ [упор. Д.С.Наливайко].- К.: Дніпро, 1989. – 316с.

23. Тарас Шевченко/ [авт.-упор. В.Х.Косян та ін.]. – К.: Радянська школа, 1991. – 331с.