Школа і соціум. Творення громадського суспільства

24 переглядів

09.04.2019


Список використаної літератури:

 1. Антонюк Л. В. Демократизація освітньої діяльності як підґрунтя громадсько-активної школи / Л. В. Антонюк // Управління школою. – 2018. – № 13–14. – С. 27–29.
 2. Виховання громадянина : психолого-педагогічні і народознавчі аспекти : навч.-метод. посіб. / П. Р. Ігнатенко, В. Л. Поплужний, Н. І. Косарєва, Л. В. Крицька. – Київ : Інститут змісту і методів навчання, 1997. – 252 с.
 3. Виховуємо толерантність : форми та методи роботи : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. М. Масютіної. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2012. – 200 с. : іл.
 4. Власенко О. Громадянська освіта та патріотичне виховання : у чому різниця? / О. Власенко // Директор школи. – 2018. – № 17–18. – С. 30–35.
 5. Водолазська Т. В. Як створити громадсько активну школу / Т. В. Водолазська, Р. Л. Гавриш ; упоряд. Л. В. Галіцина. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 6. Волканова В. Превентивне виховання в навчальному закладі / В. Волканова. – Київ : Редакції газет з управління освітою, 2012. – 96 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 7. Головко І. М. Методичні засади організації учнівського самоуправління в загальноосвітніх школах-інтернатах / І. М. Головко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) / відп. ред. Т. Ф. Потоцька. – Бердянськ : БДПУ, 2008. – № 2. – С. 190–195.
 8. Гриньова М. Беремо участь у демократії, або громадянська партисипація молоді : тренінгове заняття для учнів 8–11-х кл. / М. Гриньова // Виховна робота в школі. – 2019. – № 1. – С. 4–13.
 9. Для тих, хто опановує шкільне самоврядування : навч.-метод. посіб. / заг. ред., упоряд. матеріалів : Марина Масютіна, Марина Сіряк. – Бердянськ : Колібрі, 2008. – 100 с.
 10. Кендзьор П. Ми серед інших. Інші серед нас. Форми і методи полікультурного виховання : навч.-метод. посіб. для педагогів загальноосвітніх навч. закладів / Петро Кендзьор. – Львів : Західно-Український Колсалтинг Центр, 2016. – 160 с.
 11. Керування освітою і шкільне врядування / Т. Серджіованні, М. Барлінґейм, Ф. Кумз, П. Тарстон ; пер. з англ. О. Щур. – Львів : Літопис, 2002. – 440 с.
 12. Климко Л. В. Розбудова регіональної мережі громадсько-активних шкіл за умов освітніх змін / Л. В. Климко // Управління школою. – 2018. – № 13–14. – С. 20–24.
 13. Коваль Н. Громадянська освіта за кордоном : сучасний контекст / Н. Коваль // Історія України. – 2018. – № 22. – С. 1–7. – [Вкладка № 11].
 14. Коваль Н. Громадянська освіта. Навчитися «бути громадянином» / Н. Коваль // Директор школи. – 2018. – № 21–22. – С. 7–11.
 15. Концепція розвитку громадянської освіти в Україні (Проект) // Директор школи. – 2018. – № 17–18. – С. 36–42.
 16. Кузьменко Н. Сучасна школа – школа громадського виховання / Н. Кузьменко // Директор школи. – 2018. – № 23–24. – С. 70–76.
 17. Липко С. П. Механізми та способи формування позитивного іміджу школи / С. П. Липко // Управління школою. – 2018. – № 16–17. – С. 40–45.
 18. Муляр О. П. Курс «Людина і суспільство» як засіб формування толерантності старшокласників / О. П. Муляр // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) / гол. ред. І. Т. Богданов. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 2. – С. 216–221.
 19. Особливості формування світоглядної позиції особистості в умовах дитячого об’єднання : колективна монографія / О. Б. Безпалько, О. В. Касьянова [та ін.] ; наук. ред. Т. К. Окушко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 260 с.
 20. Похилюк І. І. Участь громадськості в управлінні закладами освіти – вимога часу / І. І. Похилюк // Завучу. Усе для роботи. – 2019. – № 3–4. – С. 39–43.
 21. Приходько М. І. Учнівське самоврядування в сучасному вимірі / М. І. Приходько. – Харків : Основа, 2008. – 176 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою» ; Вип. 3 (63)).
 22. Рагозін М. П. Вчимося демократії. Уроки громадянської освіти / М. П. Рагозін. – 2-ге вид., допов. – Донецьк : Донбас, 2004. – 176 с.
 23. Рагозіна Т. Е. Вчимося демократії. Практикум з громадянської освіти / Т. Е. Рагозіна, С. В. Дрожжіна, С. А. Лисенко ; за заг. ред. Т. Е. Рагозіної. – 2-ге вид., допов. – Донецьк : Донбас, 2004. – 126 с.
 24. Разом граємо та права дітей вивчаємо : збірка сценаріїв ігрових програм, свят, виховних заходів / за заг. ред. М. Масютіної. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2014. – 100 с. : іл.
 25. Ремех Т. Громадянська освіта : 10-й кл. Ч. І / Т. Ремех, О. Пометун // Історія України. – 2018. – № 20. – С. 4–8. – [Вкладка № 1].
 26. Ремех Т. Громадянська освіта : 10-й кл. Ч. ІІ / Т. Ремех, О. Пометун // Історія України. – 2019. – № 4. – С. 1–8. – [Вкладка № 2].
 27. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти : посібник для вчителів і методистів початкового навчання / О. Я. Савченко. – 2-ге вид., допов., перероб. – Київ : А. М. Богданова, 2009. – 226 с.
 28. Сазоненко Г. Громадянська компетентність : складники національно-патріотичного виховання учнів / Г. Сазоненко, Н. Нестеренко, Л. Гребенюк // Директор школи. – 2018. – № 9–10. – С. 34–44.
 29. Сокольська Т. Роль освіти в реалізації реформи децентралізації в Україні / Т. Сокольська, П. Юхименко, О. Білик // Вища школа. – 2018. – № 9. – С. 22–31.
 30. Тимощук О. Створення системи виховної роботи громадсько-активної школи / О. Тимощук // Педагогічна майстерня. – 2018. – № 7. – С. 39–41.
 31. Тимощук О. Створення системи виховної роботи громадсько-активної школи / О. Тимощук // Виховна робота в школі. – 2018. – № 6. – С. 8–10.
 32. Українець Т. Л. Упровадження партнерських відносин між школою та громадою, організаціями, фондами, установами / Т. Л. Українець // Управління школою. – 2018. – № 13–14. – С. 30–32.
 33. Формування навичок ефективної політичної участі молоді : технології психологічного супроводу : колективна монографія / за наук. ред. Л. О. Кияшко ; Національна академія педагогічних наук України, Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ : Міленіум, 2014. – 314 с.
 34. Хімін Н. В. Громадсько-активна школа як засіб управління якістю освіти / Н. В. Хімін // Управління школою. – 2018. – № 13–14. – С. 25–26.
 35. Чернюк С. В. Взаємодія дитячих організацій та органів учнівського самоврядування в загальноосвітній школі / С. В. Чернюк // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 4. – С. 294–299.
 36. Шимон Ю. Громадянська освіта : 10-й кл. / Ю. Шимон // Історія України. – 2018. – № 22. – С. 8–13. – [Вкладка № 11].
 37. Школа майбутнього / упоряд. Л. Н. Мурашко. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 38. Якісна освіта – запорука самореалізації особистості : наук. видання / за заг. ред. С. М. Ніколаєнка, В. В. Тесленка. – Київ : Педагогічна преса, 2007. – 176 с.
 39. Ярош Н. В. Розвиток теоретико-методичних та організаційних засад суспільствознавчої освіти школярів (кінець 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.) / Н. В. Ярош // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 4. – С. 326–331.