Щоб дзвони пам’яті не змовкли

29 переглядів

17.05.2019


/до Дня пам’яті жертв політичних репресій/

Список використаної літератури:

 1. Алланіязов Т. Українці в особливих таборах ГУЛАГ / Т. Алланіязов // Український історичний журнал. – 2018. – № 2. – С. 121–147.
 2. Вашкевич В. М. До питання про правову основу репресій в Україні / В. М. Вашкевич // Україна вчора, сьогодні, завтра : зб. наук. праць / ред. кол. : В. М. Вашкевич та ін. – Запоріжжя, 2003. – С. 282–290.
 3. Верменич Я. В. Теоретичні засади дослідження політичних репресій у радянській Україні : соціальні, етнічні, регіональні аспекти / Я. В. Верменич // Український історичний журнал. – 2012. – № 5. – С. 109–119.
 4. Генерал Петро Григоренко : спогади, статті, матеріали / упоряд. та передм. О. Обертаса. – Київ : Смолоскип, 2008. – 832 с.
 5. Геноцид українського народу: історична пам’ять та політико-правова оцінка : матеріали Міжнародної наук.-теорет. конференції (м. Київ, 25 листопада 2000 р.) / редкол. : В. А. Смолій, С. В. Кульчицький, В. І. Марочко та ін. – Київ ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2003. – 596 с.
 6. Гречанюк С. С. На тлі ХХ століття : літературно-критичні нариси / С. С. Гречанюк. – Київ : Рад. письменник, 1990. – 311 с.
 7. Грицак Я. Й. Радянська Україна у 1930-х: десятиліття великого терору // Нарис історії України : формування модерної української нації ХІХ–ХХ століття : навч. посіб. для учнів гуманіст. гімназій, ліцеїв, студентів іст. ф-тів вузів, вчителів / Я. Й. Грицак. – 2-е вид. – Київ : Генеза, 2000. – С. 175–186.
 8. Грицяк Є. Короткий запис спогадів : Норильське повстання ; Після повстання / Євген Грицяк. – Київ : Смолоскип, 2013. – 240 с.
 9. ГУЛАГ : коллекция картин художника Николая Гетмана : альбом-каталог репродукций / коммент. Роберта Конквеста, Аллы Роджерс. – Washington DC : The Jamestown Foundation, 2001. – 131 с.
 10. Гунчак Т. Велике народовбивство 30-х років // Україна. Перша половина ХХ століття : нариси політичної історії / Т. Гунчак. – Київ : Либідь, 1993. – С. 195–203.
 11. Денисов Е. Оглянуться в прошлое / Е. С. Денисов. – Мелитополь : Издат. дом Мелитопольской городской типографии, 2013. – 194 с.
 12. До 100-річчя генерала дисидента Петра Григоренка : тема номеру // Молода нація : альманах. – 2007. – № 1.
 13. З порога смерті : письменники України – жертви сталінських репресій / авт. кол. : Л. С. Бойко, В .С. Брюховецький, І. В. Зуб та ін. ; упоряд. О. Г. Мусієнко. – Київ : Рад. письменник, 1991. – Вип. 1. – 494 с.
 14. Зборовець І. В. Василь Зборовець: життя і наукова діяльність / І. В. Зборовець, В. П. Мацько. – Хмельницький : ПП Цюпак А. А., 2011. – 94 с.
 15. Змієвський О. І. Імена, повернені із забуття : мартиролог пам’яті земляків-бердянців / О. І. Змієвський. – Бердянськ, 2016. – 28 с.
 16. Історія України : посібник / за ред. Г. Д. Темка, Л. С. Тупчієнка. – Київ : Академія, 2002. – 480 с.
 17. Кара-Курчи Юрий Иванович // Энциклопедия Бердянска : историко-краеведческий, общественно-политический справочник : в 2 т. Т. 1 (А–Л). – Мелитополь : Изд. дом Мелитопольской городской типографии, 2013. –– С. 645.
 18. Касьянов Г. В. Українська інтелігенція 1920-х–30-х років: соціальний портрет та історична доля / Г. В. Касьянов ; ред. О. О. Подолюк. – Київ : Глобус ; Едмонтон : Канадський ін-т Українських Студій Альбертського Університету, 1992. – 176 с.
 19. Київська весна : докум.-публіцист. видання / упоряд. Олесь Шевченко. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. – 576 с.
 20. Княжинський А. На дні СССР : спогади в’язня ГУЛАГу / Антін Княжинський ; за ред. проф. Любомира Винара ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крипякевича. – 2-ге вид. – Львів ; Кент, 2001. – 296 с. – (Серія «Мемуаристика», Т. 5).
 21. Коляда І. Опозиційний рух наприкінці 1960-х – у 1980-ті рр. / І. Коляда, Р. Хомич // Історія в рідній школі. – 2019. – № 3. – С.28–33 ; № 4. – С. 32–37.
 22. Красножон Н. Репресії педагогічних кадрів України 1943–1953 рр. / Н. Красножон // Наукові записки з української історії : зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – Вип.17. – С. 205–209.
 23. Кульчицький С. Боротьба кримських татар за повернення на Батьківщину (1956–1989 рр.) / С. Кульчицький // Український історичний журнал. – 2018. – № 2. – С. 75–109.
 24. Кушнеж Р. Невідомі факти з історії репресованих сімей Крушельницьких, Сказинських та Бачинських / Р. Кушнеж // Український історичний журнал. – 2015. – № 1. – С. 57–68.
 25. Кушніренко І. Голод і репресії на Гуляйпільщині : історико-документальне дослідження / І. Кушніренко, В. Жилінський. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2008. – 284 с.
 26. Кушніренко І. К. Політичні репресії // Гуляй-Поле : сторінки історії міста Запорізької області / І. К. Кушніренко, В. І. Жилінський. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2007. – С. 84–95.
 27. Лук’яненко Л. Г. З часів неволі : Сосновка-7 / Л. Г. Лук’яненко. – Київ : МАУП, 2005. – 528 с. : іл.
 28. Лук’яненко Л. Г. Не дам загинуть Україні! / Л. Г. Лук’яненко. – Київ : Вид.-культурол. центр «Софія», 1994. – 512 с.
 29. Любіченко Л. Постать В’ячеслава Чорновола як вияв національної ідентичності й джерело виховання патріотизму / Л. Любіченко // Історія в школі. – 2017. – № 7–8. – С. 12–24.
 30. Мельник О. О. «Великий терор» щодо болгарського населення півдня України / О. О. Мельник, Н. І. Мельник // Північне Приазов’я : наук. збірка : матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції «Північне Приазов’я у філософсько-історичному вимірі» (Бердянськ, 15–16 травня 2008 р.) / за ред. В. В. Крижка, В. А. Папанової та ін. – Донецьк : Норд-Прес ; Бердянськ : БДПУ, 2008. – С. 88–94 с.
 31. Минуле України: відновлені сторінки / ред. кол. : І. М. Хворостяний (голова), В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань та ін. – Київ : Наукова думка, 1991. – 280 с.
 32. Мироненко М. П. Планета Антуана : історико-публіцистичне есе / М. П. Мироненко ; передм. Д. А. Головка. – Київ : Укр. письменник, 2006. – 599 с.
 33. Невидайло М. Динозаври / М. Невидайло. – Ужгород : Графіка, 2013. – 108 с.
 34. Невидайло М. Людина людині – вовк! / М. Невидайло. – Ужгород : Графіка, 2014. – 85 с.
 35. Невидайло М. Приносини часів смутенних / М. Невидайло. – Ужгород : Графіка, 2012. – 220 с.
 36. Невідоме розстріляне відродження : антологія / упоряд. та передм. Ю. П. Винничука. – Харків : Фоліо, 2016. – 763 с.
 37. Нікольський В. М. Обвинувачення репресованих в Україні періоду «великої чистки» 1937–1938 рр. / В. М. Нікольський // Український історичний журнал. – 2008. – № 2. – С. 54–63.
 38. Овсієнко В. Оксана Мешко – козацька матір / В. Овсієнко // Українки в історії / за ред. д. іст. н., проф. В. Борисенко. – Київ : Либідь, 2004. – С. 148–156.
 39. Папакін Г. В. Проблемні питання джерелознавчого аналізу документальної спадщини радянського репресивно-карального апарату 1920–1930-х рр. / Г. В. Папакін // Український історичний журнал. – 2012. – № 1. – С. 183–200.
 40. Пасічник М. С. Дисидентський рух в Україні як вияв державницьких тенденцій в суспільстві // Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи : навч. посіб. / М. С. Пасічник. – 2-е вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – С. 595–626.
 41. Петров В. П. Діячі української культури (1920–1940 рр.) : жертви більшовицького терору / В. П. Петров ; передм. Сергій Білокінь. – Київ : Воскресіння, 1992. – 80 с.
 42. Пилявець Ю. Г. Виправно-трудові табори та колонії на території УРСР в умовах голоду 1946–1947 рр. / Ю. Г. Пилявець, Р. І. Пилявець // Український історичний журнал. – 2013. – № 6. – С. 147–161.
 43. Політична історія України ХХ століття : у 6-ти т. / редкол. І. Ф. Курас (голова) та ін. – Київ : Генеза, 2002–2003. – Т. 3 : Утвердження радянського ладу в Україні (1921–1938) / С. В. Кульчицький (кер. тому) ; автори тому : В. А. Греченко, Л. В. Гриневич та ін. – 2003. – 448 с.
 44. Політична історія України ХХ століття : у 6-ти т. / редкол. І. Ф. Курас (голова) та ін. – Київ : Генеза, 2002–2003. – Т. 6 : Від тоталітаризму до демократії (1945–2002) / О. М. Майборода (кер. тому) ; автори тому В. П. Андрущенко, О. В. Гарань та ін. – 696 с.
 45. Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ–ХХ століття : історичні нариси / Д. В. Архієрейський, О. Г. Бажан, Т. В. Бикова та ін. ; відп. ред. В. А. Смолій. – Київ : Наукова думка, 2002. – 952 с.
 46. Полювання на «Вальдшнепа». Розсекречений Микола Хвильовий : наук.-докум. видання / упоряд. Ю. Шаповал ; передм. : Ю. Шаповал, В. Панченко. – Київ : Темпора, 2009. – 296 с.
 47. Поплавський О. О. Репресії і терор як основа більшовицької влади в новостворених радянських республіках півдня України на початку 1918 р. / О. О. Поплавський // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – Вип. 33. – С. 80–86.
 48. Радянська Україна наприкінці 20–30-х років ХХ ст.: політика великого терору // Історія України ХІХ–ХХІ століть : практикум / В. Є. Голубко, Р. В. Лаврецький, А. Ф. Лозинський та ін. ; за ред. Р. В. Лаврецького. – Київ : Знання, 2015. – С. 168–211.
 49. Реабілітовані історією. Запорізька область. Кн. 5 / обл. редкол. : Лімарчук С. В. (голова) та ін. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2010. – 524 с. – (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією» / гол. редкол. : Тронько П. Т. (голова), Реєнт О. П. та ін.).
 50. Реєнт О. П. Україна між світовими війнами (1914–1939). Події. Люди. Документи : нариси історії : навч. посіб. / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. – Київ : Школа, 2004. – 544 с.
 51. Репресоване «відродження» / упоряд. О. С. Сидоренко. – Київ : Україна, 1993. – 399 с.
 52. Розстріляне відродження: антологія 1917–1933 : поезія – проза – драма – есей / упоряд., передм. Ю. Лавріненка ; післямова Є. Сверстюка. – Київ : Смолоскип, 2007. – 976 с.
 53. Романець Н. Р. Репресії проти «колишніх куркулів» / Н. Р. Романець // Наукові праці історичного ф-ту Запорізького національного ун-ту. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – Вип. 33. – С. 105–109.
 54. Рух опору в Україні: 1960–1990 : енциклопедичний довідник / передмова : Осипа Зінкевича, Олеся Обертаса. – Київ : Смолоскип, 2010. – 804 с.
 55. Сверстюк Є. Блудні сини України / Є. О. Сверстюк ; упоряд. Т. Марусик ; ред. О. Рибалко. – К. : Знання, 1993. – 244 с.
 56. Семенюк А. Слідами Голодоморів і репресій / А. Семенюк. – Київ : Духовна Вісь, 2008. – 52 с.
 57. Степаненко О. Методична розробка уроку на тему : «Активізація опозиційного руху в Україні у 2-й половині 1960-х – 1970-х років» // Історія в школі. – 2016. – № 1. – С. 29–31.
 58. Україна в 20–30-х роках ХХ ст. // Історія України : документи, матеріали : посібник / уклад., комент. д. іст. н. В. Ю. Короля. – Київ : Академія, 2002. – С. 292–318.
 59. Ханас Й. І. «Розстріляне відродження» в Україні : інтегрований урок. 10 кл. / Й. І. Ханас // Історія та правознавство. – 2008. – № 9. – С. 17–22.
 60. Шаповал Ю. І. Атака проти старих фахівців, інтелігенції, військових / Ю. І. Шаповал // Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ–ХХ ст. : історичні нариси / Д. В. Архієрейський, О. Г. Бажан, Т. В. Бикова та ін. ; відп. ред. В. А. Смолій. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 400–412.
 61. Шаповал Ю. І. Невигадані історії / Ю. І. Шаповал. – Київ : Світогляд, 2004. – 351 с.
 62. Шаповал Ю. І.Україна ХХ століття. Особи та події в контексті важкої історії / Ю. І. Шаповал. – Київ : Генеза, 2001. – 560 с.
 63. Шльогель К. Топографія насильства // Археологія комунізму або Росія у ХХ столітті : реконструкція картини / Карл Шльогель ; пер. з нім. І. Витрикуш. – Київ : Дух і Літера, 2018. – С. 93–99.