Розвиток мовлення дитини: мислення і мова

1 475 переглядів

29.04.2020


Розвиток мовлення дитини: мислення і мова

Список літератури:

 1. Абрамова Т. Мовлення й мислення : підґрунтя розвитку людини, зумовлене роботою мозку / Т. Абрамова // Дефектолог. – 2019. – № 2. – С. 11–17.
 2. Білокобилка О. О. Подорож до країни одягу : заняття з розвитку зв’язного мовлення / О. О. Білокобилка // Логопед. – 2017. – № 8. – С. 40–44.
 3. Богуш А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку : підручник для студентів ВНЗ / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш, О. В. Саприкіна. – 2-е видання. – Київ : Слово, 2015. – 408 с.
 4. Богуш А. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах : підручник для студентів ВНЗ / А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик. – Київ : Слово, 2006. – 304 с.
 5. Богуш А. Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку : навчально-методичний посібник / А. Богуш, Н. Маліновська. – 2-е видання. – Київ : Слово, 2017. – 392 с.
 6. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років : монографія / Алла Богуш. – Київ : Слово, 2004. – 376 с.
 7. Богуш А. Навчання державної мови дітей етнонаціональних меншин / А. Богуш // Дошкільне виховання. – 2019. – № 10. – С. 3–6.
 8. Бондар Л. Корекційні засоби навчання в роботі з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення / Л. Бондар, Л. Костащенко // Дефектолог. – 2020. – № 3. – С. 4–5.
 9. Бондаренко А. Зв’язне мовлення засобами наочного моделювання / А. Бондаренко, О. Сизонова // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2018. – № 6. – С. 25–33.
 10. Босак О. На екскурсію до осіннього парку : комплексне заняття з розвитку мовлення для дітей старшої групи / О. Босак // Дошкільне виховання. – 2018. – № 9. – С. 25–27.
 11. Василіогло Н. Опорні схеми-моделі – інструмент розвитку мовлення : тренінг для педагогів / Н. Василіогло // Дитячий садок. Управління. – 2018. – № 2. – С. 8–13.
 12. Гаврилюк М. Сторінками весни : дидактичні та методичні матеріали для розвитку мовлення дітей дошкільного віку / М. Гаврилюк // Дитячий садок. Мистецтво. – 2018. – № 5. – С. 4–16.
 13. Григор’єва О. Розвиток мовлення і корекція звукопорушень у старших дошкільників на музичних заняттях із використанням логоритміки та логопедичних вправ / О. Григор’єва // Логопед. – 2017. – № 3. – С. 8–14.
 14. Джемула Г. Конструктор слів / Г. Джемула // Джміль. – 2016. – № 6. – С. 6–10.
 15. Дитина : програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту: О. В. Огнев’юк, К. І. Волинець. – 3-тє вид., доопрац. та доп. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 492 с.
 16. Дідус І. Казка в системі мовленнєвого розвитку дошкільників / І. Дідус // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2018. – № 5. – С. 42–48.
 17. Затулина Г. Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи : вторая младшая группа : от 3 до 4 лет : учебное пособие / Г. Я. Затулина. – Москва : Центр пед. образования, 2008. – 144 с.
 18. Затулина Г. Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи : старшая группа : учебное пособие / Г. Я. Затулина. – Москва : Центр пед. образования, 2008. – 176 с.
 19. Іванова Т. Взаємозв’язок мовлення й інтелекту : причини порушень психічного розвитку / Т. Іванова // Дефектолог. – 2019. – № 11. – С. 4–19.
 20. Імбер В. Формуємо комбінаторні уявлення дітей / В. Імбер // Дошкільне виховання. – 2013. – № 11. – С. 7–9.
 21. Калмикова Л. Діагностика мовленнєвого розвитку / Л. Калмикова, Н. Харченко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2016. – № 12. – С. 27–35.
 22. Калмикова Л. О. Перспективність і наступність в навчанні мови й розвитку мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: психолінгвістичний і лінгвометодичний виміри : навч.-метод. посібник / Л. О. Калмикова. – Київ : Слово, 2017. – 448 с.
 23. Калмикова Л. О. Формування у дітей старшого дошкільного віку мовленнєвої діяльності : діагностико-розвивальний комплекс : навч.-метод. посібник / Л. О. Калмикова. – Київ : Слово, 2016. – 384 с.
 24. Калмикова Л. Проблеми з мовленням? Подбаймо про мотиви : діагностика і розвиток мовленнєвих мотивів старших дошкільнят / Л. Калмикова // Дошкільне виховання. – 2016. – № 5. – С. 2–5.
 25. Калуська Л. Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку «Соняшник» / Любомира Калуська. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 144 с.
 26. Карпицька Л. В. Сторітелінг – сучасна технологія розвитку монологічного мовлення у дітей із логопедичними ускладненнями старшого дошкільного віку / Л. В. Карпицька // Логопед. – 2019. – № 12. – С. 4–7.
 27. Козира В. М. Технологія критичного мислення у навчальному процесі : навч.-метод. посібник для вчителів / В. М. Козира. – Тернопіль : Астон, 2017. – 60 с.
 28. Крутій К. STREAM-освіта: розвиваємо критичне мислення дошкільнят / К.Крутій, І. Стеценко // Дошкільне виховання. – 2020. – № 3. – С. 3–8.
 29. Крутій К. Діагностика мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку / К. Крутій. – Запоріжжя : ЛІПС, 2005. – 208 с. – (Б-ка вихователя дошкільного навчального закладу).
 30. Кульчицька Н. В. Загадки як засіб розвитку мовлення дитини / Н. В. Кульчицька // Логопед. – 2014. – № 4. – С. 8–12.
 31. Кушнерук Т. Прийоми розвитку зв’язного мовлення дітей, про які мають знати педагоги / Т. Кушнерук // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2017. – № 11. – С. 33–37.
 32. Лавриненко О. Затримки мовлення могло б не бути! / О. Лавриненко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 8. – С. 16–19.
 33. Левицька М. Бачити, чути, говорити, або розвиток мовлення дітей з порушеннями зору / М. Левицька // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2020. – № 3. – С. 28–31.
 34. Лічман Н. М. Кінезіологія як засіб розвитку мовлення та інтелектуальних здібностей дітей з особливими освітніми потребами / Н. М. Лічман // Логопед. – 2018. – № 6. – С. 12–16.
 35. Логвинчук С. Л. Дидактичні ігри, вправи, творчі завдання: розвиток мовленнєвої компетентності дошкільників : методичний посібник / С. Л. Логвинчук. – Харків : Основа, 2013. – 191 с.
 36. Логвинчук С. Мовленнєва компетенція – засобами гри : ефективний досвід / С. Логвинчук // Дошкільне виховання. – 2016. – № 2. – С. 11–15.
 37. Луценко І. Спілкуємося на рівних : організація комунікативно-мовленнєвої діяльності дошкільнят на засадах дитиноцентризму / І. Луценко // Дошкільне виховання. – 2015. – № 1. – С. 5–10.
 38. Манько Н. В. Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку : наук.-метод. посібник / Н. В. Манько. – Київ : КНТ, 2019. – 256 с.
 39. Маршева Т. М. Використання методу мнемотехніки для підвищення мовленнєвої активності дітей / Т. М. Маршева, О. О. Сирцова // Логопед. – 2017. – № 12. – С. 38–42.
 40. Мислення дитини / упоряд. : С. Максименко, Л. Кондратенко, О. Главник. – Київ : Главник, 2004. – 112 с. – (Психологічний інструментарій).
 41. Мнемотехніка для дошкільнят / упоряд. : В. Семизорова, Н. Радоміцька. – Київ : Шкільний світ, 2019. – 168 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).
 42. Надворна О. Розвиток мовлення в системі Монтессорі / О. Надворна // Дошкільне виховання. – 2014. – № 8. – С. 16–19.
 43. Нікішова Л. Мови навчаємо – малят активно розвиваємо : методичні рекомендації для вихователів / Л. Нікішова // Дитячий садок. Мистецтво. – 2019. – № 11. – С. 4–7.
 44. Омеляненко А. Навчання дітей старшого дошкільного віку складати розповіді-роздуми : монографія / Алла Омеляненко. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 196 с.
 45. Освітня лінія «Мовлення дитини» // Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція) : навч. программа : у 2-х ч. / наук. керівник О. Л. Кононко. – Київ : МЦФЕР–Україна, 2014. – Ч. 1 : Від народження до трьох років. – С. 175–186.
 46. Освітня лінія «Мовлення дитини» // Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція) : навч. программа : у 2-х ч. / наук. керівник О. Л. Кононко. – Київ : МЦФЕР–Україна, 2014. – Ч. 2 : Від трьох до шести (семи) років. – С. 135–148 ; С. 310–322.
 47. Пащенко О. Як розвивати в дошкільнят різні види мислення / О. Пащенко // Палітра педагога. – 2018. – № 6. – С. 3–6.
 48. Попова Н. М. Розвиток мовлення дошкільників у процесі ознайомлення з природою / Н. М. Попова // Логопед. – 2015. – № 6. – С. 10–15.
 49. Розвиваємо мовлення : дидактичні матеріали / упоряд. Н. С. Клунська. – Харків : Основа, 2007. – 64 с. – (Серія «ДНЗ. Розвивайка»).
 50. Рудницька Л. Управність пальців і розвиток мовлення : кінезіологічні вправи в корекційній роботі / Л. Рудницька // Дефектолог. – 2019. – № 6. – С. 4–11.
 51. Самойлов А. Е. Интуитивный диалектико-логический прогноз формы и функции понятий психологии мышления / А. Е. Самойлов // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 12. – С. 1–7.
 52. Слинчук І. Інноваційні підходи до формування лексичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ / І. Слинчук // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2015. – № 1. – С. 44–51.
 53. Терещенко І. Народна мудрість дитячими вустами : введення фразеолоізмів у мовлення дітей / І. Терещенко // Палітра педагога. – 2016. – № 1. – С. 11–13.
 54. Товкач І. Як розвивати мовлення наймолодших / І. Товкач // Палітра педагога. – 2016. – № 4. – С. 3–6.
 55. Тоцька Т. Добре слово, або Як прищеплювати любов до рідної мови / Т. Тоцька // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2018. – № 2. – С. 51–57.
 56. Тяпунова М. Прийоми розвитку творчого мислення дошкільників / М. Тяпунова // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2017. – № 10. – С. 42–43.
 57. Шопіна М. О. Розвиток мислення дітей 5–9-ти років та підлітків / М. О. Шопіна // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 9. – С. 60–72.
 58. Шопіна М. О. Розвиток мислення дітей 5–9-ти років та підлітків : психологічні особливості розвитку мислення / М. О. Шопіна // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 11. – С. 16–34.
 59. Щерба О. М. Формування продуктивного мислення в учнів початкової школи / О. М. Щерба // Обдарована дитина. – 2012. – № 1. – С. 44–48.
 60. Яковенко О. Розвиваємо мовлення з колиски / О. Яковенко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 2–4.