Регіональна політика Європейського Союзу

18.05.2018

(до Дня Європи в Україні)


 

Список використаної літератури:

1. Адрійчук Олесь. Україна – Європа: тести на сумісність / Олесь Андрійчук ; передмова П. Вознюка. – К. : Смолоскип, 2007. – 378 с.

2. Бачо Р. Й. Оцінка впливу моделей регулювання на розвиток ринків небанківських фінансових послуг країн Європейського Союзу та України / Р. Й. Бачо, Н. М. Внукова, Н. Н. Пойда-Носик // Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики : збірник наукових праць : Вип. 1 (22) / гол. ред. Б. В. Самородов. – Х. : Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи», Харківський навчально-науковий інститут, 2017. – С. 235 – 245.

3. Гоці Сандро. Урядування в об’єднаній Європі / Сандро Гоці ; пер. з італійської К. Тищенка. – К. : К.І.С., 2003. – 286 с.

4. Грицяк І. А. Право та інституції Європейського Союзу : навч. посібник / І. А. Грицяк. – 2-ге вид., допов. – К. : К.І.С., 2006. – 300 с.

5. Губський Б. В. Євроатлантична інтеграція України / Б. В. Губський. – К. : Логос. – 328 с.

6. Гудзь М. В. Загальний курс європеїстики : навч. посібник / М. В. Гудзь, П. В. Гудзь. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. – 273 с.

7. Дайнен Десмонд. Дедалі міцніший Союз. Курс європейської інтеграції / Десмонд Дайнен ; пер. з англ. М. Марченко. – К. : К.І.С., 2006. – 696 с.

8. Дейвис Г. Право внутреннего рынка Европейского Союза : учебное пособие / Г. Дейвис ; пер. с англ. М. Ю. Зарицкой. – К. : Знання – Прес, 2004.– 422 с.

9. Європейське право (право Європейського Союзу) : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 158 с.

10. Європейський Союз : словник-довідник / ред.-упоряд. М. Марченко. – 3-е вид., оновлене. – К. : К.І.С., 2006. – 140 с.

11. Європейські стандарти в галузі свободи слова / упоряд. Д. В. Третьяков. – К. : Вид. дім «Ін Юре», 2002. – 232 с.

12. Ковальова О. О. Стратегії євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір України : монографія / О. О. Ковальова. – К. : Ін–т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – 340 с.

13. Політика європейської інтеграції : навч. посібник / під ред. д. ф. н., проф. В. Г. Воронкової. – К. : Вид. дім «Професіонал», 2007. – 512 с.

14. Право Європейського Союзу : навч. посібник / В. М. Бесчастний, В. П. Філонов, О. В. Філонов та ін. ; за ред. В. М. Бесчасного. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2011. – 366 с.

15. Право Європейського Союзу : підручник для студентів ВНЗ/ за ред. О. К. Вишнякова. – Одеса : Фенікс, 2013. – 883 с.

16. Практика Європейського Суду та Європейської Комісії з прав людини при застосуванні ст. 10 Європейської Конвенції з прав людини. Сорок років юриспруденції Суду та Комісії (1959 – 1999). – К. : Право, 1999. – 71 с.

17. Проді Романо. Задум об’єднаної Європи / Романо Проді ; пер. з італійської К. Тищенка. – К. : К.І.С., 2002. – 140 с.

18. Свобода Павел. Вступ до європейського права / Павел Свобода ; пер. з чеської Олесь Андрійчук. – К. : К.І.С., 2006. – 280 с.

19. Тоді Філіп. Нарис історії Європейського Союзу / Філіп Тоді ; пер. з англ. Марина Марченко. – К. : К.І.С., 2001. – 142 с.

20. Шамборовський Г. О. Регіональна політика Європейського Союзу : навчальний посібник / Г. О. Шамборовський. – К. : Знання, 2011. – 187 с.

21. Шепєлєв М. А. Сучасна європейська геополітика / М. А. Шепєлєв // Теорія міжнародних відносин / М. А. Шепєлєв. – К. : Вища школа, 2004. – С. 210 – 216.

Періодичні видання:

1. Білак М. Подвійні стандарти застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав людини судами України / М. Білак // Юридичний журнал «Право України». – 2018. – № 2. – С. 170 – 184.

2. Богдан Т. П. Координація фіскальної політики та механізми обмеження державного боргу й дефіциту в ЄС / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2018. – № 3. – С. 24 – 42.

3. Герасименко Є. Директивна історія : місце та значення Директив ЄС як джерела права в правовій системі України / Є. Герасименко // Український юрист. – 2018. – № 4. – С. 38 – 41.

4. Дебич Марія. Перспективи розвитку інтернаціоналізації вищої освіти : європейський вимір для України / Марія Дебич // Вища школа. – 2017. – № 2. – С. 33 – 42.

5. Дроздов О. Кримінальне провадження за новоявленими або виключними обставинами : нові виміри за європейськими стандартами / О. Дроздов // Юридичний журнал «Право України». – 2018. – № 1. – С. 196 – 213.

6. Дроздов О. Non bis in idem – Європейський орієнтир для забезпечення сталості та єдності судової практики Верховним Судом (за матеріалами практики Європейського Суду з прав людини) / О. Дроздов // Юридичний журнал «Право України». – 2017. – № 6. – С. 110 – 132.

7. Дроздов О. Сучасні тенденції розвитку кримінального процесу України (за матеріалами практики Європейського Суду з прав людини) / О. Дроздов // Юридичний журнал «Право України». – 2017. – № 12. – С. 102 – 116.

8. Дугінець Г. Трансформація зовнішньо-торгівельних потоків України у контексті реалізації асоціації з ЄС / Г. Дугінець // Журнал європейської економіки. – 2017. – № 3 (62). – С. 317 – 329.

9. Заячковська Г. Моніторинг євроінтеграції України у сфері туризму / Г. Заячковська // Журнал європейської економіки. – 2017. – № 2 (61). – С. 241 – 255.

10. Клименко І. Позиціонування України в економічній архітектурі Європейського Союзу / І. Клименко, І. Ус // Pro Futuro. – 2013. – № 2 (жовтень). – С. 14 – 15.

11. Комарова Т. Феномен судового активізму у практиці Суду Справедливості Європейського Суду / Т. Комарова // Юридичний журнал «Право України». – 2018. – № 2. – С. 217 – 232.

12. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : актуальні питання тлумачення та застосування : актуальна тема номера // Юридичний журнал «Право України». – 2017. – № 4. – С. 9 – 125.

13. Луніна І. О. Фонд регіонального розвитку України в умовах євроінтеграційних процесів / І. О. Луніна, О. О. Булана // Фінанси України. – 2018. – № 1. – С. 47 – 61.

14. Маркова Є. Особливості розвитку аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції / Є. Маркова, Т. Шестаковська // Журнал європейської економіки. – 2017. – № 4(63). – С. 414 – 425.

15. Мудрак Р. П. Агроінфляція та індекс споживчих цін на продовольчі товари : порівняльний аналіз «Україна – ЄС» / Р. П. Мудрак, В. В. Лагодієнко // Економіка України. – 2018. – № 1. – С. 28 – 39.

16. Наближення правової системи України до європейських стандартів : питання судового захисту права власності : актуальна тема номера // Юридичний журнал «Право України». – 2016. – № 1. – С. 14 – 112.

17. Нагорняк І. П’ять сценаріїв для ЄС. Як Європа бачить своє майбутнє та чи є в ньому місце для України? / І. Нагорняк // Юридичний Вісник України. – 2017. – № 16 (21-27 квітня). – С. 9.

18. Пухтецька А. Принципи адміністративного права у країнах Європейського Союзу та в Україні / А. Пухтецька // Юридичний журнал «Право України». – 2017. – № 7. – С. 76 – 82.

19. Савченко О. Є. Україна та Європейський Союз / О. Є. Савченко, Н. С. Дмитрик // Історія та правознавство. – 2009.– № 11. – С. 9 – 12.

20. Смирнова К. Джерела права Європейського Союзу : новітні тенденції розвитку / К. Смирнова // Юридичний журнал «Право України». – 2017. – № 6. – С. 90 – 97.

21. Тимченко Г. Практика Європейського Суду з прав людини в аспекті реалізації принципу верховенства права / Г. Тимченко // Юридичний журнал «Право України». – 2014. – № 5. – С. 203 – 212.

22. Ткаченко М. І. Інтеграційні процеси в Європі в 50-90-х рр., участь у них України. Становлення та розвиток європейської системи безпеки і виробництва / М. І. Ткаченко // Історія та правознавство. – 2010. – № 15. – С. 21 – 26.

23. Хаммарберг Т. Європейські стандарти прав людини та Україна / Т. Хаммарберг // Юридичний журнал «Право України». – 2010. – № 10. – С. 19 – 23.