Психологія кризових станів: тривожні виклики доби

10.10.2019


Список використаної літератури:

 1. Батіщева В. Людина у надзвичайній ситуації / В. Батіщева // Безпека життєдіяльності. – 2019. – № 4. – С. 25.
 2. Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості : навч. посіб. для студ. старших курсів психолог. факультетів та відділень університетів / О. Ф. Бондаренко. – Харків : Фоліо, 1996. – 237 с.
 3. Бютнер К. Фантазии на тему войны как выражение страха // Жить с агрессивными детьми / Кристиан Бютнер ; пер. с нем. Д. В. Димитриева. – М. : Педагогика, 1991. – С. 84–87.
 4. Васьківська С. В. Основи психологічного консультування : підручник / С. В. Васьківська. – 2-е вид. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 424 с.
 5. Влад С. П. Дитяча психотравма / С. П. Влад ; упоряд. А. Г. Козлова. – Київ : Шкільний світ, 2018. – 112 с.
 6. Влад С. Психологічна травма в дитини. Як надати допомогу / С. Влад // Психолог дошкілля. – 2018. – № 12. – С. 4–6.
 7. Дідик Н. М. Соціально-психологічна реабілітація внутрішньо переміщених осіб / Н. М. Дідик // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : збірник наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, 13-14 лютого 2016 р.) / техн. ред. та комп. верстка М. С. Богдан. – Бердянськ : ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2016. – С. 96–100.
 8. Журавська Л. М. Визначення депресивного стану за методикою «Шкала депресії» // Соціально-психологічний тренінг : розвиток якостей особистості працівників сфери туризму : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Л. М. Журавська. – Київ : Слово, 2006. – С. 289–290.
 9. Журавська Л. М. Прихований стрес // Соціально-психологічний тренінг : розвиток якостей особистості працівників сфери туризму : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Л. М. Журавська. – Київ : Слово, 2006. – С. 285.
 10. Інструментарій посткризової психологічної діагностики : спецвипуск // Соціальний педагог. – 2017. – № 5. – 50 с.
 11. Каліман О. Пошук резервів або психологічний супровід дітей-переселенців із зони АТО та членів їх сімей / О. Каліман // Психолог дошкілля. – 2018. – № 6. – С. 4–17.
 12. Каяфюк Ю. Природа як засіб підвищення стресостійкості дітей : поради батькам / Ю. Каяфюк // Психолог дошкілля. – 2018. – № 7. – С. 43–44.
 13. Колпакчи О. С. Посттравматичний стресовий розлад у дітей / О. С. Колпакчи // Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічної науки : збірник наук. робіт Міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, 13–14 лютого 2016 р.) / техн. ред. та комп. верстка М. С. Богдан. – Бердянськ : ГО «Південно-східна українська асоціація практичних психологів та арт-терапевтів», 2016. – С. 100–103.
 14. Кривоніс Т. Г. Кризова інтервенція як різновид особистісної терапії / Т. Г. Кривоніс // Основи особистісної психотерапії : навч.-метод. посіб. / Т. Г. Кривоніс. – Київ : Слово, 2011. – С. 73–78.
 15. Лавриненко О. ХV Міжнародний конкурс творчих робіт : школярів, учителів, студентів та аспірантів «Уроки війни та Голокосту – уроки толерантності». Есе-(анти)рецензія на збірник життєвих історій «(Не)дитячий погляд на війну» / О. Лавриненко, В. Сутковий, К. Каравацька, Е. Котенжи // Історія в рідній школі. – 2018. – № 11. – С. 38–43.
 16. Ларін Д. Подолання дитячих страхів. Метод психосинтезу Роберто Ассаджіолі / Д. Ларін // Психолог дошкілля. – 2018. – № 6. – С. 30–44.
 17. Лісовецька І. Діти вимушених переселенців / І. Лісовецька // Соціальний педагог. – 2016. – № 2. – С. 6–14.
 18. Макарович О. П. Депресія. Причини виникнення та шляхи подолання / О. П. Макарович // Безпека життєдіяльності. – 2019. – № 4. – С. 24.
 19. Мельник А. Психологія самогубства / А. Мельник // Безпека життєдіяльності. – 2019. – № 4. – С. 26–28.
 20. Обережно! Суїцид : тема номеру // Психолог. – 2014. – № 10. – С. 4–50.
 21. Панок В. Г. Психологічна служба : навч.-метод. посібник для студ. і викладачів / В. Г. Панок. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2012. – 488 с.
 22. Панок В. Психологічна служба системи освіти і війни / В. Панок // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 18–23.
 23. Попова О. Б. Підлітковий суїцид. Види профілактики / О. Б. Попова, С. Є. Фесун ; упоряд. Т. А. Шаповал. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. – 104 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).
 24. Потапчук Є. Надзвичайна ситуація як чинник виникнення чуток серед населення / Є. Потапчук, Н. Потапчук // Психологія і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 12–18.
 25. Практикум із групової психокорекції : підручник / С. Д. Максименко, О. О. Прокоф’єва, О. В. Царькова та ін. – Київ : Слово, 2015.– 752 с.
 26. Пророк Н. Психологічно травмовані діти : на допомогу вчителю початкової школи / Н. Пророк, Л. Кондратенко, О. Чекстере, Л. Манилова, Л. Царенко // Соціальний педагог. – 2017. – № 10. – С. 11–39.
 27. Проценко О. Профілактика соціальної дезадаптації дошкільнят / О. Проценко. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).
 28. Психология посттравматического стресса // Психология : учебник для гуманитарных вузов / под общ. ред. В. Н. Дружинина. – СПб : Питер, 2001. – С. 504–506.
 29. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я : навч. посіб. / М. С. Корольчук (заг. ред.), В. М. Крайнюк, А. Ф. Косенко та ін. – Київ : ІНКОС, 2002. – 272 с.
 30. Психологічний супровід дітей трудових мігрантів в ДНЗ : програма корекційної роботи «Я і світ» у ДНЗ / [авт. колектив практичних психологів ДНЗ, м. Коломия, Івано-Франківська обл.] // Соціальний педагог. – 2016. – № 7. – С. 26–45.
 31. Психологічні технології конструктивного самозбереження особистості в епоху трансформацій // Розвиток особистості в різних умовах соціалізації : кол. монографія / за наук. ред. : Л. О. Калмикової, Г. О. Хомич. – Київ : Слово, 2016. – С. 405–421.
 32. Райчук Л. Подолання страхів : теорія та практика / Л. Райчук // Психолог. – 2014. – № 13–14. – С. 4–68.
 33. Соціальна адаптація внутрішньо переміщених сімей з дітьми // Соціальна робота із вразливими сім’ями та дітьми : посібник у 2-х ч. Ч. 2. Ознаки вразливості та специфіка підтримки сім’ї і дитини / А. В. Аносова, О. В. Безпалько, Т. П. Цюман та ін. ; за заг. ред. : Т. В. Журавель, З. П. Кияниці. – Київ : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. – Розд. 1. – С. 5–34.
 34. Соціальна допомога особам, які пережили травму чи втрату (зокрема, внаслідок стихійного лиха або війни) // Соціальна робота із вразливими сім’ями та дітьми : посібник у 2-х ч. Ч. 2. Ознаки вразливості та специфіка підтримки сім’ї і дитини / А. В. Аносова, О. В. Безпалько, Т. П. Цюман та ін. ; за заг. ред. : Т. В. Журавель, З. П. Кияниці. – Київ : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. – Розд. 2. – С. 35–74.
 35. Соціально-психологічний театр / автор-упоряд. : Л. В. Жеребньова, Т. Б. Артеменко. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 120 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).
 36. Соціокультурні чинники становлення сучасної парадигми психотерапевтичної допомоги особистості : кол. монографія / З. Г. Кісарчук (ред.), Л. О. Гребінь, Т. С. Гурлєва та ін. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 276 с.
 37. Теоретико-методологічні засади психологічної корекції особистості соціально дезадаптованих неповнолітніх : кол. монографія / Н. Ю. Максимова (ред.), І. Ф. Манілов, А. М. Грись та ін. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 258 с.
 38. Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та політології : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 20–21 листопада 2015р.) / Херсонський державний ун-т, факультет психології, історії та соціології. – Херсон : Гельветика, 2015. – 228 с.
 39. Теорія і технологія застосування сучасних підходів до психотерапії у вітчизняних соціокультурних умовах : кол. монографія / З. Г. Кісарчук (ред.), Я. М. Омельченко та ін. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 268 с.
 40. Титаренко Т. М. Можливості підтримання психологічного здоров’я особистості в умовах тривалої травматизації / Т. М. Титаренко // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і практики (до 25-річчя НАПН України) : збірник наук. праць / гол. ред. кол. В. Г. Кремень. – Київ : Сам, 2017. – С. 160–166.
 41. Тиханова Є. Бурхливе сьогодення. Вразливі групи дітей : заняття з елементами тренінгу / Є. Тиханова // Соціальний педагог. – 2017. – № 10. – С. 46–48.
 42. Тиханова Є. Самогубство – жорстока реальність сьогодення : загроза суїциду в дитячому середовищі / Є. Тиханова // Соціальний педагог. – 2017. – № 10. – С. 40–42.
 43. Ті, що пережили пекло : свідчення жертв про місця незаконних ув’язненнь на Донбасі / Коаліція громадських організацій та ініціатив «Справедливість заради миру на Донбасі» ; Ю. Л. Бєлоусов, А. О. Кориневич, О. А. Мартиненко та ін. – Київ : Компринт, 2015. – 84 с.
 44. Фоміна К. Допомога дітям із зони АТО / К. Фоміна // Соціальний педагог. – 2015. – № 6. – С. 31–34.
 45. Хижняк В. В. Упровадження інноваційних педагогічних технологій у післядипломну освіту фахівців сфери цивільного захисту / В. В. Хижняк, В. Л. Шевченко // Безпека життєдіяльності. – 2019. – № 4. – С. 20–22.
 46. Чернописька Х. В. Зростання соціального сирітства як наслідок міграційної активності сучасного українського суспільства / Х. В. Чернописька // Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та політології : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 20–21 листопада 2015 р.) / ред. кол. : В. Л. Федяєва, І. В. Шапошникова та ін. – Херсон : Гельветика, 2015. – С. 143–146.
 47. Яценко Т. С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика : навч. посіб. / Т. С. Яценко. – Київ : Вища школа, 2006. – 382 с. : іл.