Правові реформи в Україні

213 переглядів

19.04.2021


Правові реформи в Україні

 

Список літератури:

 1. Баулін Ю. Завдання вітчизняної кримінально-правової науки в умовах реформування кримінального законодавства України / Ю. Баулін, В. Тацій // Право України. – 2020. – № 2. – С.17–19.
 2. Бондарєва М. Реформування нотаріату в Україні: актуальні проблеми / М. Бондарєва // Право України. – 2020. – № 9. – С. 81–96.
 3. Вступ концепції стійкого розвитку в контексті конституційної реформи України / А. П. Лелеченко, О. Ю. Лебединська та ін. // Вісник Національної академії правових наук України. – 2020. – № 4. – С. 60–73.
 4. Гусаров С. М. Окремі аспекти реформування державної служби / С. М. Гусаров // Вісник Національної академії правових наук України. – 2020. – № 1. – С. 109–125.
 5. Двігун А. О. Адміністративно-територіальна реформа в Україні: інституціональні та організаційні заходи завершення / А. О. Двігун // Фінанси України. – 2020.– № 9. – С. 15–23.
 6. Золотоноша О. Реформування місцевого самоврядування в Україні / О. Золотоноша // Підприємництво, держава і право. – 2020. – № 2. – С. 198–201.
 7. Іванова О. І. Децентралізація влади: виклики для новообраних органів місцевого самоврядування / О. І. Іванова, Ю. Б. Іванов // Фінанси України. – 2020. – № 9. – С. 24–28.
 8. Івженко Д. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток конституційного права / Д. Івженко // Підприємництво, держава і право. – 2020. – № 7. – С. 206–210.
 9. ІТ-право: концепції, реалії та перспективи : актуальна тема номера // Право України. – 2018. – № 1. – С.18–161.
 10. Клименко О. Концепція розвитку нотаріату України / О. Клименко // Право України. – 2020. – № 9. – С.62–80.
 11. Комаров В. Нотаріат України та перспективи його розвитку / В. Комаров, В. Баранкова // Право України. – 2020. – № 9. – С.43–61.
 12. Кохановська О. В. Особливості оновлення цивільного законодавства України у сфері права на інформацію в умовах розвитку глобального віртуального середовища / О. В. Кохановська // Вісник Національної академії правових наук України. – 2020. – № 4. – С. 166–187.
 13. Лопушинський Т. Досвід скандинавських країн у забезпеченні умов для повного й незалежного здійснення правосуддя / Т. Лопушинський // Підприємництво, держава і право. – 2020. – № 10. – С. 309–313.
 14. Машика В. Т. Основні новели Виборчого кодексу України / В. Т. Машика // Історія та правознавство. – 2020. – № 4–6. – С. 3–9 ; № 7–9. – С. 5–14 ; № 10–12. – С. 3–12.
 15. Мішина Н. Муніципальна реформа в Україні: стан і перспективи / Н. Мішина // Право України. – 2018. – № 4. – С. 126–138.
 16. Мішина Н. Тенденції систематизації муніципального права України / Н. Мішина, К. Головко // Право України. – 2020. – № 10. – С. 97–109.
 17. Мотиль І. Внутрішні функції держави в реформуванні правової системи України / І.  Мотиль // Підприємництво, держава і право. – 2020. – № 10. – С. 221–226.
 18. Мотиль І. Перебудова державних органів в умовах розвитку правової системи України / І. Мотиль // Підприємництво, держава і право. – 2020. – № 11. – С. 191–196.
 19. Ніколенко А. Реформа в органах прокуратури та її судові наслідки / А.  Ніколенко // Юридичний вісник України. – 2021. – 19–25 лютого (№ 7). – С. 5.
 20. Олененко С. П. Актуальні проблеми реформи процесуального законодавства / С. П. Олененко // Юридична Україна. – 2020. – № 4. –С. 51–53.
 21. Петрів О. О. Актуальні проблеми реформи процесуального законодавства. Електронні докази в цивільному процесі / О. О. Петрів, О. А. Терех // Юридична Україна. – 2020. – № 9. –С. 95–96.
 22. Пошелюжна Х. Суддівський вибір : [ХVIII черговий з’їзд суддів України] / Х. Пошелюжна, А. Гвоздецький // Судовий вісник – Юридична практика. – 2021. – 25 березня (№ 3). – С. 4–5.
 23. Розумна М. Актуальні проблеми та перспективи розвитку альтернативних способів урегулювання спорів в Україні: онлайн-медіація та посередництво / М. Розумна // Підприємництво, держава і право. – 2020. – № 9. – С. 147–153.
 24. Селіванов М. Електронний суд: ІТ-технології в судовому процесі як спосіб покращення прогнозованості судових рішень / М. Селіванов // Право України. – 2018. – № 1. – С. 114–122.
 25. Сенюта І. Я. Новітні цивілістичні інструменти медичної реформи: проблемні питання правореалізації та правозастосування / І. Я. Сенюта // Вісник Національної академії правових наук України. – 2020. – № 3. – С. 133–156.
 26. Скомороха Л. Аспекти правового регулювання формування суддівського корпусу в Україні / Л. Скомороха // Право України. – 2020. – № 10. – С. 184–201.
 27. Соляннік К. Реформа місцевого самоврядування в Україні: концептуальні проблеми конституційно-правового забезпечення та перспективи розвитку / К. Соляннік // Право України. – 2018. – № 5. – С. 207–223.
 28. Стефанчук М. Реформа органів прокуратури в Україні: кадрове перезавантаження чи дискримінація за професійною ознакою? / М. Стефанчук // Право України. – 2020. – № 4. – С. 264–277.
 29. Трунова Г. А. Окремі проблеми реформування системи пенсійного забезпечення в Україні / Г. А. Трунова // Юридична Україна. – 2020. – № 9. – С. 75–79.
 30. Фурса С. Актуальні проблеми нотаріату України та їхні доктринальні шляхи вирішення / С. Фурса, Є. Фурса // Право України. – 2020. – № 9. – С. 20–42.
 31. Хлібороб Н. Запровадження електронного адміністративного судочинства в Україні: інновації та перспективи / Н. Хлібороб // Право України. – 2018. – № 2. – С. 102–117.
 32. Циганюк В. Питання становлення суду присяжних у кримінальному процесі України / В. Циганюк // Юридична Україна. – 2020. – № 3. – С. 55–57.
 33. Шелест О. Л. Проблеми та перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні / О. Л. Шелест, О. О. Сидоренко // Економіка, фінанси, право. – 2019. – № 2. – С. 23–27.