Права дитини

27.11.2019


Список літератури:

 1. Бондаренко В. О. Патронат як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування / В. О. Бондаренко // Розвиток правової системи України в умовах євроатлантичної інтеграції : матеріали Міжн. наук.-практ. конференціїї «Азовські правові читання», м. Бердянськ, 17–18 травня 2019 р. – Бердянськ : Модем-1, 2019. – С. 52–55.
 2. Бондаренко Г. Соціальний захист дітей пільгових категорій : організація роботи навчальних закладів / Г. Бондаренко, Н. Альошина // Соціальний педагог. – 2017. – № 2. – С. 31–39.
 3. Бутенко О. І. Насильство щодо дітей. Різновиди та ознаки. Міжнародне та національне законодавство / О. І. Бутенко // Класному керівнику для роботи. – 2019. – № 6. – С. 14–20.
 4. Васецька К. А. Захист прав дитини на сучасному етапі / К. А. Васецька // Права людини перед викликами ХХІ століття : матеріали І Всеукраїнської наукової конференції (Бердянськ, 10 грудня 2012 р.) / за ред. І. В. Алєксєєнко. – Луганськ : Ноулідж, 2013. – С. 45–50.
 5. Васюкова Т. Г. Права свої знай, але закони поважай : виховний захід / Т. Г. Васюкова // Педагогічна майстерня. – 2018. – № 7. – С. 15–17.
 6. Веленко А. Законодавство України про права дитини : огляд законодавчих змін / А. Веленко // Соціальний педагог. – 2017. – №4. – С. 9–17.
 7. Войнова С. Права дітей на освіту / С. Войнова // Права людини в контексті Загальної декларації прав людини : матеріали ІІІ Міжвузівської конференції (Бердянськ, 9–10 грудня 2010 р.) / за ред. І. В. Алєксєєнко, В. А. Папанової ; БДПУ. – Донецьк : Донбас, 2011. – С. 19–26.
 8. Волкова Г. О. «Ми – майбутнє держави» : ігровий проект для учнів 5–7-х класів / Г. О. Волкова // Шкільний бібліотекар. – 2018. – № 9. – С. 26–29.
 9. Волянюк Л. Майбутнє країни без насильства : позакласний захід із правознавства / Л. Волянюк // Історія України. – 2018. – № 10. – С. 6–11.
 10. Гаврилова О. М. Знай свої права, дитино! : година спілкування / О. М. Гаврилова // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2018. – № 3. – С. 21–24.
 11. Гайдукевич Л. Мандруємо в країну прав дитини : квест : 5–6-ті кл. / Л. Гайдукевич // Історія України. – 2018. – № 8. – Вкладка. – С. 1–9.
 12. Горинь Н. Поліфонія прав дитини : веб-квест : 9–10-ті кл. / Н. Горинь // Історія України. – 2017. – № 8. – Вкладка. – С. 13–19.
 13. Громадська Л. О. Цікаве дозвілля з гуртком «Правознайко» / Л. О. Громадська ; упоряд. Н. Ф. Поступальська // Позакласний час. – 2012. – № 3. – С. 3–26.
 14. Дитина та її права : бесіда за круглим столом / упоряд. Н. Ф. Поступальська // Позакласний час. – 2012. – № 1–2. – С. 12–14.
 15. Драч Н. Права дитини у нашій державі / Н. Драч // Позакласний час. – 2008. – № 9. – С. 84–85.
 16. Жебровська Г. Ю. Захист прав неповнолітніх під час трудових відносин : [урок правознавства] : 9 кл. / Г. Ю. Жебровська // Історія та правознавство. – 2019. – № 6. – С. 20–23.
 17. Закон і право [Конвенція про права дитини] // Позакласний час. – 2012. – № 7–8. – С. 64–65.
 18. Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей / Держ. комітет України у справах сім’ї та молоді ; Представництво Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні ; редкол. : В. І. Довженко та ін. – К., 2003. – 412 с.
 19. Коваль О. Права дитини : правовий КВК / О. Коваль, Г. Баклан // Історія України. – 2017. – № 20. – Вкладка. – С. 11–16.
 20. Козій І. Закон і ми : тренінгове заняття-гра з батьками / І. Козій // Психолог дошкілля. – 2019. – № 10. – С. 34–4
 21. Козлова А. Актуальні питання освітнього життя : у гостях у адвоката Івана Лібермана / А. Козлова // Психолог. – 2018. – № 17–18. – С.4–9.
 22. Козлова А. Закон України «Про охорону дитинства» : ключові положення / А. Козлова // Психолог. – 2018. – № 11–12. – С. 4–11.
 23. Конвенція ООН про права дитини : прийнята 20 листопада 1989 р. – К. : ПрінтІксПрес, 1999. – 32 с.
 24. Кузьменко Л. Декларація прав дитини / Л. Кузьменко // Психолог. – 2014. – № 22. – С. 4–10.
 25. Кульчак Л. Права людини : брейн-ринг : 9–11-ті кл. / Л. Кульчак // Історія України. – 2018. – № 20. – Вкладка. – С. 9–12.
 26. На вахті прав дитини : тема номеру // Педагог дошкілля. – 2019. – № 10. – 48 с.
 27. Нагорнюк В. О. Права та обов’язки громадян України. Діти та їхні права : правознавство : 10 кл. // Історія та правознавство. – 2018. – № 9. – С. 27–31.
 28. Наливайчук Н. Права дитини: розуміти та дотримуватися : семінар для педагогів / Н. Наливайчук // Соціальний педагог. – 2016. – № 7. – С. 21–25.
 29. Нестерук Н. Освітній проект «Захист прав неповнолітніх в Україні» : 9–11-ті кл. // Історія України. – 2017. – № 8. – Вкладка. – С. 3–5.
 30. Нижник Г. Про права, обов’язки і відповідальність у ДНЗ / Г. Нижник// Соціальний педагог. – 2016. – № 7. – С. 4–5.
 31. Падучак О. Булінг: міфи та реальність / Олександра Падучак // Юридичний вісник України. – 2019. – 12–18 липня (№ 28). – С. 12–13.
 32. Писаренко А. Д. Соціальний проект «Формування правової свідомості дітей» // Історія і правознавство. – – № 19–21. – С. 83.
 33. Права дитини // Де починаються права людини: уроки історії і сучасні підходи : мультимедійний навч.-метод. посібник для вчителів ЗНЗ / авт.-упоряд. О. Войтенко. – К. : Майстер книг, 2013. – С. 255–283.
 34. Права дитини // Права людини : підруч. для 10–11 кл. загальноосв. шкіл, ліцеїв та гімназій / упоряд. Л. Заблоцька. – Київ : Право, 1997. – С. 157–164.
 35. Права дитини : збірник документів / упоряд. В. В. Усенко. – Львів : Оксарт, 1995. – 112 с. : іл. – Зміст : Декларація прав дитини ; Конвенція про права дитини ; Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей.
 36. Права дитини : посібник для журналістів / упоряд. З. О’Доннелл, Д. Коник, Л. Логгінова. – Київ, 2002. – 116 с.
 37. Права дитини очима педагогів : навч. посіб. / за заг. ред. М. Масютіної. – Запоріжжя : Дике поле, 2015. – 188 с. : іл.
 38. Права дитини у приймальниках-розподільниках органів внутрішніх справ України : доповідь за результатами моніторингу / упоряд. М. Е. Ясеновська ; ред.-уклад. С. Ю. Буров ; Коаліція громадських організацій «Права дитини в Україні». – К. : АДЕФ-Україна, 2013. – 176 с.
 39. Права дитини. Право дитини на захист від насильства. Обов’язок дорослих щодо реалізації цього права // Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі : навч.-метод. посіб. / упоряд. Є. В. Дубровська, М. Е. Ясеновська. – 2-ге вид. – К., 2013. – С. 26–34.
 40. Права дитини: сучасний досвід та інновації : зб. інф. і метод. матеріалів / за заг. ред. Г. Лактіонової. – К. : Либідь, 2005. – 256 с.
 41. Про проблему бездомних громадян та безпритульних дітей і шляхи її подолання : матеріали парламентських слухань, 22 грудня 2003 р. / Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці ; Державний комітет України у справах сім’ї та молоді ; підгот. З. Т. Грабко. – К., 2004. – 375 с.
 42. Разом граємо та права дітей вивчаємо : збірка сценаріїв ігрових програм, свят, виховних заходів / за заг.ред. М. Масютіної. – Бердянськ : Ткачук О. В., 2014. – 100 с.
 43. Реалізація права дитини на сімейне виховання: досвід, проблеми, перспективи : зб. матеріалів Міжн. наук.-практ. конференції / упоряд. О. С. Шипіленко, А. В. Гулевська-Черниш. – К. : Науковий світ, 2006. – 159 с.
 44. Савченко М. Декларація прав дитини. Конвенція ООН про права дитини / М. Савченко // Розвиток правової компетентності / авт кол. : В. В. Загниборода, С. Г. Виклюк та ін. – К. : Плеяди, 2005. – С. 81–90. – (Відкритий урок. Профільна школа ; вип. 3–4).
 45. Світова конституція прав дитини: історія створення // Історія України. – 2017. – № 20. – Вкладка. – С. 1–2.
 46. Сизоненко І. Г. Теорія та практика правової соціалізації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування : монографія / І. Г. Сизоненко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 345 с.
 47. Стороженко Т. В. Право дитини на сімейне виховання в контексті загальної декларації прав людини / Т. В. Стороженко // Права людини в контексті Загальної декларації прав людини : матеріали ІV Міжвузівської наукової конференції, м. Бердянськ, 9–10 грудня 2011 р. / за ред. І. В. Алєксєєнко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – С. 407–414.
 48. Толстоухова С. В. Стратегія формування національної системи забезпечення прав дітей // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2007. – № 3. – С. 78–83.
 49. Черних О. Захист прав дитини в Інтернеті. Використання соціальним педагогом ресурсів Ради Європи / О. Черних // Соціальний педагог. – 2015. – № 8. – С. 35–38.
 50. Шалашна Г. Права дитини : розробки занять до факультативного курсу : 5–6-ті кл. / Галина Шалашна // Історія України. – 2016. – № 10. – Вкладка. – С. 6–14.
 51. Штерман Л. Н. «Нехай панують на землі добро і справедливість» : правова галерея : сценарій про Конвенцію прав дитини / Л. А. Штерман, Н. М. Владимирова // Шкільний бібліотекар. – 2018. – № 9. – С. 35–38.
 52. Як діти можуть захищати свої права // Громадянська освіта. 3D Демократії: думаємо, дбаємо, діємо : метод. посіб. до курсу громадянської освіти для 10-го кл. : в 7-ми част. / за ред. П. Кендзьора. – Львів : Панорама, 2018. – Ч. 2 : Права і свободи людини. – С. 50–60.