Подорожуй Україною

18.04.2018

(до Всеукраїнського дня пам’яток історії та культури)


  • «Але, мандрівче, тут на пісках стань,
  • Глянь на химери барокових бань,
  • На Шеделя білоколонне диво :
  • Живе життя, і силу ще таїть
  • Оця гора зелена і дрімлива,
  • Ця золотом цвяхована блакить».

(М. Зеров)

Список літератури:

1. Ukraina : przyroda, tradycje, kultura / redaktor O. Kiriatska.  – Kijow : Baltia Druk, 2006. – 100 s.

2. Боряк О. Україна : етнокультурна мозаїка / О. Боряк. – К. : Либідь, 2006. – 328 с.

3. Вечерський В. В. Втрачені святині / В. В. Вечерський. – К. : Техніка, 2004. – 176 с. – (Нац. святині України).

4. Вечерський В. В. Українські монастирі / В. В. Вечерський. – К. : Наш час, 2008. – 400 с. – (Невідома Україна).

5. Державний архітектурно – історичний заповідник «Софійський музей» : фотоальбом / сост. І. Тоцька. – К. : Мистецтво, 1984. – 252 с.

6. Дєдов В. М. Святогірська Свято – Успенська лавра / В. М. Дєдов. – К. : Техніка, 2005. – 152 с. – (Нац. святині України).

7. Дмитриева Н. А. Михаил Врубель. Жизнь и творчество / Н. А. Дмитриева. – М. : Детская литература, 1988. – 143 с.

8. Житомирщина – поліський край // Позакласний час. – 2012. – № 1 – 2. – С. 41 – 52.

9. Закарпаття – край чарівних гір // Позакласний час. – 2011. – № 2. – С. 53 – 63.

10. Історія українського мистецтва : в 6 т. Т. 1 : Мистецтво найдавніших часів та епохи Київської Русі / відп. ред. Ю. С. Асєєв. – К. : Жовтень, 1966. – 456 с.

11. Історія українського мистецтва : в 6 т. Т. 3 : Мистецтво другої половини ХVII – XVIII ст. / відп. ред. П. Г. Юрченко. – К. : Жовтень, 1968. – 440 с.

12. Історія українського мистецтва : в 6 т. Т. 4 : Мистецтво кінця XVIII – першої половини XIX століття / відп. ред. Я. П. Затенацький. – К. : Жовтень, 1969. – 364 с.

13. Італійці та італійська культура в Україні / авт. кол. : Л. Новохатько (керівник), Н. Ф. Баллоні, М. Варварцев, Д. Табачник. – К. : ТОВ «Д. В. К.», 2004. – 160 с.

14. Кагамлик С. Світло духовності і культури. З історії Києво – Печерської лаври ХVII – XVIII ст. / С. Кагамлик. – К. : Наш час, 2008. – 327 с. – (Невідома Україна).

15. Київ – мати міст руських // Позакласний час. – 2011. – № 3. – С. 39 – 51.

16. Кіровоградщина – центр України // Позакласний час. – 2011. – № 6. – С. 79 – 90.

17. Крвавич Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. : у 3 ч. Ч. 2 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – Львів : Світ, 2004. – 268 с.

18.Крвавич Д. П. Українське мистецтво : навч. посіб. : у 3 ч. Ч. 3 / Д. П. Крвавич, В. А. Овсійчук, С. О. Черепанова. – Львів : Світ, 2005. – 268 с.

19. Лукомський Г. К. З української художньої спадщини / Г. К. Лукомський. – К. : Українські пропілеї, 2004. – 712 с.

20. Львівщина – душа і серце України // Позакласний час. – 2011. – № 5. – С. 65 – 76.

21. Марголіна І. Київська обитель Святого Кирила / І. Марголіна, В. Ульяновський. – К. : Либідь, 2005. – 352 с.

22. Мовчан В. П. Криві Коліна крізь терни і роки. В історії села – історія України : історико –краєзнавча, художньо – публіцистична оповідь / В. П. Мовчан, І. А. Нерубайський, В. Й. Олійник. – К. : КВІЦ, 2010. – 712 с.

23. Національна система туристсько – екскурсійних маршрутів «Намисто Славутича» / автор. колектив : Г. П. Науменко (керівник), С. В. Грибанова, О. П. Дорошко та ін. – К. : Фонд «Намисто Славутича», 1998. – 401 с.

24. Національна система туристсько – екскурсійних маршрутів «Намисто Славутича» / автор. колектив : Г. П. Науменко (керівник), М. Й. Барановський, А. І. Гергуль та ін. – К. : Фонд «Намисто Славутича», 1997. – 264 с.

25. Новицький, Ол. Тарас Шевченко як маляр / Ол. Новицький; Накладом Наукового Товариства імені Шевченка. — Львів-Москва : Типо-литографія Т-ва И.Н. Кушнеревъ и К, 1914. — 89 с. :130 іл.

26. Одещина – черноморська перлина // Позакласний час. – 2011. – № 1. – С. 45 – 57.

27. Панкова Є. В. Туристичне краєзнавство : навч. посібник / Є. В. Панкова. – К. : Альтпрес, 2003. – 352 с.

28. Парфіненко А. Ю. Туристичне країнознавство : підручник / А. Ю. Парфіненко, В. І. Сідоров, О. О. Любіцева. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2015. – 551 с.

29. Петранівський В. Л. Туристичне краєзнавство : навч. посібник / В. Л. Петранівський, М. Й. Рутинський ; за ред. проф. Ф. Д. Заставного. – К. : Знання, 2006. – 575 с.

30. Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Л. Івшиної. – 2-ге вид., стереот. – К. : Українська прес – група, 2011. – 800 с.

31. Степовик Д. Скарби України : науково – художня книжка : для сер. та ст. шк. віку / Д. Степовик ; худож. оформл. Д. Заруби. – К. : Веселка, 1991. – 192 с.

32. Толочко Л. І. Пам’ятник святому князю Володимиру в Києві / Л. І. Толочко, О. В. Грибовська. – К. : Техніка, 2007. – 144 с. – (Нац. святині України).

33. Туристично – краєзнавчі дослідження. Вип. 1 : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково – практичної конференції «Туризм в Україні : економіка та культура» (Світязь, 9-10 вересня 1998 р.) / Інститут туризму ФПУ. – К. : КМ – Трейдинг, 1998. – Ч. 1. – 424 с.

34. Туристично – краєзнавчі дослідження. Вип. 2 / Інститут туризму ФПУ. – К. : ЧП Кармаліта, 1999. – 656 с.

35. Украина и Молдавия : справочник – путеводитель / авт. текста и сост. альбома Г. Н. Логвин. – М. : Искусство ; Лейпциг : Эдицион, 1982. – 454 с. – (Памятники искусства Советского Союза).

36. Україна – Польща : спадщина століть : альбом / фото : О. Крушинська, М. Іващенко, Г. Шевцова, А. Корчак ; автори : І. Магдиш, Т. Возняк, С. Стемпєнь ; ред. О. Крушинська. – К. : Граніт – Т, 2007. – 160 с.

37. Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : Факт, 2002. – 400 с.

38. Херсонщина – славна таврійська земля // Позакласний час. – 2011. – № 4. – С. 75 – 86.

39. Хмельниччина справжня : фотокнига / упоряд. Т. Колесниченко. – Хмельницький : Поліграфіст – 2, 2007. – 156 с.